КАКВО СТАВА В ОБЩИНАТА?

14 Юли, 2020
37 коментара

Изпада ли инж. Пенка Ганева в паника поради финансовото сътояние на общината? Това е важният въпрос, който предизвика и останалите. 

- Инж. Ганева, заявихте пред съветниците, че сте поискали безлихвен заем, а пред мен казахте, че от София мълчат няколко месеца, което за вас означава мълчалив отказ. Какво показва анализът на финансовото състояние на общината? 

- Нека бъдем точни – общината поиска от правителството безвъзмездна финансова помощ, а не безлихвен заем, и наистина все още не сме получили отговор. Анализът показва, че приходите в сметките, които Министерството на финансите наблюдава, са на нива от миналата година. След завишението на такса смет, обаче, приходите трябваше да са по-високи, тъй като таксите, които плаща общината на държавата, са доста по-високи тази година. Силно намалели са приходите от стопанската дейност на общината, тъй като много от дейностите не работиха по време на извънредното положение, а някои от тях и все още не работят. Да, финансовото състояние на общината не е онова, което бяхме планирали при нормални условия, и в това няма нищо неочаквано – то е такова в резултат на извънредната ситуация, в която живеем вече четвърти месец. Много по-големи общини и с по-добра икономика са в подобно и дори по-тежко положение, но и те се справят и са оптимисти за бъдещето. В този смисъл повод за паника няма. За мен паниката винаги е била лош съветник. Налага се, обаче, да преструктурираме дейността на общината в съответствие с епидемиологичната обстановка в страната, която за съжаление се влошава. Както се изразяват специалистите, нищо вече няма да бъде същото! Ние правим най-доброто в създалата се ситуация. 

- Поскахте да продадете градския минерален плаж, съветниците ви отказаха. Затова започвам с плажа! Вярно ли е, че концесията за минералната вода на плажа е свършила и няма нова, така че, дори да се предложи на търг, плаж има, а вода няма да има? 

- Внесох докладна за продажба на градския минерален плаж, тъй като в общинската администрация постъпи заявление с искане за закупуване от потенциален инвеститор. Общинският съвет решава какво ще се случва с плажа, а аз като кмет трябвяше да внеса докладна. Моето лично мнение е, че плажът трябва да остане общински, да работи и да носи приходи на общината и в бъдеще. Ако го продадем, получените средства ще свършат бързо и след това няма да имаме нито собственост, нито пари. Надявам се, да намерим подходяща програма, по която да кандидатстваме с проект за реновиране на градския минерален плаж. Това в дългосрочен план е най-доброто решение според мен. Относно стопанисването на плажа - той никога не е бил отдаван на концесия. Плажът беше отдаден под наем и разрешителното за водоползване на минерална вода от Басейнова дирекция беше издадено на името на наемателя, а не на общината. След изтичане на договора за наем, същият е прекратил действието на това разрешително. Още с встъпването си в длъжност съм подала заявление за получаване на такова разрешително на името на община Хисаря. Все още нямаме издадено разрешително. Те се издават по реда на постъпване на заявленията. Нещо повече – подала съм искане към Басейнова дирекция – Пловдив да бъдат преразгледани издадените вече разрешителни за ползване на минерална вода на територията на град Хисаря, по които не са изпълнени задълженията на ползвателите, за да се осигури вода за градския минерален плаж. 

 - Търсите начини да спасите общината и започнахте съкращения. Съкратихте двама човека от пазара. Управителят на ЧОСР назначи нов човек, който не само да обслужва пазара, а и да работи на паркингите. Това по- изгодно ли е финансово? 

 - Търся начини да се стабилизира финансовото състояние на общината. Освободихме хора от дейностите, които спряха своята работа по време на извънредното положение. Както за останалия бизнес, така и за общината, все още не е възможно тези дейности да заработят с нормален ритъм. Затова назначаваме по-малко персонал, за да се оптимизират разходите. 

 - Знаете ли, че из града се говори, че вие не пипате хора, които са близки до партията, която ви издигна за кмет, и до председателя на Общинския съвет? За пример ще ви дам Нено Жутев. Хората казват, че е пенсионер и трябва да си отиде, за да спестите един щат. Брат му пък работи на Тракийския култов храм край Старосел. Николай Марковски е в ЧОСР, Васила Марина стана началник отдел... Към вас гледат по-критично, защото сте кмет на ГЕРБ. Това не ви ли отваря по-лесно вратите към народни представители, към министри? Все пак това е управляващата партия на държавата!

 -  Живеем в демократична държава и всеки има право да изразява своята позиция по всички въпроси, които го вълнуват. Разбира се, в нашия град, както и навсякъде, има коментари, които изкривяват истината, има и такива, които въпреки, че знаят как стоят нещата, злонамерено разпространяват невярна информация. Щатовете в общината се определят от Общинския съвет. Щатове в общината не са съкращавани. Естествено, право на всеки кмет е да назначава хора, с които преценява, че може да работи добре. Ще добавя само, че не съм кмет на ГЕРБ, както се изразявате. Аз съм кмет на община Хисаря и на всички нейни жители. Като кмет, издигнат от управляващата партия, в работата си се стремя да използвам всички предоставени ми ресурси, за да постигна по-добри резултати за общината и за хората, живеещи в нея. 

- Има много коментари за кетъринга в детските градини. Говорих със специалист в областта на просветата и той ми каза, че изобщо няма да излезе по - ефтино това намерение. И защо не е обсъдено с родителите на децата? Защо непрекъснато има съмнения, че в общината се правят промени, за да се уредят свои хора? 

 - Всички сме наясно, че тази година живеем при извънредни обстоятелства, в които ни постави пандемията от Ковид-19. Както вече споменах, в тези обстоятелства се налага да преразгледаме голяма част от плановете за развитие и бюджета на общината, за да можем да се справим при новите условия. Доставката на храна в детските градини е част от мерките, които общината взема, за да може да преструктурира дейността си. Стараем се да направим така, че трудните условия, в които сме поставени, да не се отразяват на децата на общината. Предстоят ми срещи с родителите във всички детски заведения в общината, за да чуя тяхното мнение и то да бъде взето под внимание при изготвянето на критериите за обществена поръчка. Колкото до мнението на външен човек, какъвто и специалист да е, той не разполага с документите в общинската администрация и не е запознат със ситуацията. А без информация не може да направи компетентен анализ, за да си позволи да изказва мнение. Промени в общинската администрация се правят и ще продължат да се правят, докато ситуацията, в коята се налага да функционира общината, го налага. 

- Разбра се от коментарите на читателите, че главният експерт по образование в община Хисаря има фондация за образование, спорт, изкуство „Възможност“. Вие знаехте ли това и откривате ли тук да има конфликт на интереси? 

 - Да, известно ми е. Конфликт на интереси би възникнал, ако фондацията работи по проекти с образователните институции на територията на нашата община. Такава дейност фондацията не осъществява. 

- Инж. Ганева, хората се подготвят вече за зимата. Трябват им дърва. Затова ви питам вярно ли е, че общината е имала 160 хил. хектара гори, и че сега те са 50 хил. хектара и общината губи от тях? 

 - Дърва за населението Държавното горско стопанство предлага в изобилие. Кметовете на населените места изготвят списъци на хората, желаещи да закупят дърва за огрев и снабдяването с дърва е постоянно. Няма опасност някой да остане без дърва за зимата.Горите, които са общинска собственост, действително са възстановени от Поземлена комисия в по-голям размер – 10 хиляди хектара, но ДГС завеждат дела и печелят част от тях. В момента общината разполага с 5 хиляди хектара гори. Общинското горско предприятие не е работило през последните няколко години. Затова проведохме процедура за избор на директор и от 1 август 2020 година новият директор ще бъде назначен и ще започне да подготвя плановете за добив. 

- В края на юли Местната инициативна група трябва да върне безлихвения заем от 75 хл. лв., пари, които съветниците дадоха през януари, за да работи нормално МИГ. Какво е мнението ви, вие продължавате ли да стоите настрана от техните проблеми? В същото време не работи Туристическият информационен център в Хисаря, ще се срути Дом на традициите в Старо Железаре, искаме да има туристи на Тракийския култов храм край Старосел и проектите за тези обекти са в МИГ. 

