МНОГО СМЕШНО, НО ФАКТ!

04 Ноември, 2018
28 коментара

     Консултативният съвет по туризъм, създаден, за да работи така, че туризмът в общината да се развива, туристите да стават повече, а приходите в община Хисаря да се увеличават, пак се събра и пак не стигна до разбирателство. Този Консултативен съвет има правилник за работата си,  направен така, че да бъде съобразен с интересите на хотелите, ресторантите и общината на основата на Закона за туризма и Закона за местните данъци и такси. В него влизат търговският пълномощник на хотел „Аугуста” – Иван Минков, Николай Крушовски – представител на хотел „Хисар”, Виктория Караджова от Сана Спа хотел, Боянка Иванова – представител на ресторантьорите. Председател на Консултативния съвет по туризъм е кметът на общината – инж. Пенка Дойкова, заместник- председател  е заместник- кметът  Тони Илиева, от общината в него са и главният финансист – Диляна Антонова и инж. Цонка Войводинова.  Доцент д-р Митко Маджаров представлява Археологическия музей, Мая Апостолова е  от Туристическия информационен център, Стоян Чолаков е председател на Туристическо дружество „Орела”, а Костадин Узунов ръководи Туристическо дружество „Бунтовна”.

    Тези дванадесет  човека не са на едно и също мнение по един важен за общината въпрос – колко да бъде туристическият  данък. Всички, които идват в Хисаря, се разхождат по хисарските улици, възхищават се на 700 дка парк в обявения за най- зелен град на България курорт, вечер  улиците са осветени, нощно време им пеят славеите – нещо, което никъде го няма, минералната вода е под земята на града, отпадъчните води отиват в хисарската пречиствателна станция и т.н., а хотелиерите се правят, че техните гости живеят извън правилата, създадени за гражданите на тази община. Това пусто левче, което иска кметът за туристически данък им бърка сякаш в собствените джобове. А това левче го дава гостът на хотела. Към цената за нощувка, приета за всеки хотел, просто инж. Дойкова иска едно левче от всеки турист, за да може да се поддържа инфраструктурата, парковете, осветлението,  да има реклама, указателни табели за качеството на минералната вода,  да е чисто, зелено, приятно и красиво в този уникален град. И като рекоха хотелиерите, че няма да стане, предложиха увеличение на туристическия данък с 4 стотинки и половина. А той сега е 45 стотинки. Никъде няма такова нещо в България. В съседния курорт – град Баня, община Карлово туристическият данък е три /3 /лв. Все сме недоволни, че не можем да се мерим с другите европейски страни. А там туристическия данък си го плащаш още преди да ти дадат ключа на апартамента и той е най- малко  две, три, четири евро.

    Разговаряхме с гости на Хисаря. Те изразяват мнение, че един лев за тях е нищо, щом  като дават над сто лева за нощувка. Тогава защо хотелиерите са се заинатили и не искат да помогнат на общината, на чиято територия са построени хотелите им? Ами защото ги поддържат общинските съветници. Винаги, когато се стигне до въпрос за туристическия  данък , все става така, че има мнозинство, което не желае данъкът да бъде увеличен на един лев. Като имаме предвид, че общинските съветници  инж. Бойко Гавраилов, инж. Атанас Куковски, Стоян Найденов имат хотели, че председателката на Общинския съвет Ива Вълчева работи в един от големите хотели и  предположим, че на тях им е изгодна ниската цена, питаме защо друга част от тях гласуват против.

Помните ли как преди три години тези съветници се заклеха, че ще работят за интересите на общината? Как работят по въпроса за туристическия данък? С главите си ли мислят, когато гласуват, това преценете вие.

    А предложението на хотелиерите е записано в протокола: туристически данък 50 стотинки, 70 стотинки за втора категория и 90 стотинки за трета и четвърта категория хотели. Ех, този лев! Сякаш е „Еверест”, та не може да се прескочи. А имаше време, когато туристическият  дънък беше един лев. Напомням, че в общината има деветнадесет  хотели, две почивни станции, дванадесет  къщи за гости, шестнадесет бунгала, тридесет и четири стаи за гости, седемдесет и три апартамента за гости. Може и да са се увеличи за последната половин година. През 2017  нощувките бяха 311 хиляди. Сами направете сметка за туристическия данък, ако беше един лев, колко би спечелила общината. А ако беше като в град  Баня?

