ЕТО ТАКА ГЕРБ ПЛАЩА НА СВОИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ КУПУВАЙКИ ЛОЯЛНОСТ И ИЗБОРЕН ВОТ…

Автор: Няма коментари Сподели:

Част от администрациите, които ще получат по-високи заплати / с 30%/ пред задаващите се предсрочни или редовни избори (през март) 2021г./ са :
НАП и Агенция „Митници“
„Управление на морските плажове“
„Туристическа политика“ в Министерството на туризма,
Националния осигурителен институт, Национална здравноосигурителна каса, Държавна агенция за закрила на детето, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор,
Агенция за социално подпомагане,
Агенция по заетостта,
Агенция за хората с увреждания.
Българска агенция по безопасност на храните,
Държавна комисия по стоковите борси и тържищата,
Комисия за защита на потребителите, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация,
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“,
Изпълнителна агенция по лекарствата, Изпълнителна агенция „Медицински надзор“,
Изпълнителна агенция по околна среда, Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.
Министерство на културата – Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“, в
Дирекция за национален строителен контрол,
Български институт по метрология, Национален институт за помирение и арбитраж,
Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи към министъра на труда и социалната политика,
Регионални здравни инспекции,
Регионални инспекции по околна среда и води,
Басейнови дирекции.

Парите са осигурени във връзка с пандемията.

Поредната нагла безцеремонност!

Въпросът е КАК празната хазна и малоумното управление ЩЕ ОСИГУРЯТ ЗАПЛАТИ ДО МАРТ 2021г.?!

НЯМА ДА СЕ ПОЛУЧИ!

                                                        Румяна Ченалова                 Image title                                                    https://svobodnoslovo.eu/

Предишна статия

Трите капана за властта щракнаха

Следваща статия

Протестите през лятото на 2020 година и бъдещето след тях

Други интересни