Надписът от Езерово – доказателство за тракийския произход на българите

Автор: Няма коментари Сподели:

Извършената от Николай Тодоров, д-р по филология, разшифровка на надписа върху златния пръстен от Езерово, датиран с V век преди Христа неопровержимо доказва правотата на съвременния английски археолог сър Колин Ренфрю, който в книгата си “Археология и език” твърди, че “траките … са говорили на език, почти идентичен с този, на който говорят съвременните българи”.

  • Нашия автохтонен език, който сме имали дава отражение на цяла Европа.
  • Според Теодосий, гръцката азбука е азбука изнамерена от пратракийското племе “пеласги”, а гърците се запознават и започват да я използват чрез финикийците.
  • Още Раковски обръща внимание на следния цитат от Теодор (книга 3, глава 66): тези букви биват наричани финикийски, защото са пренесени от финикийците при гърците, но всъщност, те са били наричани пеласгийски, защото първо пеласгите са ги употребявали”.
  • Траките са имали писменост още преди времето на Троянската война.
  • Ако е вярно датирането на златния пръстен от Езерово, 5 век преди Христа. И като вземем предвид, че текста му е написан на разбираем български език, налага се да направим следните изводи: (1) траките са непосредствените предци на днешните българи, а тракийския език е стар български език претърпял незначителни изменения през вековете; (2) езика на траките, също, както и езика на съвременните българи, е от славянската езикова група; (3) старите българи са ползвали азбука, която днес неправилно се нарича гръцка.
  • Цитати от папа римски Пий II от средата на 15-ти век: “мизите, днес те се казват българи”.
  • Цитат от английския учен езиковед Додуел (изследване на извадките от Страбон и проучените от него византийски хроники): “по време на Константин Погонат, наново нахлуха славяните/склави българи, господарите на всички останали славяни” (бел. Константи Погонат е съвременник на Аспарух).
Предишна статия

10 заповедей Нюрнбергского кодекса

Следваща статия

Елеазар Хараш – Дълбокото, Кармата, Мъдростта на индианците

Други интересни