АНГЕЛ ВЕСЕЛИНОВ ПРЕД „ТРАКИЙСКИ СВЯТ“

Автор: Няма коментари Сподели:
 •  – Г-н Веселинов, вие бяхте кандидат за общински съветник от листата на ГЕРБ на местните избори. Не успяхте да влезете в Общинския съвет. Считате ли, че назначаването ви за директор на Общинското предприятие „Гори“ е компенсация от страна на ръководството на общината към вас?

 • – Предприятието беше без директор една година и два месеца. Аз имах хубава работа в Държавното горско стопанство – Хисар. На миналия мандат и на сегашния подкрепях г-жа Ганева. Аз съм привърженик на ГЕРБ, но не съм се натискал за този пост.

 • – Знаете, че общинските гори все повече намаляват. Променя се климатът, появяват се непознати до сега болести по дърветата, но всички говорят, че има и незаконна сеч. Вие климата не можете да промените, болестите са в целия свят и не можете да ги спрете, но как ще спрете незаконната сеч?

 • – Незаконната сеч рязко намаля през последните години.

 • – Вече сте заели поста си и знаете колко декара общински гори има. Колко са те и в какво състояние са?

 • – Общинските гори са 5 102 ха. Иглолистните са в лошо състояние, понеже не са водени никакви мероприятия през последните години, а широколистните са в средно-добро състояние.

 • – Заварихте ли новозасадени горски насаждения, какъв вид са те? Изобщо подновяват ли се онези площи, които се изсичат?

 • – Ново залесяване не е провеждано. Гола сеч отдавна не се извършва с изключение на акациевите насаждения.

 • – Едно от важните неща в общинското предприятие е работата с фирмите, които ще извършват добива на дървесина. След няколко дни има конкурс за извършване на тази дейност. Кого предпочитате да спечели конкурса и вярно ли е, че точно там стават всички незаконни игри?

 • – Конкурсът ще бъде за маркиране на насажденията, а не за добив на дървесина. Документацията се води двама юристи, единият от които е запознат с горските закони.

 • – Мина 2020 година. Със загуба или с печалба завърши годината за общинските гори? Посочете цифра, моля!

 • – Приходите са 13 500 лв. , разходите са 28 535 лв.

 • – До края на месец юни 2021 година вие трябва да сте приключили с изсичането на негодните дървета. Къде ще ги съхранявате, кой ще ги пази и смятате ли, че ще бъде задоволено населението с дърва за огрев навреме? Защото животът е всеки ден, а сега всички са се втурнали да тръбят за изборите, сякаш в това е същността на живота ни.

 • – Сечта продължава през цялата 2021 година. От временния склад в гората дървата се експедират и се товарят направо на транспортните средства.

 • – Знам, че имаше и друго предложение за вашия пост, но се оказа, че вие имате подходящата диплома за директор на общинските гори. Благородна професия е вашата – да засадиш една фиданка, да видиш как расте, как избуява, трябват десетки години. Жалите ли, когато видите, че някой бракониер е отсякал здраво и право дърво?

 • – Бях канен няколко пъти в продължение на година за поста, но се съгласих след като моят колега – инж.Стоян Велков нямаше необходимите документи за ръководител. Като всеки лесовъд и аз милея, когато видя неправомерно отсечено дърво.

 • – Тогава ще ви попитам как ще работите с Районното управление на МВР – Хисаря за пресичане на бракониерството?

 • – Ще си сътрудничим взаимно, за да бъде нашата гора цялостна и прекрасна.

 • – Г-н Веселинов, благодаря ви! Желая ви успешна работа в увеличаването на общинските гори, за да има повече вода и повече птици. Вие като лесовъд знаете това, нали?

 • – Общинската гора на Хисаря е красива, прекрасна за разходка и излет, с доста хубави хижи. Ще се постарая да я съхраним, за да запазим красотата и.

 •                                                                    Въпросите зададе Ирина Кирилова

Предишна статия

МОЯТА ПОЗИЦИЯ

Следваща статия

Места, странни според съвременната наука

Други интересни