 - Очаквам средствата, отпуснати на МИГ Хисаря да бъдат верифицирани и възстановени на общината. Никога не съм се опитвала да се намесвам в работата на МИГ, но и не виждам основание да ме обвинявате, че стоя настрана от тяхната дейност. Общинският съвет е избрал свой представител за МИГ и това е лицето, което трябва да решава проблемите и да носи отговорностите за МИГ. По всички отворени до сега мерки, по които е било възможно общината да кандидатства, имаме подадени проекти. Как ще бъдат оценени, ще решат служителите в МИГ и Държавен фонд „Земеделие“. 

- И като заговорихме за МИГ ще представите ли проекти на общината – единият за интеграция на малцинствените групи в училищата и другият за опазване на околната среда, свързан с биоразнообразието в този район – наличието на чапли, гущери- тритони, прилепи...? Първият е за 999 хил. лв.и за него разбрах, че има представени десет проекта в МИГ, а вторият за 2 мил. 400 хил. лв. Ако се одобрят, това би помогнало на финансовото състояние на общината? 

 - Общината, училищата и детските градини сме кандидатствали с проекти на обща стойност 900 000 лв за дейности по интегриране на малцинствата, като ще бъдат приобщени всички желаещи да се включат деца. Ако парите по програма „Околна среда“ не бъдат прехвърлени за обезпечаване на дейности, свързани с ковид 19 и мярката стартира, Общинският съвет ще вземе решение дали ще кандидатстваме. Ползите за общината от тези проекти ще бъдат в следващ период. 

- Знаете ли, мислих си за кметовете на тази община от 10 ноември 1989 година насам. Двама умряха, а останалите са болни. Заслужава ли си човек да поема критики всеки ден, да не спи нощем, да се поболее, само и само да седне на този кметски стол? Мислите ли понякога за това? 

 - За мен въпросът беше решен, още когато се кандидатирах за тази позиция. Казвала съм го и ще го повторя: за мен кметската позиция не е просто работа, това е кауза. Нямам време да мисля за друго, освен как да бъда най-полезна на хората и общината. Сега е време да действам. 

- Да завършим с големия въпрос! На ръба на оцеляването ли е община Хисаря или вече падна от ръба? 

 - Макар и в трудно положение, община Хисаря стои стабилно и сме много далеч от ръба. Уверявам ви, че докато аз съм кмет, падане няма да има. 

            Благодаря ви, инж. Ганева! 

                                         Тракийски Cвят                          Въпросите зададе Ирина Кирилова

ЕТИКЕТИ: Хисаря;

Коментари

Анонимен
#1 от Костадинов
14 Юли, 2020 | 21:26
Напиши отговор
Оценка: -3  +54
Е как бе Пенкка Ганева е издигнаха силните на деня ! Нали те са общината те колят те бесят да помагат !Защо е нужна помощт от правителството , като парите пак ще се окрадат от компания те се знаят !
Анонимен
#2 от Хахаха
14 Юли, 2020 | 21:56
Напиши отговор
Оценка: +39
Да допълним списъка с приближени - Мария Кинарова, сестра на младежкия гербаджийски представител и в приятелския кръг на други общински дами. Да допълним и за фондацията на Величка Костова - учителите от училището в Момина баня не са ли местни, г-жо Кмет?
Анонимен
#3 от МИ=6
14 Юли, 2020 | 22:07
Напиши отговор
Оценка: -16  +126
Защо не разкажете как рейса на Бойко Гавраилов бега онзи ден по жълтите павета с платените мангали, закарани в подкрепа на Борисов?
Анонимен
#4 от Ivanov
14 Юли, 2020 | 22:23
Напиши отговор
Оценка: -1  +10
https://petel.bg/m/index.php?action=view&id=372488&opinion=
Анонимен
#5 от Отново ли
14 Юли, 2020 | 22:24
Напиши отговор
Оценка: -2  +27
Васила Марина на кой отдел е началник
Анонимен
#6 от Ivanov
14 Юли, 2020 | 22:34
Напиши отговор
Оценка: -3  +10
1995 до 2000 г тези години много ще говорят ! Истината Излиза ?
Анонимен
#7 от началник отдел
15 Юли, 2020 | 05:37
Напиши отговор
Оценка: -3  +10
На икономика, култура, спорт, селско стопанство и други
Анонимен
#8 от Обективен
15 Юли, 2020 | 06:22
Напиши отговор
Оценка: -5  +52
ПЕНА Е ИСКУФЯЛА БАБА КАКВО ОЧАКВСТЕ ОТ ТОВА БАБЕ
Анонимен
#9 от навътре в нещата
15 Юли, 2020 | 08:27
Напиши отговор
Оценка: -7  +19
Пена не е виновна. Учениците на Пено са виновни, ще я побъркат.Не визирам членовете от БСП, само една малка част от тях и наи- вече калинката и Бойко. Те са неговите ученици. Те ще я побъркат с техните искания, отмъщения, кадрувания. Тези хора са там, в Общината, само за лична полза и да отмъщават. Да гласуват и да вземат решения " ЗА или ПРОТИВ" с ясното съзнание, че вършат престъпление, единствено и само да постигнат своята цел. Да използват службите и общината, за да вършат подлите си престъпления и да контролират местното население, но историята е показала, че всеки рано или късно плаща. Някои замислил ли се е, че минаха вече 30 години на така наречената и желана "демокрация", която трябваше да промени живота на хората.Похарчени са и окрадени стотици милиарди левове, а населението се топи и става по-бедно, по-зависимо. Низко интелигентни, прости и нахални люде яхнаха властта.Гласуват си закони в своя полза, крадат,кадруват,притискат и унищожавт хората и техните семейства.Толкова са тъпи и алчни, че не осъзнават как режат клона от дървото на живота, стоейки върху него.
Анонимен
#10 от От сайта
15 Юли, 2020 | 08:34
Напиши отговор
Оценка: -1  +27
Как ще се прекстуктурира дейността на общината? Защо Басейнова дирекция все още не дава разрешително за минерална вода на плажа? Как ще се оптимизират разходите? Кога ще бъде срещата с родителите на децата? Колкото до конфликт на интереси, не сме сигурни, че няма. Какво значи: за мен кметската позиция е кауза? Общи думи. Това са новите въпроси, които възникват от отговорите на инж. Ганева. А на 8- ми коментатор ще кажа, че това не е вярно, много си е в ред жената. Това, че е пред пенсия, не значи, че не знае как да ръководи общината. Трябва и само повече смелост срещу определени хора.
Анонимен
#11 от До гн Костов
15 Юли, 2020 | 09:01
Напиши отговор
Оценка: -33  +16
Моля ви направете така че хората да пишат с истинските си имена. Така зад псевдоними всички са смели и обиждат всички. Искам да чета смислени коментари. Ирина напише нещо хубаво и от долу всички стрхливци с псевдоним пишат простотии.
Анонимен
#12 от Вьлко Сакутов
15 Юли, 2020 | 10:13
Напиши отговор
Оценка: -4  +28
Погребаха града отиде си хисаря
Анонимен
#13 от Ирина Кирилова
15 Юли, 2020 | 11:42
Напиши отговор
Оценка: -15  +23