                          ИРИНА КИРИЛОВА                                  ТРАКИЙСКИ СВЯТ    

ЕТИКЕТИ: Хисаря;

Коментари

Анонимен
#1 от Жителка
05 Ноември, 2018 | 08:58
Напиши отговор
Оценка: +14
Не знаех, че тези, които идват на почивка в нашия град плащат стотинки за туристически данък. Сега научих и съм възмутена. Само ние няма да се оправим. Най- красивият, най- интересният град, а Баня да ни надмине. А стига, де, ставаме смешни пред света. Замислете се какво има в Баня - красив летен театър ли, прекрасно читалище ли, 22 минерални извори ли, толкова зеленина ли, а ние да сме по- долу от тях. Пенке, понеже те познавам ти казвам, настоявай, докато кандисат.
Анонимен
#2 от наистина
05 Ноември, 2018 | 11:37
Напиши отговор
Оценка: +18
Прави сте наистина,таксата е смешна,но по лошото е ,че съществуващите хотели крият и тези 45 стотинки и ако таксата се вдигне рязко събираемостта ще падне още.По важното е общината да намери начин и да прави проверки,но там са се предали,вдигнали са ръце и само викат няма пари.През този мандат няма началник отдел Туризъм,което е срамота за курортен град.Околните градове с постановление на Мин.Съвет получиха милиони левове,макар,че кметовете не са от ГЕРБ,нашето Пепи не е искала,питайте я колко пъти е отишла до София за 3 години,за това какво направи през мандата изобщо няма да коментираме.Така се получава като града няма амбициозен и работлив кмет.
Анонимен
#3 от от съвета
05 Ноември, 2018 | 11:56
Напиши отговор
Оценка: -3  +6
Да, ама Общинският съвет не може да вземе решение за туристическия данък, докато няма решение на консултативния съвет. Това правилно ли е?
Анонимен
#4 от има начин
05 Ноември, 2018 | 12:03
Напиши отговор
Оценка: +4
Тогава съветниците да променят правилника и да отнемат правото на консултативния съвет да определя таксата. Как така тези, за които сме гласували, няма да могат да решават приходите на града
Анонимен
#5 от многознайковци
05 Ноември, 2018 | 12:35
Напиши отговор
Оценка: +19
Консултативният съвет е органът, определен по Закона за туризма, който има право да прави предложения за определяне на сумата на туристическия данък. Не всичко зависи от общинските съветници. Я попитайте работливата кметица за какво харчи парите от туристическия данък, защото в работещите общини, по-голямата част от нето се харчи за реклама, за да може следващата година събрания данък да е повече, пропорционално на повечето туристи, които рекламата би привлякла, а не да оправя улици, за които не може да намери пари от другаде. Ама какво да говорим, като тя се хвали, че 1 лев за командировки не е похарчила. То това е за срам, не за хвалба.
Анонимен
#6 от Мисля,че
05 Ноември, 2018 | 16:42
Напиши отговор
Оценка: +4
Туристическият данък се определя, когато съветниците гласуват местните данъци и такси.
Анонимен
#7 от Много мислите
05 Ноември, 2018 | 17:13
Напиши отговор
Оценка: +16
Закон за туризма Чл. 12. Кметът на общината: 6. предлага на общинския съвет да определи размера на туристическия данък след писмено становище на консултативния съвет по чл. 13, ал. 1; 11. изготвя годишен отчет за разходването на събрания на територията на общината туристически данък и го публикува на интернет страницата на съответната община; Чл. 13. (1) Кметът на община, на чиято територия има изградени и функциониращи места за настаняване, създава консултативен съвет по въпросите на туризма. (2) Председател на консултативния съвет по въпросите на туризма е кметът на общината или оправомощено от него длъжностно лице. (6) Консултативният съвет по въпросите на туризма: 2. прави предложения до кмета на общината и дава становища по въпроси, свързани с развитието на туризма на територията на общината, включително за размера на туристическия данък и неговото