КАКВО СТАВА В ОБЩИНАТА?

Автор: Няма коментари Сподели:

Изпада ли инж. Пенка Ганева в паника поради финансовото сътояние на общината? Това е важният въпрос, който предизвика и останалите. 

– Инж. Ганева, заявихте пред съветниците, че сте поискали безлихвен заем, а пред мен казахте, че от София мълчат няколко месеца, което за вас означава мълчалив отказ. Какво показва анализът на финансовото състояние на общината? 

– Нека бъдем точни – общината поиска от правителството безвъзмездна финансова помощ, а не безлихвен заем, и наистина все още не сме получили отговор. Анализът показва, че приходите в сметките, които Министерството на финансите наблюдава, са на нива от миналата година. След завишението на такса смет, обаче, приходите трябваше да са по-високи, тъй като таксите, които плаща общината на държавата, са доста по-високи тази година. Силно намалели са приходите от стопанската дейност на общината, тъй като много от дейностите не работиха по време на извънредното положение, а някои от тях и все още не работят. Да, финансовото състояние на общината не е онова, което бяхме планирали при нормални условия, и в това няма нищо неочаквано – то е такова в резултат на извънредната ситуация, в която живеем вече четвърти месец. Много по-големи общини и с по-добра икономика са в подобно и дори по-тежко положение, но и те се справят и са оптимисти за бъдещето. В този смисъл повод за паника няма. За мен паниката винаги е била лош съветник. Налага се, обаче, да преструктурираме дейността на общината в съответствие с епидемиологичната обстановка в страната, която за съжаление се влошава. Както се изразяват специалистите, нищо вече няма да бъде същото! Ние правим най-доброто в създалата се ситуация. 

– Поскахте да продадете градския минерален плаж, съветниците ви отказаха. Затова започвам с плажа! Вярно ли е, че концесията за минералната вода на плажа е свършила и няма нова, така че, дори да се предложи на търг, плаж има, а вода няма да има? 

– Внесох докладна за продажба на градския минерален плаж, тъй като в общинската администрация постъпи заявление с искане за закупуване от потенциален инвеститор. Общинският съвет решава какво ще се случва с плажа, а аз като кмет трябвяше да внеса докладна. Моето лично мнение е, че плажът трябва да остане общински, да работи и да носи приходи на общината и в бъдеще. Ако го продадем, получените средства ще свършат бързо и след това няма да имаме нито собственост, нито пари. Надявам се, да намерим подходяща програма, по която да кандидатстваме с проект за реновиране на градския минерален плаж. Това в дългосрочен план е най-доброто решение според мен. Относно стопанисването на плажа – той никога не е бил отдаван на концесия. Плажът беше отдаден под наем и разрешителното за водоползване на минерална вода от Басейнова дирекция беше издадено на името на наемателя, а не на общината. След изтичане на договора за наем, същият е прекратил действието на това разрешително. Още с встъпването си в длъжност съм подала заявление за получаване на такова разрешително на името на община Хисаря. Все още нямаме издадено разрешително. Те се издават по реда на постъпване на заявленията. Нещо повече – подала съм искане към Басейнова дирекция – Пловдив да бъдат преразгледани издадените вече разрешителни за ползване на минерална вода на територията на град Хисаря, по които не са изпълнени задълженията на ползвателите, за да се осигури вода за градския минерален плаж. 

 – Търсите начини да спасите общината и започнахте съкращения. Съкратихте двама човека от пазара. Управителят на ЧОСР назначи нов човек, който не само да обслужва пазара, а и да работи на паркингите. Това по- изгодно ли е финансово? 

 – Търся начини да се стабилизира финансовото състояние на общината. Освободихме хора от дейностите, които спряха своята работа по време на извънредното положение. Както за останалия бизнес, така и за общината, все още не е възможно тези дейности да заработят с нормален ритъм. Затова назначаваме по-малко персонал, за да се оптимизират разходите. 

 – Знаете ли, че из града се говори, че вие не пипате хора, които са близки до партията, която ви издигна за кмет, и до председателя на Общинския съвет? За пример ще ви дам Нено Жутев. Хората казват, че е пенсионер и трябва да си отиде, за да спестите един щат. Брат му пък работи на Тракийския култов храм край Старосел. Николай Марковски е в ЧОСР, Васила Марина стана началник отдел… Към вас гледат по-критично, защото сте кмет на ГЕРБ. Това не ви ли отваря по-лесно вратите към народни представители, към министри? Все пак това е управляващата партия на държавата!

 –  Живеем в демократична държава и всеки има право да изразява своята позиция по всички въпроси, които го вълнуват. Разбира се, в нашия град, както и навсякъде, има коментари, които изкривяват истината, има и такива, които въпреки, че знаят как стоят нещата, злонамерено разпространяват невярна информация. Щатовете в общината се определят от Общинския съвет. Щатове в общината не са съкращавани. Естествено, право на всеки кмет е да назначава хора, с които преценява, че може да работи добре. Ще добавя само, че не съм кмет на ГЕРБ, както се изразявате. Аз съм кмет на община Хисаря и на всички нейни жители. Като кмет, издигнат от управляващата партия, в работата си се стремя да използвам всички предоставени ми ресурси, за да постигна по-добри резултати за общината и за хората, живеещи в нея. 

– Има много коментари за кетъринга в детските градини. Говорих със специалист в областта на просветата и той ми каза, че изобщо няма да излезе по – ефтино това намерение. И защо не е обсъдено с родителите на децата? Защо непрекъснато има съмнения, че в общината се правят промени, за да се уредят свои хора? 

 – Всички сме наясно, че тази година живеем при извънредни обстоятелства, в които ни постави пандемията от Ковид-19. Както вече споменах, в тези обстоятелства се налага да преразгледаме голяма част от плановете за развитие и бюджета на общината, за да можем да се справим при новите условия. Доставката на храна в детските градини е част от мерките, които общината взема, за да може да преструктурира дейността си. Стараем се да направим така, че трудните условия, в които сме поставени, да не се отразяват на децата на общината. Предстоят ми срещи с родителите във всички детски заведения в общината, за да чуя тяхното мнение и то да бъде взето под внимание при изготвянето на критериите за обществена поръчка. Колкото до мнението на външен човек, какъвто и специалист да е, той не разполага с документите в общинската администрация и не е запознат със ситуацията. А без информация не може да направи компетентен анализ, за да си позволи да изказва мнение. Промени в общинската администрация се правят и ще продължат да се правят, докато ситуацията, в коята се налага да функционира общината, го налага. 

– Разбра се от коментарите на читателите, че главният експерт по образование в община Хисаря има фондация за образование, спорт, изкуство „Възможност“. Вие знаехте ли това и откривате ли тук да има конфликт на интереси? 

 – Да, известно ми е. Конфликт на интереси би възникнал, ако фондацията работи по проекти с образователните институции на територията на нашата община. Такава дейност фондацията не осъществява. 

– Инж. Ганева, хората се подготвят вече за зимата. Трябват им дърва. Затова ви питам вярно ли е, че общината е имала 160 хил. хектара гори, и че сега те са 50 хил. хектара и общината губи от тях? 

 – Дърва за населението Държавното горско стопанство предлага в изобилие. Кметовете на населените места изготвят списъци на хората, желаещи да закупят дърва за огрев и снабдяването с дърва е постоянно. Няма опасност някой да остане без дърва за зимата.Горите, които са общинска собственост, действително са възстановени от Поземлена комисия в по-голям размер – 10 хиляди хектара, но ДГС завеждат дела и печелят част от тях. В момента общината разполага с 5 хиляди хектара гори. Общинското горско предприятие не е работило през последните няколко години. Затова проведохме процедура за избор на директор и от 1 август 2020 година новият директор ще бъде назначен и ще започне да подготвя плановете за добив. 

– В края на юли Местната инициативна група трябва да върне безлихвения заем от 75 хл. лв., пари, които съветниците дадоха през януари, за да работи нормално МИГ. Какво е мнението ви, вие продължавате ли да стоите настрана от техните проблеми? В същото време не работи Туристическият информационен център в Хисаря, ще се срути Дом на традициите в Старо Железаре, искаме да има туристи на Тракийския култов храм край Старосел и проектите за тези обекти са в МИГ. 

 – Очаквам средствата, отпуснати на МИГ Хисаря да бъдат верифицирани и възстановени на общината. Никога не съм се опитвала да се намесвам в работата на МИГ, но и не виждам основание да ме обвинявате, че стоя настрана от тяхната дейност. Общинският съвет е избрал свой представител за МИГ и това е лицето, което трябва да решава проблемите и да носи отговорностите за МИГ. По всички отворени до сега мерки, по които е било възможно общината да кандидатства, имаме подадени проекти. Как ще бъдат оценени, ще решат служителите в МИГ и Държавен фонд „Земеделие“. 

– И като заговорихме за МИГ ще представите ли проекти на общината – единият за интеграция на малцинствените групи в училищата и другият за опазване на околната среда, свързан с биоразнообразието в този район – наличието на чапли, гущери- тритони, прилепи…? Първият е за 999 хил. лв.и за него разбрах, че има представени десет проекта в МИГ, а вторият за 2 мил. 400 хил. лв. Ако се одобрят, това би помогнало на финансовото състояние на общината? 

 – Общината, училищата и детските градини сме кандидатствали с проекти на обща стойност 900 000 лв за дейности по интегриране на малцинствата, като ще бъдат приобщени всички желаещи да се включат деца. Ако парите по програма „Околна среда“ не бъдат прехвърлени за обезпечаване на дейности, свързани с ковид 19 и мярката стартира, Общинският съвет ще вземе решение дали ще кандидатстваме. Ползите за общината от тези проекти ще бъдат в следващ период. 

– Знаете ли, мислих си за кметовете на тази община от 10 ноември 1989 година насам. Двама умряха, а останалите са болни. Заслужава ли си човек да поема критики всеки ден, да не спи нощем, да се поболее, само и само да седне на този кметски стол? Мислите ли понякога за това? 

 – За мен въпросът беше решен, още когато се кандидатирах за тази позиция. Казвала съм го и ще го повторя: за мен кметската позиция не е просто работа, това е кауза. Нямам време да мисля за друго, освен как да бъда най-полезна на хората и общината. Сега е време да действам. 

– Да завършим с големия въпрос! На ръба на оцеляването ли е община Хисаря или вече падна от ръба? 

 – Макар и в трудно положение, община Хисаря стои стабилно и сме много далеч от ръба. Уверявам ви, че докато аз съм кмет, падане няма да има. 

            Благодаря ви, инж. Ганева! 

                                         Тракийски Cвят                          Въпросите зададе Ирина Кирилова

Предишна статия

Единственото ни желание и цел е да се махнете завинаги от управлението на Родината ни!

Следваща статия

Б.Б. срещу Президента. ПОЧНА СЕ! Ето кой ще ПОБЕДИ!

Други интересни