Чета руски сайтове. Виждам как хората, които коментират, показват колко богата култура имат. Например за един руски певец те правят анализ на вокалното майсторство, на драматизма на изпълнението, на изграждането на песента и всеки се старае да покаже по- големи знания от предишния. Ние в тази сайт не можем да направим нищо, ако читателите иаскат да бъдат анонимни. Въпросът е какво изразяват, имат ли гражданска позиция, страхуват ли се за бъдещето на общината, кой е без работа, защо е съкратен, как посреща кметът гражданите, нищо от това не се поставя за разискване. А коментарите са за това - да има различни мнения на граждани, а не обиди и огорчения. Вижте какво става в държавата! Ще устои ли общината на този натиск като сега стремежът на правителството е да остане на власт? И какво ще донесе бъдещето? Кой е алтернатива на ГЕРБ? Ще има ли опашки за храна? Ето, това е важно в една коментарна рубрика - разнопосочни мнения и позиции на различни слоеве от народа.
Анонимен
#14 от До Ирина
15 Юли, 2020 | 15:07
Напиши отговор
Оценка: -27  +24
Това е демокрация, свободно изразяване на идей. А не писане на обиди. Осми коментар, ако е с истинското си име няма да го напише. Симеонов е прав, ако хората гласували за управляващата коалиция излязат на улицата никой не знае какво ще стане. Демокрация,, Малцинството се подчинява на Мнозинството после обратно,,. Малцинството става Мнозинство. Не бива да има обиди, насилие, саморазправи.
Анонимен
#15 от Минчо Попов
15 Юли, 2020 | 16:00
Напиши отговор
Оценка: -5  +18
Пена че баба ясно но младите Пенчу,Гату, Борку, Вудулина, Мурия Мустакува, е па за нищу не стаат тия ора умствено изостанали интересчии
Анонимен
#16 от Хубава работа ама зиганска
15 Юли, 2020 | 18:53
Напиши отговор
Оценка: -2  +35
От къде да набавиш за интеграция роми? Това е въпроса.
Анонимен
#17 от Падат министри
15 Юли, 2020 | 22:30
Напиши отговор
Оценка: -2  +24
Ами сега как ще вземем безвъзмездна финансова помощ като нямаме министър на финансите?
Анонимен
#18 от копам
15 Юли, 2020 | 23:08
Напиши отговор
Оценка: -2  +17
Кой е новия директор на МИГ-а?
Анонимен
#19 от 2400000
15 Юли, 2020 | 23:14
Напиши отговор
Оценка: -2  +35
Два милиона и половина за гущери и прилепи? Хората нямат хляб!
Анонимен
#20 от пророк
16 Юли, 2020 | 08:18
Напиши отговор
Оценка: -12  +18
Отдавна е написана нашата съдба от Европейските крадци.Нас ни карат по плана на Гърците. От тук нататък ще има само протести и оставки. Правителство след правителство.Вдигане на данъците до безкрайност.Вземане на нови заеми.Фалиране на банки.Заселване на Българи в съседна Турция бягащи от високите данъци и бизнес кризата.Снизване на цените на имотите.Шест седем годишна криза, нов голям заем и отново напред.Всичко това е възможно да се провали ,ако се разпадне Европейският съюз или народа вземе властта.
Анонимен
#21 от Ирина
16 Юли, 2020 | 08:20
Напиши отговор
Оценка: -4  +18
Условието беше М.M. да пусне проектите, а Лазаров да си отиде. Той има един месец предизвестие, което изтича следващата седмица. В стратегията са посочени много специфични изисквания, за да станеш изпълнителен директор, така че мераците на някои хора могат да увиснат във въздуха.
Анонимен
#22 от МИГ
16 Юли, 2020 | 08:41
Напиши отговор
Оценка: -10  +21
От днес започва проверка. Сайта да отидат да питат.
Анонимен
#23 от Стоян Бьдито
16 Юли, 2020 | 09:53
Напиши отговор
Оценка: -6  +50
Който остане в кончината Бьлгария няма никакво бьдеще, обрьчи от фирми близки до властта изпиват крьвта на хората
Анонимен
#24 от ОСТАВКА!
16 Юли, 2020 | 10:25
Напиши отговор
Оценка: -27  +65
Оставка и за Пена! ГРОБ са политически трупове!
Анонимен
#25 от Има ли пари?
16 Юли, 2020 | 11:48
Напиши отговор
Оценка: -7  +31
Като няма пари съветниците да се откажат от заплатите си и преди всички Н. Павлов! Със сткращаване на пет човека икономия не се прави. Леано ви беше докато ви наливаха милионите от Европа преди осем години. Знаехте много добре че освен откраднатото се трупат и дългове, които сега усетихте. Онова карловче хисарски зет с черните беемвета и софиянките консултантки колко пари отклониха по сметките на знайни и незнайни политици ?
Анонимен
#26 от мога
16 Юли, 2020 | 15:51
Напиши отговор
Оценка: -13  +37
чакам народа още малко да огладнее.После лесно ще им покажа КОИ ебанджия в комбина с местните ги окраде и как трябва да постъпят с тях до 9 то коляно .
Анонимен
#27 от вчера
17 Юли, 2020 | 09:00
Напиши отговор
Оценка: -8  +12
Наистина е имало проверка в общината по проекти на мИг. И какво е станало?
Анонимен
#28 от до вчера 27
17 Юли, 2020 | 13:15
Напиши отговор
