Подземните богатства са ресурс, който трябва да се използва в обществен интерес и с грижа за околната среда

Автор: Няма коментари Сподели:

.

                                                                   Румен Радев

Подземните богатства са ресурс, който трябва да се използва в обществен интерес и с грижа за околната среда. Затова днес наложих вето върху част от промените в Закона за подземните богатства.

Промените в закона не дават гаранции, че кандидатите за концесионери, включително използвайки ресурсите на трето лице, ще отговарят на минималните изисквания за ефективен и безрисков добив на подземни богатства.

Разширените права на концесионера за дейности извън очертанията на находището и за намеса в околната среда и ландшафта създават риск за живота и здравето на хората. Освен това не са представени мотиви за причините, които налагат приемането на тези изменения.

Допускането на възможността срокът на концесията да бъде удължаван по искане на концесионера не е обществено оправдано и не предотвратява злоупотреба с монополно положение. Законът трябва да гарантира еднакви условия за всички, без да създава неоправдани предимства. А основната грижа трябва да бъде насочена към отговорното използване на държавното имущество, с мисъл за идните поколения.

С новите текстове рискът от настъпването на неблагоприятни обстоятелства се прехвърля изцяло на държавата, без да се държи сметка, че те могат да се дължат и на дейността на кандидатите за получаване на концесия. 

                                       Президентът на България Румен Радев, Фейсбук

https://frognews.bg/novini/radev-podzemnite-bogatstva-resurs-koito-triabva-izpolzva-obshtestven-interes-grija-okolnata-sreda.html

Предишна статия

В 2029 году Земля перестанет существовать…

Следваща статия

Гьонсуратлъкът е голяма работа!

Други интересни