“На България е необходима прозрачна, предвидима бизнес среда и антикорупционна политика.”

Автор: Няма коментари Сподели: