Братя, необятна е простотията на простите хора, които са на власт!

Автор: Няма коментари Сподели:

Братя, вижте четири есенциални становища на глупаците от ВМРО за новата конституция на мафията.
От семиотична гледна точка тези четири текста са абсурдни и безобразно тъпи.
Ето защо:
1.) Заглавието на текстовото нещо на ВМРО е двойно – един път “консултации за…”, а втори път “предложения на…”, което само по себе си е простотия, консултацията е “съветване, съвет, обсъждане, помощ на експерт”, а предложение е със съвсем друга конотация като термин;
2.) Двете заглавия се различават синтактично, второто е членувано, първото – не, което издава прогимназиална неграмотност;
3.) Четирите неща (консултации, предложения) не са в синтактичен синхрон, първото и третото са със отглаголните съществителни “въвеждане” и “връщане”, те обозначават действия, а другите две обявяват някакъв факт – в случая “ценз” някакъв, и “инициатива” някаква, което структурно и логично е погрешно, не е е ясно какво ще става;
4.) Ако погледнете съчетанието (и взаимодействието) на първите две неща, ще установите фразов оксиморон, логически абсурд, защото не е възможно “задължително гласуване”, значи ВСИЧКИ ГЛАСУВАТ, и в същото време НЯКОИ НЕ ГЛАСУВАТ, понеже нямат определен ценз, значи не е задължително за всички;
5.) Тези прости хорица, които всички до един по различен начин са изкръшкали казармата (Жамбазки, Веселинов и др.) даже не знаят, че няма термин “донаборна служба”, такава би била служба преди “до” набора, преди навършването на определена възраст, след която се събират “набират” служащите в службата, каквато и да е тя;
6.) Поради вродено умствено изоставане, вероятноно, авторите на консултациите-предложения изпускат определението “военна”, считайки че всяка служба е под пагон, и така евентуално в конституцията ще се появи понятие с тройна абсурдност – невоенна (не е упоменато), ненаборна (пише “донаборна”, и “служба” (която не е конкретизирана каква е, което си е за семиотичния Гинес;
7.) Истинският термин, който може би е в главата на военния министър агент Иван, е “наборна военна служба” (или “редовна военна служба”), която се отнася до набор на войници, а ето какво е “набор” според речника – “множеството от родените през определена година и влизащи във войската поради военна повинност през определена година граждани се нарича набор”;
8.) Използването на “донаборна служба” или на “донаборна военна служба” или даже на “наборна военна служба” (последното очевидно е непостижимо за умствения капацитет на шкембе войводите) също би било пак неправилно, защото всъщност става дума за ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО У НАС НА ВОЕННАТА ПОВИННОСТ, това по дефиниция е “задължение на определени граждани да носят военна служба”, ама кой да им каже на глупаците, дето си мислят за донаборници и донаборнички;
9.) В третото поред предложение се говори за “връщане”, термин, употребяван главно в търговията по отношение на дефектни стоки, този термин е крайно неприемлив за който и да е конституционен текст за еойската;
10.) Фразата “законодателна инициатива на президента”, само една инициатива, тъй ли?, е толкова тъпа, че не ми се коментира, спирам, идва ми наум афоризмът “Не може да се обхване необятното”.

Братя, необятна е простотията на простите хора, които са на власт!

Опасно е да си прост!

Четете моите текстове!
Купувайте и четете моите книги! Търсете ги в сайта: www.tornadobg.com

                           акад. Петър Иванов                         https://svobodnoslovo.eu/

Предишна статия

От кого cе застрашава независимостта на българската прокуратура?

Следваща статия

РАЗБРАХМЕ ЗА МИЛИОНИТЕ НА ДОКТОРИТЕ-ШЕФОВЕ!

Други интересни