В сегашния човек има борба между неговия дух и неговата плът

Автор: Няма коментари Сподели:

Всичко, което Бог е създал, е добро. В основата си Божественото у нас е добро, а лошо е само неразбраното, човешкото. Когато на богатия сърцето е станало стиснато, когато у бедния сърцето е станало стиснато, това е човешкото. И бедният, и богатият трябва еднакво да имат широко сърце. (Живот, Светлина и Свобода, Неделни беседи, ХV серия, 1931-1932)

Всички същества са еднакво надарени, но не са еднакво проявени. Значи има проявени и непроявени възможности. В това се състои разликата между хората, както и между всички живи същества.1

* * *

Различаваме три вида крадци: крадци във физическия свят, които обират касите и кесиите на хората, крадци в духовния свят, които обират сърцата и чувствата на хората, и крадци в умствения свят, които обират човешките мисли.2

* * *

В живота има три категории фактори.

Да вземем за пример хартията, на която е напечатана някоя свещена мисъл. Тази хартия е направена от хора, които не се интересуват, не искат да знаят какво ще се печата на нея. Значи качеството на една книга не зависи от онзи, който я пише, а от онези работници, които са правили хартията във фабриката. Те представляват първата категория фактори в живота.

След това идваме до онзи мислител, който започва да пише върху хартията. За да изрази своята мисъл, той извиква някой по-висш дух, който му диктува – значи единият диктува, другият пише. Тъй че как е замислена тази книга, как е написана, не зависи от самия автор, който слага името си върху книгата, а от този, който е диктувал. Същността, която е вложена в книгата, е самата мисъл и тя не зависи от автора – този, който предава тази мисъл, е вторият фактор.

Следователно факторите, които са създали нашето тяло, нашето сърце и нашия ум, произтичат от

три категории интелигентност.

Ето защо, когато мислим само за тялото си, ние сме свързани с най-висшата интелигентност в природата – с първата категория фактори, работниците. Тези същества ще ни покажат най-хубавите ястия, ще ни научат как да приготвим храната си, как да я добием. Те обаче няма да ни покажат Извора на Живота.

Втората категория същества уподобявам на тези, които са писали книгата – те ще ни покажат Пътя на Живота, вътрешното съдържание. Те са още по-напреднали от първите в своята еволюция, но не могат да ни кажат нищо за онази Велика Божествена Мисъл, която е предшествала образуването на материалния свят, образуването на силите в Живота.

Най-после идваме до третата категория същества, които са създали човешката мисъл. И понеже човекът сега е свързан с тези същества, той се нарича същество на мисълта, но в бъдеще ще промени това си име и ще се нарича Човекът на Любовта, или Възлюбленият Син на Любовта. С мисълта си той трябва да се съедини с Божествената Любов, за да стане цял човек, защото засега човекът е половин.

В сегашния човек има борба между неговия дух и неговата плът. Защо? –

Защото в него произлиза един процес на обновление.

Когато този процес в нас завърши, ние ще съзнаем, че можем да бъдем господари на себе си.3

* * *

Първата душа е влязла в човека чрез храната. Втората е влязла чрез носа и тя е именно разумната душа, затова носът е символ на разумната душа. Устата пък е символ на Любовта, но е символ същевременно и на животинската душа.

И така, духовната душа, която диша, се храни от въздуха. Едната живее в основата на главата, а другата – на покрива. Едната живее в долния етаж и тя е животинската душа, а другата, разумната душа, живее в горния етаж. Но и двете са едно: разумната и животинската душа живеят заедно.

Тронът на душата е сърцето – там живее тя.4

* * *

Всички души, които са излезли от Бога, пречупват правата линия на първоначалната енергия, излъчвана от Него, което образно е получило своето отражение във формата на триъгълника, и това е, което се нарича падение. После, при следващия импулс на Божествената Енергия, се образува друг триъгълник и виждаме същество с две глави, а същество с две глави не може да бъде в хармония с Бога.

Това в науката се нарича еволюция. Всяка една душа трябва да премине през всички форми на еволюцията и всяка форма, която душата усвои, става неин капитал. Без усвояването на формите не може да съществува никакво знание. В тази така наречена еволюция ние сме стигнали до дъното, т.е. до основата на самия триъгълник, и сега вече се възкачваме към Бога –

това именно е спасението.5

* * *

Всички сили в света вървят по известна плоскост. Те са разположени на седем долни и седем горни етажи – всичко четиринадесет течения. За да се приложат законите, трябва добре да изучавате, коя сила на коя сфера съответства, за да насочите мисълта си към духовете, обитаващи сферата, която в конкретния случай ви трябва.6

* * *

За всичко, което правим, добро или лошо, казваме: «Такава е Волята Божия!» И наистина, вярно е това – Бог еднакво се радва и на хубавите, и на лошите неща. Защо е така? – Защото Бог може да създаде прекрасно нещо и от най-глупавото произведение, като размества думите в него.

Същото могат да направят и правят и съвременните хора. Като разместват думите на някои лоши работи, от тях стават отлични неща; като разместват думите на някои отлични работи, от тях стават лоши неща. По същия начин и хората в своя живот разместват мислите и чувствата си и създават от тях добри и лоши неща.7

https://www.otizvora.com/2023/10/15757/v-segashniya-chovek-ima-borba-mezhdu-negoviya-duh-i-negovata-plut/

Бележки:

  1. Божественият и човешкият свят. Рилски беседи от Учителя, София 1940, с. 167 [^]
  2. Все що е писано, Неделни беседи от Учителя (1917), София 1942, с. 131 [^]
  3. Настанало е Царството Божие, Неделни беседи VII серия (1924-25), 29 Плодът на дървото, Русе 1925, с. 12 сл. [^]
  4. Протоколи от Годишните срещи на Веригата 1906-1915, Берлин 1994, с. 114, 14 (27) август 1910 г. [^]
  5. Протоколи от Годишните срещи на Веригата 1906-1915, Берлин 1994, с. 117, 15 (28) август 1910 г. [^]
  6. Протоколи от Годишните срещи на Веригата 1906-1915, Берлин 1994, с. 117, 15 (28) август 1910 г. [^]
  7. Затова се родих, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 1, София 1929, с. 7 [^]
Предишна статия

Земният живот представлява велика лаборатория!

Следваща статия

„Национален календар за година 1875“ от Христо Ботев

Други интересни