Годината на Втората Гражданска Война в САЩ

Автор: Няма коментари Сподели:

Anno Domini 2020 – Годината на Втората Гражданска Война в САЩ

Ivan Daraktchiev 

От студена, през хибридна, към полу-гореща Гражданска Война 2.0

Приключвайки безсъмнено най-турбулентния до момента 12-месечен период от XXI век, повечето хора ще озаглавят 2020 “Годината на фалшивата Пандемия”, или нещо подобно; ние, обаче, смятаме да настояваме за продължаванена “търговската марка” Гражданска Война, която – след като Революцията Тръмп се разрази като буря през 2016 -започна като Контрареволюция през 2017, и през 2018 се развив Гражданска Война, първо студена, после хибридна/1,2/, за да премине в полу-гореща през 2020. Това явление е много по-важно от всичко останало случващо се следвстъпването в длъжност на 45 -тия Президент на САЩ и трябва да остане във фокуса на всички поне за няколкогодини напред, тъй като ще определи събитията за минимум още един такъв период. До момента подстрекателите на Гражданска Война 2.0 не изглежда да схващат напълно реалностите и упорито са се вкопчили в единственатацел, която им е поставена от господарите им: отстраняване на Доналд Тръмп от властта! 

Днес няма как да знаемкакъв ще бъде резултата от битката на Доналд Тръмп срещу марионетките на Дълбинната Клика – ситуацията ще се изясни след още няколко дни. Но вече отдавна е ясно, че никой член на Номенклатурата в Америка няма задълбочено разбиране на историческото значение на постигнатото от Президента-Дисидент /3,4/, нито пък относно предстоящите за всички тях беди, независимо дали през януари 2021, или четири години по-късно…

И така, ефектът от Гражданска Война II е многократно по-силен отколкото този от Фалшивата Пандемия, която без друго вече изпълни всички предначертани и за първата година задачи, включително (и най-важно) саботиране на преизбирането на Тръмп /5/, но бе разкрита като целенасочено предизвикана психоза от множество независими изследователи (които, обаче, нямат аудиторията на официалните медии), кактои безброй обикновени хора. 

Така че, Ние, Народът, все още имаме време да реагираме: достатъчно е да се уволни Номенклатурата в няколко критично важни страни, след което заместилите ги да експонират към света провинилите се криминали, за дасе върнем към нормален живот. След това, бойкот на СИФ планиран за м.май в Сингапур,както и даване групово под съд, както една група германски адвокати вече е инициирала (или по-добре обвиняване в престъпления против човечеството, както е предложено в /5/), би трябвало да озапти тези престъпници за доста време (Нюрнберг 1.0 държа влага поне половин век!).

COVID 19 Pandemic, както настоящата психологическа война против човечеството е известна, е била доста удачно избрана като средство – всъщност, тактическо оръжие по времена Американската Гражданска ВойнаII – за саботиране преизбирането на Доналд Тръмп /5/. Стратегическите цели на този проект стават ясни от сценария публикуван през 2010 от Фондация Рокфелер /6/. Предполага се да чуем повече по въпроса повреме на следващия СИФ през май в Сингапур – тоест, това ще е втората фаза на същия проект, планиран като продължение на първата, за изпълнение през 2021…

Резултатите от конфронтацията, възникнала скоро след обявяването на “Пандемия Ковид 19”са смесени. Няколко дни след първичния шок, който обявлението на СЗО предизвика, смислена информация от страна на много професионални медици, независими изследователи и просто случайни наблюдатели спомогнаха щото картинатада се изясни на всички логично мислещи индивиди. Прояви се следната картина (подробности виж в /5/ и съпътстващата библиография):

(i) няма пандемия; вместотова, можем даговорим за локални/регионални епидемии, картините накоито съвпадат стези на сезонния грип, като единствената променлива е самия вирус – далимутацииили съвсем различнищамове;

(ii) медиците нямат коректен модел за механизма на разпространение на този тип(респираторни) вируси;

(iii) епидемиолозите нямат установен смислен протокол за критичните параметри: през последните 9 месеца СЗО промени 2 пъти дефиницията си запандемия  и поне веднъж тази за стаден имунитет 2;

1 Тазифраза, посочена ми от Анатолий Буковски(КинВойло), намирам за много по-подходяща от стандартния и глупаво звучащ превод “Дълбока държава”, като смислен български еквивалент на “Deep state”. (Бел. авт. – ИД)

2 Страницата  във Wikipedia за “пандемия”бива редактирана почти всеки ден – проверявайки я в момента, показва“ редактирана последно на 3-ти януари”, т.е. вчера…

(iv) чрезсвоите помощници, т.е. СМИи топ-Номенклатурчиците,свръх-задължената и поради това супер-покорнана своите донори СЗО прокара разказа, който й бе подаден от Дълбинната Клика, сценария в/6/: ужасна пандемия изразяваща се в колосални цифри за “заразени” изплювани от PCR-тестове се разпространява върху света, заключват севсички ичакат чудодейната ваксина, която Big Pharma (пришпорвана от чичко Били Гейтс) вече вари в казаните за покорните простосмъртни (!);

(v) Всичко, което попада извън това игрище и извън тази терминология, е игнорирано от СМИ. Нещо повече, безброй комуникации, статии, видеоматериали и пр., които бяха качени на социалните мрежи, бяха заличени, ако съдържаха само и най-малкото отклонение от партийната линия… е, добре, отклонение от сценария спуснат от директорите на марионетния театър…

Като следствие от горното:

1. СЗО излъчва некоректни, подвеждащи сигнали – това е безотговорно поведение обслужващо единствено зловредните намерения на Дълбинната Клика и причиняващи неизмерим ущърб на човечеството: психологичен, икономически и физиологически;

