” Павел казва: “Нито мъж без жена може в Христа, нито жена без мъж.” Учителя Петър Дънов

Автор: Няма коментари Сподели: