ГАНЕВА ПРЕДЛАГА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ

Автор: Няма коментари Сподели:
Това стана известно от страницата на община Хисаря в интернет, където е отпечатан проект на кмета за увеличаване на данъци – данък при придобиване на имущество по възмезден начин, данък върху превозните средства, туристическия данък.
Тя се обосновава с увеличението на горивата, на цените на електроенергията, на стоките и услугите.
Предложението е при придобиване на имущество ставката от 2.5 да стане 2.8. Така в общинската каса щели да влезат 39 хил. лв. повече. От увеличението на данъка за превозните средства общината щяла да спечели 77 хил. лв.
Туристическият данък се определя от категорията и звездите. С една звезда предложението е за 60 ст., за две звезди – 70 ст., за три звезди – 80 ст., за четири звезди – 1 лев и за пет звезди – 1.50 лв.. Увеличението ще донесе в касата на общината 70 598 лв. повече. До края на октомври 2021 година от туристически данък са събрани 158 477 лв.
Подробно можете да се осведомите и за предложението относно такса битови отпадъци. Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Хисаря е публикуван на официалната интернет страница на община Хисаря в секция „Общински съвет“, подсекция „ПРОЕКТО – НАРЕДБИ”.
На заинтересованите се предоставя 30-дневен срок, считано от 10.11.2021 г. за
предложения и становища, които могат да бъдат депозирани на адрес гр. Хисаря, п.к.
4180, ул. “Генерал Гурко” №14 – деловодство и на е-mаil адрес: obhisar@hisar.bg
Постъпилите в този срок предложения и становища ще бъдат отразени в справка,
която ще бъде публикувана на официалната страница на Община Хисаря в предвидения
от закона срок.
Обяснение: Последните два абзаца са копирани от сайта на община Хисаря.
                                                                                             Ирина Кирилова за Тракийски Свят
Предишна статия

Напусна ни д-р Веско Стоянов

Следваща статия

Открито писмо до Президента на Република България Румен Радев

Други интересни