разходване. Чл. 60. (1) Средствата за развитието на туризма в общините се набират от: 1. средства, предоставени за изпълнение на целеви програми и проекти; 2. средствата, събрани от туристическия данък; 3. дарения и помощи, средства по международни програми и споразумения, когато не е предвидено те да постъпят в държавния бюджет. (2) Средствата по ал. 1, т. 2 се разходват само за мероприятията по чл. 11, ал. 2. Чл. 11. (1) Общинският съвет приема програма за развитие на туризма на територията на общината в съответствие с приоритетите на областната стратегия, маркетинговата стратегия на туристическия район и съобразно местните туристически ресурси и потребности. (2) Програмата за развитие на туризма предвижда мероприятия за: 1. изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, включително местните пътища до туристически обекти; 2. изграждане и функциониране на туристически информационни центрове и организация на информационното обслужване на туристите; 3. изграждане и поддържане на туристически обекти, които са общинска собственост или за които правото за ползване и управление е предоставено на общината; 4. организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма; 5. провеждане на проучвания, анализи и прогнози за развитието на туризма в общината; 6. реклама на туристическия продукт на общината, включително участие на туристически борси и изложения; 7. взаимодействие и членство на общината в туристически сдружения и в съответната организация за управление на туристическия район; 8. подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските туристически обекти.
Анонимен
#8 от дайте информация да видим
05 Ноември, 2018 | 17:20
Напиши отговор
Оценка: +16
Покажете нашите хотелиери колко плащат на година. В някои общини всичко можеш да видиш публично на сайта им, в нашата информационното затъмнение е толкова дълбоко, че няма изплуване. Ето община Сърница са си качили информацията, да видят хората и да знаят, да е прозрачно всичко, а пък ние си стоим на тъмно тоя мандат.
Анонимен
#9 от ето
05 Ноември, 2018 | 17:20
Напиши отговор
Оценка: +2
https://www.sarnitsa.bg/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D0%BA
Анонимен
#10 от 45 стотинки не стигат!
05 Ноември, 2018 | 17:28
Напиши отговор
Оценка: +13
Вземете си прочете Закона за местните данъци и такси, чл. 61р и 61 т. Общинския съвет гласува наредба с размера на този данък в граници от 0.20 до 3.00 лв.Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.Какви славеи, какви зеленини,канализации и дрън-дрън, и какъв Съвет по туризъм, съставен от лица, които в случая имат материален интерес и са явно в конфликт на интереси, че да определят този местен данък.В случая никога няма да стигнат до единство,защото те са данъчнозадължените лица.Инж.Дойкова и екипа и да направят предложение и да го внасят в Общинския съвет.Вие давате ли си сметка ако за всеки данък,гласуван в местната наредба започнат да събират куцо,кьораво и сакато какво ще се получи.Ние сме избрали Общински съвет,който е органа гласуващ размера. Точка.На когото не му харесва да отива в Административния съд и да обжалва решенията.Другото е белетристика за пълнеж.В този съвет по туризъм да вземат да привлекат и някой представител на обществеността, който малко от малко да разбира от материята, а не тези да ми се правят на 12-те разгневени мъже.Тези филми сме ги гледали отдавна.45 стотинки!Смешни истории!Г-жа Дойкова да си събере екипа, да си направи добре сметката и да внася предложение,че тези ако ги чакаме те умишлено ще се мотаят безкрайно.Приятна вечер!
Анонимен
#11 от много мислят,но напразно
05 Ноември, 2018 | 17:35
Напиши отговор
Оценка: +7
отговор на #7 »
