Символите на Кайлас (Кайлаш) в Тибет – сакрална геометрия и енергии! Пазителите на Кайлаш, изкривяване на времето и пространството!

Автор: Няма коментари Сподели: