ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОЕКТИ В ОБЩИНА ХИСАРЯ!

Автор: Няма коментари Сподели:

            На  10 декември 2015 година община Хисаря подписва договор за безвъзмездна финансова помощ „Интегрирани услуги за независим живот.” Стойността на проекта е 499 410,60 лв. Проектът е за хора с увреждания, които не могат да се самообслужват. По проекта са предвидени лични асистенти и домашни помощници. Началото на изпълнението е 1 февруари 2016 година. Сформиран е център за почасово предоставяне на услуги, има екип от експерти към него.Това са социален работник, психолог и сътрудник социални дейности и медицинска сестра. Приети са 88 заявления от кандидат- потребители и 77 заявления за  кандидати за домашни помощници и лични асистенти. До април 2017 година услугата е използвана от 83 човека. Назначени са 40 лични асистенти и 18 домашни помощници на трудов договор. Този проект ще е до 31 октомври 2017 година.

     „Приеми ме 2015”  е проект за приемни семейства. За сега те са три. Началото на проекта е на 1 декември 2015 година и е за 28 месеца. Ще приключи на 31 март 2018 година. Всяко семейство, приело дете, получава месечно възнаграждение и 150 % минимална работна заплата. Ако приеме две деца – 160%, при три – 170%.

    На 3 април 2017 година е сключен договор между Агенцията по заетостта и община Хисаря за заетост на младежи до 29 години. Осигурена е заетост на 10 човека – в Хисаря, селата Паничери, Красново, Кръстевич, които са регистриани в бюрото по труда като безработни Пректът е за шест месеца и е за 34 240,80 лв. Проектът има и втори етап за обучение на младежите и за професионална квалификация. Работодателите се финансират за наемането на безработни младежи за шест месеца и трябва да осигурят наставник за наетите младиже за период до три месеца. На работодателите, които наемат младежи, се покриват разходите  за осигурителния доход и осигуровките за шест месеца, както и средствата за наставници   – половин работна заплата за три месеца.

    Другият проект е осигуряване на топъл обяд в община Хисаря. Той започна на 17 октомври 2016 година и свърши на 30 април 2017 г. Подписано е  допълнително споразумение и срокът е удължен до 31 декември 2019 година. Стойността на договора е за 401 506 лв. Предстои процедура за избор на изпълнител за приготвяне на топъл обяд и затова през юни, юли и август  услугата няма да се изпълнява.

    По Регионална програма 2016, която е на стойност 24 705 лв. за шест месеца са назначени девет човека над 50 години, регистрирани в бюрото по труда  като общи работници в селата Михилци, Черничево, Старо Железаре, Ново Железаре, Паничери, Старосел, Красново, Беловица и Мало Крушево.

   По Регионална програма 2017 година с договор на стойност 13 192 лв. за шест месеца са назначени четири лица над  50 години в Черничево, Старо Железаре, Ново Железаре и в Паничери.

    По програма „Шанс за работа – 2017” е проведено обучение на 14 безработни над  50 години с основоно или по- ниско образование, без квалификация за работа в екип и работник по озеленяването. От завършилите успешно курса ще бъдат назначени 30 % за екологично възстановяване на община Хисаря.

                                                                   Тракийски Cвят

Предишна статия

Hа територията на Европейския съюз се провежда полицейска операция…

Следваща статия

БАН: България загуби между 10 и 12 млрд eвpo от затварянето на блокове от AEЦ ”Koзлoдyй“…

Други интересни