Земният живот представлява велика лаборатория!

Автор: Няма коментари Сподели:

Често хората смесват вярата с едно приятно усещане. Не, приятното усещане от добри чувства и хубави, чисти мисли още не е вяра. Истинската вяра е принцип на ума, нещо съвършено отделно от чувствата. (Вехтото премина, Неделни беседи от Учителя Беинса Дуно, 1926-27)

Мнозина се спъват по въпроса за желанията и казват: «Защо са ни желанията?» Казвам: В живота на хората трябва да има много желания, за да съградят телата си. Щом телата се съградят, тогава ще се дойде до чувствата, които представляват облекла на телата. След това ще се дойде до вътрешния процес, който представлява мазилката на телата.

Затова именно Моисей казва: «Не туряйте желанията в сърцето си, понеже те са твърди и ще го наранят.» Като твърд материал, желанията трябва да останат отвън, за да може с тях само да се гради – всяко желание трябва да се постави на своето място и да се използва като материал за градежа на тялото. Щом дойдем до чувствата, човек трябва вече да има известна форма, която да им предаде. При сегашните си разбирания за живота обаче, хората считат желанията като нещо много важно, вследствие на което ги поставят в сърцето си и по този начин си създават големи нещастия.

Желанията, както и чувствата, сами по себе си нямат живот.

Както много дрехи трябва да се скъсат, докато се развие и израсте нашето тяло, така и много чувства и желания трябва да се изтъркат, да умрат, докато се прояви животът на душата. Чувствата са най-хубавото облекло, с което душата може да се облече. Някой казва: «Моите чувства са скъсани.» – Нищо от това. Ако днес се облечеш с една дреха, утре можеш да облечеш втора, после трета и т.н.

Вие не трябва да се спъвате от това, че вашите чувства и желания се разрушават. Те трябва да се разрушат, да се направят на дребен материал, за да се поставят на своето място при градежа на тялото.1

* * *

Отношението между физическата и духовната топлина е обратно пропорционално:

Когато духовната топлина намалява, физическата се увеличава, и обратно.

На хора, които стават проводници на духовния свят, краката и ръцете изстиват. Много хора се плашат от това, защото знаят, че когато ръцете и краката на човека изстиват, настъпва смъртта. Това обаче не винаги е така. Човек може да се изстуди и да излезе от тялото си, а след 48 часа пак да се върне естествената му топлина. Индусите, които са изучавали тези закони, могат шест месеца след смъртта на някой факир да го извадят от гроба и да възстановят неговата топлина. За това те имат методи, които старателно крият от европейците.2

* * *

В живота на всеки човек има само десет възможности да започне той с Любовта. Всяка година има само по една възможност да работи с Любовта. И на всеки десет години има пак само по една възможност да работи с Любовта. Всичкото останало време на човека е определено само за занимание.3

* * *

Като говорим за растенията и животните, ние не сме нито за тяхното изтребление, нито за тяхното прекомерно размножение. Те са необходими в икономиката на природата, техният брой е точно определен и не трябва нито да се увеличава, нито да се намалява. Съществува Висша Божествена Математика, която определя точно количеството на растенията и на животните в природата. Щом е така, те не трябва да се унищожават безразборно и безразсъдно. Днес хората безразборно колят животни, убиват ги, късат цветя, изсичат дървета, но затова носят последствията от своите необмислени постъпки.4

* * *

Земният живот представлява велика лаборатория,

в която не се правят опити, а се проверяват опитите, правени на Земята. Който иска да учи, трябва непременно да слезе на Земята, даже и напредналите същества има какво да учат на Земята, затова и те търсят начин да слязат в материалния, в земния живот, за да продължат учението си. Някои слизат доброволно, по Закона на жертвата; други слизат по убеждение, а трети – чрез насилие.5

* * *

Всички очакват Христа да слезе от Небето. Какво представлява Небето? – Небето представлява разумния живот, разумните закони, които трябва да се знаят. Разбира се тези закони не могат всички да ги знаят, както не могат всички еднакво да разбират това, което сега ви говоря.

Пък и аз не искам всички да ме разбират еднакво.

Това, което ви говоря, мога да изнеса в строго научна форма, в научни формули, но те ще бъдат още по-трудни за разбиране. От всичко говорено има общи въпроси, които са еднакво понятни и полезни за всички. Например между един професор и едно малко дете може да се образува връзка. Ще кажете: «Възможно ли е това?» Ако между една високопоставена дама, която гледа с презрение на нискостоящите около нея хора, и нейното малко кученце може да се образува връзка, колко повече може да съществува връзка между професора и детето.6

* * *

Аз няма да ви убеждавам дали съществува друг свят или не, а казвам: Който вярва, че има друг живот, за него действително има – който не вярва, за него няма друг свят. Който вярва, че има душа, дух, за него и Живот има. Който губи духа си, за него нито Живот има, нито бъдеще.7

https://www.otizvora.com/2023/11/15773/koyto-iska-da-uchi-tryabva-nepremenno-da-sleze-na-zemyata/

Бележки:

  1. Вехтото премина, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 4, София 1931, с. 144 сл. [^]
  2. Вехтото премина, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 4, София 1931, с. 66 [^]
  3. Праведният, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 3, София 1931, с. 68 [^]
  4. Праведният, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 3, София 1931, с. 163 [^]
  5. Вехтото премина, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 4, София 1931, с. 185 сл. [^]
  6. Вехтото премина, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 4, София 1931, с. 22 [^]
  7. Вехтото премина, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 4, София 1931, с. 80 [^]
Предишна статия

Изостанали същества внушават на човека, че животът се дава даром…

Следваща статия

В сегашния човек има борба между неговия дух и неговата плът

Други интересни