Оценка: -3  +42
Всичко е точно. Кораба потъва вода ще има за всички, не се блъскайте.
Анонимен
#29 от Ирина
17 Юли, 2020 | 21:54
Напиши отговор
Оценка: -62  +51
Слушам един от БСП и ще си счупя телевизора. Как може да се използва един вирус, който ни вкара в икономическа криза, че правителството е виновно за нея. Ако не бяха те, къде щяхме да бъдем сега! А утре е рожденият ден на Васил Левски. Да може да слезе и да ги види как всички се борят за кокала. Не кадърните, не умните, както искаше той, а нови потенциални властолюбци. Васил Левски беше смел. Кой е смел да види по кое време са построени зимни и летни сараи? Васил Левски беше трезвеник. Така ли се ходи на митинг, с бири и с дрога? Васил Левски беше скромен, а те се перят по телевизиите, които предварително нагласят кои да спрат и какво да ги питат. Васил Левски беше организатор. Кой е организаторът днес с авторитет, знания, политическа мъдрост, държавник? Кой? Агитката на футболистите, криминално проявените, или тези, които си водят кучетата да пикаят по жълтите павета? Васил Левски беше обесен и написа : народе??? Къде сме ние , народе? Как се мобилизираме, за да си помогнем да се измъкнем от кризата? Като се лигавим по четири часа по площадите, това няма да ни доведе до никъде. Иска се един нов Левски, за когото хората плачат на всеки 19 февруари, защото той искаше това, кото ние не можем да направим. Заслужаваме ли го? Да се запитаме, покланяйки му се на 18 юли- неговият рожден ден. Стой си горе, Апостоле!
Анонимен
#30 от Комунист
18 Юли, 2020 | 18:01
Напиши отговор
Оценка: -11  +22
Още малко има за крадене.Нека крадат.После всички знаем процедурата; БОЙ , ЕБАН,ПРИБИРАНЕ НА СПЕСТЯВАНИЯТА И НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ОКРАДЕНИТЕ ИМОТИ..ЗАТВОР ЗА НОВОИЗЛЮПЕНИТЕ БОГАТАШИ......ВЛАСТТА В РЪЦЕТЕ НА НАРОДА.
Анонимен
#31 от Тая няма да стане
18 Юли, 2020 | 19:07
Напиши отговор
Оценка: +10
3 литра вода?
Анонимен
#32 от Ален мак
18 Юли, 2020 | 21:02
Напиши отговор
Оценка: -9  +13
Защо ли ви забраниха да отидете на "Буздлуджа"?Там поне щяхте да изговорите всички глупости, които показват колко искате властта. Но................да, ама не!
Анонимен
#33 от Запознат
18 Юли, 2020 | 22:01
Напиши отговор
Оценка: +4
4 литра вода грешно очи имаш ! Не прецияш добре
Анонимен
#34 от До 33
18 Юли, 2020 | 23:54
Напиши отговор
Оценка: +6
Твоята туба май е с двойно дъно. Контрабан
Анонимен
#35 от Медик
18 Юли, 2020 | 23:57
Напиши отговор
Оценка: -4  +23
Мен доктор Радева ми забранява да пием вода. .
Анонимен
#36 от До ученик
19 Юли, 2020 | 23:38
Напиши отговор
Оценка: -1  +4
Нено стегни си работниците. Или наемай от розино.
Анонимен
#37 от Rongic
09 Януари, 2021 | 11:21
Напиши отговор
Оценка: 0
Hello my dear friend. Our Company in Wingate more pet years, during this period we working exclusively female workers, on Cleaning balconies and loggias and Maid service at home. Maid service will maintain order and cleanliness in living room respectively generally established . In our headquarters solely trained Maid in my area , who do Carpet dry cleaning of any complexity and implement it very fast and qualitatively. If we are talking about a huge house, we provide you necessary quantity staff. Our company offers as experienced personnel , but also additionally very affordable prices for Maid service at home в Linden Hill. If you have set a goal order Hotel cleaning services and Maid service suggest you look at our site in West Village. The Tidying Building cleaning services с Maid service at home every time easier in Prospect Hights We provide expert airbnb cleaners for exclusive clients. Making use of European devices as well as licensed devices, we accomplish maximum outcomes and also offer cleansing quickly. Our friendly team supplies you to obtain accustomed with desirable terms of teamwork for corporate clients. We responsibly approach our activities, tidy using expert cleaning products and also specific devices. Our staff members are trained, have clinical books as well as know with the nuances of removing complex and also hard-to-remove dust from surfaces.
Добави коментар


Тракийски свят не толерира обидни коментари и спам. Некоректни коментари ще бъдат изтривани.