Началото на българите е в племената Имен и Синд…

Автор: Няма коментари Сподели:
За любителите на историята:

https://trakiaworld.com/2021/08/22/минойците-са-от-бялата-раса-днк-развен/

“Изследването, което беше публикувано относно ДНК-то на древните минойци за мнозина е сензация, а за други очаквано потвърждение на факти, които са били и продължават да бъдат игнорирани.

Сред българските любители на историята на народа ни, битува мнение, сред поддръжници на хипотезата за автохтонния произход на българския народ, яростно отхвърляне на сведенията, които идват от един от най популярните и в същото време неглижирани източници за българската история, сборникът Бахши Иман ДЖАГФАР ТАРИХЫ (ЛЕТОПИСИ ДЖАГФАРА). Той е определян като фалшификат, а историята описана в него като откровени фантазии.”
“Привържениците на автохтонната балканска хипотеза оставят слепи за това, че сборника всъщност не отрича техните идеи и дори напротив той ги подкрепя с изключителна точност. По отношение твърденията на привържениците на тюркската теория той също е далновидно категоричен и ясно балансиращ, защо и как древните тюрки взимат участие в българския етногенезис, не тясно погледнато към Балканите, а като цяло.”
“Аз ще направя бързо обобщение какво казва този сборник и после ще направя опит да ви покажа, че всички тези хипотези имат своето основание и поотделно те разкриват само части от огромното териториално влияние през хилядолетията, които е оказал буквално в световен мащаб българския народ спрямо други народи. ДЖАГФАР ТАРИХЫ ясно и категорично казва че:
Началото на българите е в племената Имен и Синд.
Ясно и категорично казва, че българите не са тюрки като зараждане и пояснява как и кога тюрките влизат и взимат участие в българския етногенезис и приемат да се наричат българи, приемат културата и цивилизацията на този велик народ ставайки част от нея. В следствие на това съчетание възниква нов народ който носи в себе си богатството и на двата народа. Но той е само един от клоновете на българите.
Ясно и категорично сборника казва кои са предците на всички тюрки а именно сербийците (сирите). Също така ясно локализира земите им. Отново категорично казва кой и кога ги цивилизова и им дава държавност. Къде е тази държава и от кого е основана, как се казва и с кой народ граничи. Това се случва доста по късно след възникването на българите, които вече са основали и изградили множество държави и царства достигайки високо културно развитие.
Сборника ясно и отново абсолютно категорично локализира прародината на българите. За съжаление омразата и принципа на разделението и до днес прави много хора да остават слепи и да водят безсмислени битки, лишавайки самите себе си от познанието което може да бъде и тяхно.”
“Именците в античните извори са наречени пелазги, което в предвид особеностите на гръцкия език е трансформация от БЕЛАЗГИ. Белуги и Болги е с знак на равенство по отношение на Белазгите.”
“Именците от волжките и арабските сведения отговарят на пеласгите (БЕЛ-АСИ), от античните сведения ИМЕН е древното име на Стара планина. Още АЙМ, ИМ, ЕМ-УС, Хемус. ИМ означава планина (Божествена планина – планината на боговете). Също така и Бог. Името се съдържа в именета на много планини, които остават като маркери оставени ни от древните. Хемус, Имеон, Хималаи, Емине. ЕН означава земя. Именци най общо казано означава планинци, балканци, но в същината си правилния превод е божествения народ, божия народ и дори народа на боговете.”
“От друга страна имаме Синдите. Те обитават също огромна територия, която е обобщена с общото название УРА и също означава АРИЯ. Ура – територията на войнствени народи. Оттам е останал бойния вик УРА. Когато народите, за които е бил характерен този боен вик започнат да го викат, те зовът името на земята си, името на същността си. Уралските планини са запазили етнонима на Ура като топоним. Всички синди са наричани и урци.”
“Под названието на синдите (синдийците) при античните автори се покриват със скити, сармати, кимерийци (камирци, камарци, кари). При арабите се покриват със сакалиби, сака. Траките са по особен случай, тъй като те вероятно от дълбока древност са със синдо-именски произход и ако трябва да съм още по-точен това е групата на гетските племена.”
“Имен = Болг и Синд = Ари. Какво по-ясно от етнонима на българите БОЛГ-АРИ. Тези народи в античността са наричани тракийци и скити всички те част от етногенезиса на Арийците – белите народи. И за да е перефразирано през античните извори, българите са пелазго-арийци (белазг-арии/Болг-арии).”
“Трябва да отбележа, че според Джагфар Тарихи владетелския род ДУЛО е именски, сиреч пелазгийски. Какво виждаме всъщност? Този летопис дава ясно и категорично сведение какъв е произхода на минойската цивилизация. Той е пелазгийски, белите (ари) божествени Болги. И колкото и откачено да звучи това са древно български народ.”
“И сега последните научни разкрития. Минойската цивилизация от остров Крит се счита за основа на Европейската цивилизация. Дълги години се вменяваше че произходът и от Африка въпреки всички източници, които са се запазили, както и археологическите артефакти да сочат категорично, че техният произход и на народите от Балканите е идентичен.
ДНК анализ развенча дългогодишната теория, че минойците, са от Африка. Те са първата от преди 5.000 години развита култура на Европа. Минойската цивилизация се развива на средиземноморския остров Крит в приблизително 27-ия век преди Христа и процъфтява в продължение на 12 века до 15-ти век преди новата ера.
Но сега съвместен екип от САЩ и Гърция е направил митохондриална ДНК анализ от скелети на древни минойци. Този анализ категорично доказа, че това е балкански народ още от времето преди бронзовата епоха. Тоест те са пелазги, БОЛГИ. Да си го кажем Болг-ари. “
“Нека да нажежим още повече материята, колкото и неприятно тя да звучи за някои доктринални библейски схващания. Така “мразените” филистимци, древни палестинци според летописа на Джагфар също са с български произход. Палестина е Балистан в летописите. Ето какво казва свещеното писание за произхода на филистимците: Библията твърди, че филистимците са пелазги. В Стария Завет се казва, че филистимците, които заселват палестинската земя и й дават името си, произхождат от остров Крит. 
Още ли смятате че волжко българския летопис не струва пукната пара и не си заслужава ни най малко внимание? Ако очите ви са помазани с “колурий” ще видите и разберете че сведенията се потвърждават взаимно и не си противоречат.”
                                                 Доктор на физическите науки Стоян Йорданов
Предишна статия

Политиката на Турция към българите и България и  Възродителния процес      

Следваща статия

Обиколка на имението на езерото Тахо (САЩ)

Други интересни