2. Резултатите от компютърните симулации, върху които сценария “пандемия” бе основан, се оказаха изцяло погрешни;

3. Избраният метод за диагностика (PCR тест) е абсолютно неадекватен – както неточен, така и ненадежден – за тазицел, в резултат на което глобална психоза бе индуцирана: гротескно раздутите цифри за “заразени” обслужваше целите на престъпните инициатори на “пандемията”;

4. Тоталното заключване,спиране на всякаква дейност, самоизолиране идр.под. мерки бяха тотална безсмислица, напълно неоправдани и просто ужасяващо зловредни, тъй като те не засягат пострадалите от вируса, нито пък забавят достатъчно разпространението му до достигането на стаден имунитет3;

5. Маските са абсолютно безполезни, освен вътре в епидемиологическите институции, спешните отделения иизолационните центрове. Същото важи и за всяко друго защитно оборудване, дезинфектанти ипр.; 

6. Единствените смислени като индиатор данни – макар и също раздути- са броя на починалите от/със вируса;

7. Докарвайки колективната психика до крешчендо на страха,а след което развявайкипред парализираните мозъциилюзията на чудната ваксина, е погрешния път. Ваксина би трябвало да се предложи на тези, които носят най-голям риск от заразяване, но след обясняване на рисковете, които представлява самата ваксинация – включително отказът от застраховка, от страна на производителя. Тези, които се отказват от магията на ваксинацията, оставятна организма си да се бори с вируса, както е било с повечето досега, и ще продължава със следващите вируси, които неизменно ще се появят. На любителите на ваксини (освен тези, които имат истински медицински причини, разбира се) трябва дасе обясни, че човечеството не може да си позволи отново такава лудост, както тази през 2020, всеки път когато се появи нов, различен вирус – нито пък да се надяваме, че всеки следващ път успешна и безвредна ваксина ще бъде произведена толкова бързо, че дасе разчита напълно на нея… И тук не претендираме, че сегашнитеваксини са успешни и безвредни – вече опитахме вкуса на първи провалии ущърб, а опитът ми мекара да преценя,че с времето още много недостатъци ще се проявят…

8. Всички естествени фактори предпазващи отреспираторните вируси трябва дасе проповядват и прилагат, кактои такива, които повишават общо тонуса и имунната система на организма – вж. в /5/ иреференцците там.9. Информацията относно пушенето в малки дози като успешна превантивна мярка /5/ всячески се подтиска отмедиите, както и се игнорира от медиците: на фона на криза от такъв порядък, наричам това 100% безотговорност!

– Редица страни не въведоха “Локдаун”-и предотвратиха драматизно забавяне на икономиките си-без да предизвикат драстично нарастване на броя на жертвите на вируса. Швеция е най-добрия пример, в сравнение с подобни ней държави, но идруги постигнаха подобни резултати – Исландия, Беларусь и др.

– В оригинала съм изпуснал този параграф.(Бел.авт.-ИД)

Заключение:

Чрез своите пипала – послушните СМИ, сервилната Номенклатура и социалните групи препълнени от хора с промити мозъци – Дълбинната Клика успя да постигне огромно разцепване на Американското общество. През 2020 противо стоянието достигна кулминация благодарение на психо-хаоса създаден от проекта “Lockstep scenario”спонсориран от Гейтс, Рокфелерови и др. 

Познавайки целите на Гейтс и компания в дългосрочен план, не изглежда вероятноСАЩ да прегърне “новото нормално” толкова лесно, колкото на плановиците им се е струвало. А изглежда още по-малко вероятно да пожъне успех другаде. Впрочем, трябва да запишем в аналите на историята, че след Big Banks, Big Pharma успя също да вземе в заложник горе-долу целия свят: чрез този проект процесът най-сетне е завършен.

Но най-голямото разочарование за всички, които чрез този проект заговорничеха против човечеството ще бъде около идеята им, че масите ще изпаднат в любов към “чудото”, тоест, ваксината. Даже и слабите и наивните ще я разлюбят още щом набързо измислената – и въобще ненужна за нормалните, здрави индивиди от всяка възраст – ваксина (още като концепция) започне да прави бели, както вече започна.

Главното усилие, което всички почтени хора с чувство за отговорност трябва да направят, е да спомогнат за разсейвнето на митовете относно тази “пандемия”.

Което би могло да се постигне само ако – и когато – алтернативните(дисидентски или просто политически некоректни) анти-СМИ, сайтове за независима информация си сътрудничатза разпространението на новините и информацията – както са финно диспергирани и (само)изолирани днес, те все едно не съществуват…

                                  Бургас, 04.01.2021                              Иван Даракчиев

Библиография:

1. https://www.academia.edu/30691383/AD_2016_the_Year_of_Revolutions

2. https://www.academia.edu/35660321/AD_2017_e_Year_of_Counterrevolutions

3. https://www.academia.edu/31035651/e_Dissident_President

4. https://www.academia.edu/36971299/e_Businessman_POTUS_vs_Deep_State_Midyear_Days_Recap

5. https://www.academia.edu/44590526/Performing_the_Lockstep_Scenario_act_through_fake_COVID_19_Pandemic_is_a_crime_against_humanity_and_unless_We_e_People_punish_the_perpetrators_the_civilized_world_risks_self_annihilation_preemptive_Nuremberg_2_0_is_a_must

6. Scenarios for the Future of Technology and International Development; Rockefeller Foundation in cooperation with the Global Busi-ness Network, May 2010

Предишна статия

Дървената мафия убива нашите гори, а държавата е отговорна и замесена на най- високо ниво

Следваща статия

Институции и власти, практически, няма!

Други интересни