Да защитим наличните пари, чрез Конституцията!

Автор: Няма коментари Сподели:

В Австрия вече има такова предложение, правото на използване на налични пари да се впише в Конституцията на страната. В САЩ, кандидатът за президент Рон де Сантис обяви, че ще наложи забрана Федералният Резерв да емитира електронни пари, ако стане президент. В България, подобно предложение за промяна в Конституцията направи партия “Възраждане” и Сдружение Консервативен Институт. Важното е, че вече има сериозни гласове на политици и общественици, противопоставящи се на цифровото робство, готвено ни от световните банкери и шайката човекомразци, олицетворявана от Клаус Шваб. Затова и ние се включихме, като изпратихме още едно предложение за гарантиране, като конституционно право на разплащанията с налични пари, а пътьом защитаваме и българския лев. Ето и нашето предложение регистрирано с вх. № ПГ-49-331-00-9/11.12.2023 г. и предоставено на Комисията по конституционни въпроси в 49-ото Народно събрание:


До

Народното Събрание

Град София

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

Радио и Телевизия „Истина и Свобода“

Относно: Предложение за изменение и допълнение на Конституцията, за гарантиране на правото на извършване на разплащания с налични пари.

Уважаеми дами и господа народни представители,

В момента има силен натиск в България и по света за ограничаване на разплащанията с налични пари и преминаването изцяло към електронни разплащания, като първа стъпка към премахването на наличните пари изобщо.

Това крие огромна опасност от злоупотреби от страна на държавната власт, банките – посредници и други структури, които ще ограничат правата на хората и организациите, ще ги поставят в зависимост и ще ликвидират свободата и неприкосновеността на гражданите и предприемачите. Сериозно ще пострада и стопанската дейност, ще бъдат нарушени основни права и свободи.

Отделно, зависимостта на парично–платежната система от електрическа и интернет инфраструктура и специално оборудване, създава реална заплаха при спирането на тяхната работа при войни, бедствия, аварии и други кризи, хакерски атаки и други подобни, да настъпи финансова, стопанска и обществена катастрофа.

Затова предлагаме и настояваме, в  Конституцията да  се създадат гаранции за паричното обръщение с налични пари, като в чл. 60 се добавят нови алинеи 3, 4, 5, 6 и 7:

(3) Всички физически и юридически лица имат правото да извършват и получават всякакви плащания на стоки, услуги, данъци, такси, и други, в брой, с налични пари в националната валута.

(4) Правото да се извършват финансови операции с налични пари  в брой във всички банкови, административни, стопански и други институции и организации, е гарантирано и не може да бъде отказано.

(5) Електронни плащания се допускат, само при финансови операции с големи парични средства, над размер, който се установява със закон.

(6) Емитирането на пари в брой, като законно платежно средство е гарантирано и е задължение на държавата чрез БНБ.

(7) Национално платежно средство е българският лев, който от своя страна се състои от 100 стотинки, като паричните единици се  издават на хартия или метал.

Моля да бъде разгледано и нашето предложение, при сегашните промени в Конституцията.

Дата: 11.12.2023 г.

Град София

РТВ „Истина и Свобода“

Александър Иванов – редактор


Ако желаете да се присъедините към това искане, можете да отпечатате образеца на писмото, да допълните вашите данни и да го пратите в Народното Събрание от Ваше име. Колкото повече хора и организации направят това, толкова по-голям натиск ще окажем на народните представители да се вслушат в гласа на народа. Изтеглете образеца в word-формат отдолу. Адреса на Народното Събрание е София 1169. Пл. „Народно събрание“ №2, но можете да го пратите и по електронна поща.

вж оригинала

https://bgprevedi.com/protect-the-cash-for-purchases-37732-2/

Предишна статия

Наближава денят Х!

Следваща статия

Истината за света и Бога

Други интересни