Идват ми едни думички на езика в твоя подкрепа, но нейсе! Материята е толкова добре уредена законово,че няма на къде повече.Как пък само в този град все нещо куца,все нещо не може,все мислим,все нещо не могат да се случат нещата,все,все и все отзад!Все напети икономисти,юристи,многознаещи специалисти, туристи.
Анонимен
#12 от до 10
05 Ноември, 2018 | 19:00
Напиши отговор
Оценка: +21
Наистина сте прав! Госпожица кметицата да вземе да си стегне екипа(ако изобщо има такъв) и да започне масирани проверки по хотели,стаи за гости,квартири и т.н.за укриване на туристическия данък. Димитър Марковски- Шпека,които отговаря за това да не гледа порно по цял ден в кабинета си,а да тръгва и да проверява.
Анонимен
#13 от WC
05 Ноември, 2018 | 20:03
Напиши отговор
Оценка: -4  +5
Мито салама е гордостта на нашата администрация!Символа на туристическия бизнес и общинската администрация!То цялата е съставена от подобни индивиди,които я правят особено привлекателен обект на административния туризъм. Яденье, пиенье и лежачка!Три вълшебни думички,свързващо звено за цялата пародия,наречена местна власт.Да се чуди човек как при толкова ясна нормативна уредба,нашите хора така талантливо се осират.Май само в това са ненадминати.
Анонимен
#14 от Трагично
05 Ноември, 2018 | 20:33
Напиши отговор
Оценка: +18
Как е възможно в курортен град, с претенции, 3 години! да няма началник на отдел туризъм в общината?!? И да не се измъква управата, че нямало кандидати, щото конкурс е имало един път за 3 години. Срамно е! Позорно дори! Кой се занимава с рекламата и маркетинга на туристическата дестинация Хисаря? Кой е отговорен за състоянието на туризма в Хисаря и населените места от общината? Марковски ли? Туристическия информационен център ли? Видяли ли сте в секция Туризъм и спорт-Туристически регистър на сайта на общината информацията от кога е? От преди 10 години поне! Половината изброени места изобщо не съществуват, другите са преименувани отдавна. Няма информация за басейни, няма информация за атракции, няма информация за нищо, от което един потенциален турист би се поинтересувал, за да избере да посети Хисаря. Но пък можете да откриете информация, че от 23-ти до 25-ти август град Хисаря ще бъде домакин на Държавното първенство по ориентиране за мъже и жени, младежи и девойки за 2013г. !!!!! Дълги години дълбок сън!!!! Всичко е потънало в батака, четворен да го направят този данък, няма да ни реши проблемите.
Анонимен
#15 от То пък Тонито много работливо...
05 Ноември, 2018 | 21:26
Напиши отговор
Оценка: +13
отговор на #2 »
Слаб кмет, слаб екип.
Анонимен
#16 от много мислите 2
06 Ноември, 2018 | 10:45
Напиши отговор
Оценка: +12
Сега вече всичко е ясно. номер 7 е написал всичко от закона. Хайде, г-це Дойкова, действай! Обяви си конкурс, увеличи данъка за туристите,накарай Диляна да каже колко е събрания туристически данък, пък и направи едно градско събрание. Народът има какво да те пита.
Анонимен
#17 от Дойкова,еманципирай се вече!
06 Ноември, 2018 | 16:05
Напиши отговор
Оценка: -7  +9
И кое му е смешното,Кирилова,кое?Това, че общината спи,че си прехвърля задълженията на разни хора,на които не им пука какво се случва в града,а само искат да цуцат.Искат инфраструктура,искат канализация,искат сметосъбиране и извозване,искат осветление,искат асфалт,искат безплатно паркиране,искат,искат.........А какво дават?45 стотинки цифром и словом.И те със сигурност им се виждат много.Когато пък насреща си имат слаба администрация,нещата стават трагични,а не смешни.Няма какво повече да преповтаряме закона.Дойкова да им подпали задниците на тюфлеците около себе си.Разни салами,кренвирши други месни продукти защото иначе целия негатив е върху нея.Голям праз като няма отдел незнам какъв.То другите като ги има та какво?Той и стадиона има управител,ама него кучетата го яли.Малко ли са данъчни,туристически център,Марковски-да е жив и здрав и колко още там тунеядци.Няма ли най-после някой да я събуди тая администрация бе ало.Стига спахте!Нали уж нови лица,нов морал,какво беше още там?Какви нови лица като се овъртяха все стари муцуни.После,хората виновни, че са недоволни.Сигурно имат от какво да са доволни.
Анонимен
#18 от От вас зависи !
06 Ноември, 2018 | 16:40
Напиши отговор
Оценка: +7
Следващият път като отидете да гласувате, си припомнете, кои кандидати за общински съветници имат хотели и интерес, да не плащат нормална туристическа такса ! Освен това те по принцип са вредни за останалото население на Общината - използват служебното си положение САМО ЗА ЛИЧНИ ОБЛАГИ ! Но вие можете да ги изринете от общинския съвет, като гласувате с преференция са който и да е друг кандидат - ваш познат, който е най-малкото свестен човек. Използвайте си правото, хора !
Анонимен
#19 от Да се еманципира, колко да се еманципира?
06 Ноември, 2018 | 20:35
Напиши отговор
Оценка: +14
Да си припомним преди близо 3 години как Дойкова обещаваше, че ще превърне Хисаря в Карлови Вари. Не само че не превърна Хисаря в Карлови Вари, ами го върна години назад от това, което беше. 1. "Основната цел на това управление е да постигнем позитивна промяна във всички сфери на живот и да превърнем община Хисаря в атрактивна туристическа дестинация, с чиста околна среда. Амбицията ни е да бъдем привлекателен център за инвеститорите. Ще работя и за промяна на модела на управление на общината. " 2. "Време е градът да има един нов, модерен и красив център, какъвто подобава на град, който иска да бъде СПА столица. Ще доразвием идейния проект, който ще промени облика на централната част. Той обхваща територията около колонадата "Момина сълза", продължава на юг до Камилите в едната посока, а в другата - до читалище "Иван Вазов". " 3. "Трябва да се заемем и с благоустрояването на кварталите, на улиците във вътрешността на града и общината. Там има доста работа. " 4. "Ще трябва да модернизираме и изградим нови детски площадки. " 5. "Необходимо е да разширим социалните услуги и грижи за възрастните, да създадем по-добри условия за дейността на пенсионерските клубове и пенсионерите. " 6. "Баните са важни. В момента в града има две общински. Едната е "Момина баня", тя се обслужва изцяло от общината. Другата е баня "Русалка", която се намира извън крепостната стена до стария път за Пловдив. Тя е отдадена под наем. Другите са "Топлица", "Бистрица" и "Свежест" в парк "Момина сълза", както и голямата балнеолечебница до "Момина баня". Те са собственост на Националния комплекс "Специализирани болници за рехабилитация". Сградите не се използват от много години и се нуждаят от основен ремонт и реконструкция. Бихме искали да придобием собственост върху тях, за да можем да ги ремонтираме. " 7. "В Красновски бани трябва да възстановим парка. " 8. "Централните части на населените места се нуждаят от реконструкция и обновяване. Трябва да изградим и екомаршрути в Средна гора, да консервираме и експонираме културно-историческото наследство, да създадем повече атракции за туристите. " И те така... Осем обещания на "кмета" и напразни надежди на данъкоплатците, защото освен туристически данък, в общината и други данъци се плащат, нали? Ето го това позабравено интервю: https://bit.ly/2OuzvQu
Анонимен
#20 от Четящ
07 Ноември, 2018 | 09:12
Напиши отговор
Оценка: -1  +7
