Керванът си върви, кучетата си лаят, като си пееш Пенке ле кой ли те слуша…

Автор: Няма коментари Сподели:

ОТВОРЕНО ПИСМО

от РТВ „Истина и Свобода“

НСС „Св. Георги Победоносец“

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

С това отворено писмо Ви запознаваме с престъпление, което се извършва спрямо цялото човечество и спрямо българския народ в частност.

Българският народ има нужда да научи истината по някои ключови въпроси за функционирането на цифровата икономика и събирането на чувствителни био-данни, които са важни за бъдещето на цялото ни общество. Надяваме се, че като народни представители ще имате капацитета да възприемете правилно следната информация:

Всяка молекула на ДНК осцилира (вибрира) и при това микро-движение се излъчва слаб електромагнитен сигнал/резонансна честота. Този слаб електромагнитен сигнал е специфичен за всеки отделен индивид и може да се използва за идентификация и контрол чрез съответната спътникова технология. (Виж Приложение 1. Н6 – Изграждане на национален комплексен център и мрежа за мониторинг, контрол и управление)

Съществува аерокосмическа (военна) технология, състояща се от спътници, 5G мрежа и суперкомпютър, чрез която всеки човек може да бъде локализиран и контролиран само по неговата индивидуална ДНК честота. Контролират се както локализацията на всеки отделен индивид, така и неговите жизнени показатели. За да се приложи масово тази технология, трябва да се вземат ДНК честотите на всички хора чрез тестове.

Затова беше инсценирана ПЛАНдемията – за да има повод за масови тестове.

Това не бяха „тестове за вирус“. Медицински факт е, че ПСР „тестовете“ не могат да диагностицират никакви вируси. Настояваме НС да инициира създаване на комисии и назначаване на съответните експертизи, които да установят дали във всеки тест вместо устройство, което прихваща „вируса“, има устройство, което копира ДНК честотата на тествания индивид, дигитализира я и я изпраща към съответната база данни. За да се въведе новата система за контрол няма нужда от лаборатория, ДНК секвениране, име, ЕГН, адрес и т.н. Самият индивид се идентифицира, локализира и контролира САМО по неговата ДНК честота (а не секвенция!). ДНК честотата е неговото ново ЕГН, име и самоличност – “Your DNA will be your data”. Чрез китайски „тестове за ковид“ Китай открадна ДНК данните на милиони американци (според Бил Еванина, служител на ЦРУ) и сега се води разследване. Може да се каже, че ДНК честотата на гражданите е въпрос на национална сигурност и осигуряване на био- и химическа безопасност.

Копирането на ДНК честотата на българските граждани с „тестове за ковид“ представлява измама и е състав на престъпление по НК, защото нарушава българското законодателство, в т.ч. и Конституцията чл. 29 ал. 2, няколко европейски и международни конвенции (КЗПЧОС и Конвенцията за защита на правата на човека и на човешкото достойнство във връзка с прилагането на постиженията на биологията и медицината), по които България е страна.

Молекулата на ДНК излъчва био-фотонен сигнал, но също и приема електромагнитни сигнали. Молекулата на ДНК може да бъде „хакната“ с нано-частици, тъй като чрез своето слабо движение създава електромагнитно поле около себе си, което завихря всички нано-частици, попаднали в близост. Нано-частиците попадат в клетките от ежедневните пръскания с метални нано-частици и/или чрез пряко инжектиране.

Ежедневното пръскане на нано-аерозоли увеличава електропроводимостта на средата, а инжектирането на нано-структури в тялото на човека повишава електропроводимостта на тялото. Както посочихме по-горе, няма нужда да се „имплантрират чипове“ в тялото на човека. Всеки човек още от самото си раждане има в тялото си структура, която излъчва слаб електромагнитен сигнал, специфичен за всеки отделен индивид – негоата ДНК. Системата Умен град (Интернет на телата) се състои от множество „умни устройства“ – телефони, перални, електромери, водомери, улични лампи и други устройства със сензори, които са свързани в единна 5G и спътникова мрежа със сензори, които идентифицират и контролират хората само по тяхната ДНК честота. Суперкомпютърът в Технопарк, София е част от тази мрежа. Целта на Плана за възстановяване и устойчивост е постепенното приемане и прилагане на гореописаната технология за мониторинг и контрол.

Уверяваме Ви, че голяма част от българските граждани са наясно с престъплението, което се извършва спрямо тях, въвеждайки гореописаната система за контрол, без широка обществена дискусия, без тяхното съгласие и без да е ясно и недвусмислено обяснена същността на тази система. Оставяме на Вас, Вашата компетентност и Вашето вътрешно усещане за справедливост как да реагирате на това отворено писмо

С уважение:

 

28 февруари 2024                                                      РТВ „Истина и свобода“

гр. София                                                                   НСС „Св. Георги Победоносец“


Приложения от деловодството на президента


Бланка за кандидатстване на проект по Инструмента за възстановяване и устойчивост (Н6)


ДНК-лаборатории


Сателитно наблюдение в реално време


БГпреведи:

Ние настояваме за незабавното разтуряне на „Народното събрание“ и връщането на цялата власт в ръцете на народа!

Вие не сте избрани!

Първо, защото на „изборите“ се явиха по-малко от една трета от народа.

Второ, поради тези крупни фалшификации и манипулации в стил „О’Байдън 2020“ от страна на американския клон на ЦРУ в България и техните слуги.

Вие сте незаконни. Вие сте ОПГ. Вие не представлявате българския народ!

Вие се опитвате да създавате „закони“, които са пряко против интересите на българския народ!

Вие подлежите на наказателна отговорност!

https://bgprevedi.com/open-letter-to-bg-40188-2/

Предишна статия

Забравете за изборите и нека приключим с това веднага!

Следваща статия

Замисъл 2019(Не е обикновен игрален филм)

Други интересни