Браво, има още хора да четат. Добре поне, че това ни остана доброто от деня, в който преди сто и една година един болен мозък обърка света с избухването на Великата октомврийска социалистическа революция. Колко народ избиха, колко човешки съдби съсипаха, колко богатства откраднаха, колко кръв проляха тези Ленин и Сталин! Дори собствените им съратници ги оставиха да умрат - Ленин във вила да вие като куче, а Сталин в банята и когато му става лошо, Берия три часа не вика лекар. Така е като не вършиш добро, лошото се стоварва един ден върху теб. Те и Брежнев оставиха да умре в колата, макар че зад колата с охраната му е имало кола с реанимация, Андропов го пребиха, защото пръв разкри чудовищната корупция в съветските републики и после официално съобщиха, че е починал от пневмония и т. н. Затова да се радваме на красивия си град и да натискаме съветниците да вземат правилни решения.От тях зависи и този туристически данък.
Анонимен
#21 от ДАЛИ?
07 Ноември, 2018 | 09:28
Напиши отговор
Оценка: +5
Добре е да се припомнят такива неща,защото хората сме късопаметни! Обаче съвсем скоро се гласува на второ четене в парламента промяна в закона за медиите,с която трябва да се освети собствеността и финансирането на всички медии.Дали ще разберем на местно ниво Калинката финансира ли сайта на дебелата?
Анонимен
#22 от Поздравляю
07 Ноември, 2018 | 09:36
Напиши отговор
Оценка: +4
отговор на #20 »
Абе то и други четящи има,но нека си оправим града, а Русия да я оставим на руснаците,защото както я беше подкарал негово императорско величество Николай Втори, след Първата световна война Русия можеше да се превърне във втора Австроунгарска империя,т.е да изчезне от картата като такава.Това е една съвсем друга тема.Кобургите най-добре знаят. Важното е нашата бедна община накъде отива и как местната администрация, съставена от некадърни селяци иска да се превърне в местна аристокрация.Това е по-важно!Същото се отнася и за Общинския съвет.
Анонимен
#23 от голям човек
07 Ноември, 2018 | 09:38
Напиши отговор
Оценка: +4
Тази промяна засяга само телевизиите, радиостанциите, вестниците, не и сайтовете. Дебелата няма пари, някой и ги дава, но казват, че калинката бил стиснат,споменава се човек от Пловдив- голям.Цял екип има тя, а това са много пари.
Анонимен
#24 от Наско,ко прайм
07 Ноември, 2018 | 12:50
Напиши отговор
Оценка: +4
С тях се задължават доставчиците на медийни услуги, в т.ч. печатни, електронни и онлайн медии, да декларират до 30 юни всяко получено финансиране в предходната календарна година, в т.ч. заеми и банкови кредити, както и безвъзмездно получаване на парични средства и имущество. Предвижда се да се декларират размерът на финансирането, основанието за предоставянето му, както и данни за лицето, което го е предоставило.
Анонимен
#25 от многознайковци
07 Ноември, 2018 | 20:28
Напиши отговор
Оценка: +6
отговор на #5 »
Съветът по туризъм дава становища,включително и по туристическия данък и неговото разходване.Това е чл.13 от ТЗ, а кметът предлага туристическия данък след писмено становище на въпросния съвет.Становище, а не определяне на размера. Разликата е твърде очевидна,за да не се забележи.
Анонимен
#26 от да
08 Ноември, 2018 | 08:59
Напиши отговор
Оценка: +7
отговор на #19 »
Нали знаеш какво значи Карлови вари?Баните на крал Карл или Карловите бани. В България съвсем близо са Карловските бани,които от едно диво село ни изпревариха и са градина.Ние тука лежим на лаврите,най-зелен град,най-добра спа дестинация, но те се дават година за година и трябва да се защитават,за да се полувата година след година.Сега не сме никъде в класациите.Просто града отново е средно голямо село с хотели.
Анонимен
#27 от Опааа
19 Ноември, 2018 | 08:40
Напиши отговор
Оценка: +7
Какво стана с туристическия данък? Не го виждам в дневния ред на утрешната сесия. Дойкова е опънала ръчната май.
Анонимен
#28 от Петър
02 Януари, 2020 | 00:15
Напиши отговор
Оценка: 0
Николай Крушовски...и Иван Крушовски(Минков) са братя.ТОЛКОВА ЛИ НЕ РАЗБИРАТЕ КАКВО СТАВА В ХИСАРА.????
Добави коментар


Тракийски свят не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани.