РАЗПРАВИИ В МЕДИЦИНСКИЯ ЦЕНТЪР

Автор: Няма коментари Сподели:

До 17 часа на 14 декември 2017 година ще се приемат документи за управител на Медицинския център 1 -Хисар – ЕООД. 

Конкурсът ще се проведе на 19 декември от 10 часа. От изтичането на договора на стария управител мина почти година. Тримесечното му предизвестие изтече на 31 януари. 

Общинският съвет поиска информация от д-р Иван Главчев за дейността на Медицинския център, но минаха три сесии, а решение няма. 

 д-р Славчо Иванов – „Медикус – Сл. Иванов” ЕООД д-р Тинка Дончева – АИППМП – д-р Т. Дончева” ЕООД д-р Валентин Канев – ЕТ „В. Канев” – АИПППДМ д-р Мирослав Павлов – АИППДМ д-р Весела Чалъкова – ЕТ „Надежда МЕД В.Чалъкова” пожелаха да изкажат становището си пред „Тракийски свят.” 

Това, което ще прочетете, е документален запис, без редакция. И тъй като този сайт не е съд, ние ще дадем възможност да изрази позицията си и д-р Иван Главчев – управител на Медицинския център. 

 Четете сега какво споделиха лекарите: „Твърди се, че ние не плащаме наеми за помещенията, които сме наели в тази сграда. Това твърдение е само на управителя на Медицинския център. Всички задължения по договорите, които сме подписали преди, са изплатени до стотинка до месец ноември на 2017 година. Ние сме в Медицинския център съгласно Закона за лечебните заведения, който е въведен след стартиране на реформата през 2000 година. Чл. 102, ал.4, казва: „Лица, които са работили преди да започне преструктурирането на лечебните заведения и имат регистрирани здравни заведения, които имат договор с касата, имат право да наемат помещения на наемна цена 10 % от наемната цена, определена от всеки Общински съвет.

Това е закон за цяла България. В момента всички лечебни заведения като нашите заплащат такава цена. Нашите договори са по този закон и сме плащали постоянно. През 2016 година д-р Главчев ни предлага нови проекто – договори и в която и точка да погледнеш, бяха некоректни. Той промени номерата на кабинетите ни и създаде голям проблем. Регистрацията ни в ХЕИ, РЗИ, каса, във всички държавни институции е посочен номерът на старите табели. Той иска да ни накаже да тръгваме отново по институции, да плащаме, да чакаме, да си губим времето. 

 Попитахме го защо го прави, отговори, че така е решил. Той през всичките 17 години управлява като турски падишах. Той казва: „Аз казах, аз съм решил.” Сградата беше санирана през 2014 година. През всичките години един от основните проблеми при нас е отоплението. В годините, преди да се санира сградата, плащахме високи цени и стояхме на студено. Цените се изчисляваха по мерна единица „д-р Главчев”. Работниците, които работеха парното и началникът им, в разговор с нас казаха, че след санирането минимум 40% трябва да намалеят разходите за отопление. Вместо това в този договор ни се предлага вместо 160 лв. за два радиатора, да плащаме 230 лв. На въпроса защо е така, той отговаря по падишахски: „ Аз съм решил, аз съм преценил, че така ще бъде.” Имаме многократно завишаване на общата вода. Сметнахме, че ако съберем водата от всички колеги, ще трябва да правим басейн. Общото количество ток също е много завишено. Искахме от него аргументация. Никой не дава обяснения – нито той, нито съветниците и така до деня, в който той ни праща предизвестия или да сключим договор, или да освободим кабинетите. Ние отказахме. 

 Д-р Иванов и д-р Дончева имат регистрация като ЕТ. Спазиха си всички регистрации, промяната беше само, че станаха ЕООД. Отиваме, представяме от Агенцията по вписванията настъпилите промени, за да може да се изготви анекс . Д-р Главчев казва, че няма проблеми, всичко ще се уреди. Чакаме месец – два, искаме му екземпляр от този договор, той обеща да ни го предостави. Издава ни всички фактури на ЕООД, ние мислим, че всичко е уредено, има анекс, има договор. Обаче, интимната му мисъл е била, че ако ние не подпишем този договор, ще ни вкара в съда. И така стана. Вкара ни в съда. Нашият адвокат каза, че няма да имаме проблеми, защото в Закона за лечебните заведения е казано, че ако имаш договор със Здравната каса, наемодател не може да те освободи от наетите помешения. Само че в съда ни изискаха да представим новите договори, които той не ни ги даде и д-р Иванов и д-р Дончева загубиха делата. 

Д-р Чалъкова няма промяна във фирмата и спечели делото, защото Закона за лечебните заведения бил по – важен от Закона за договорите и задълженията. Приключва делото, осъдени сме, той ни връчва уведомително писмо да платим такстите , платихме ги и подадохме отново искане да ни бъдат сключени договори с ЕООД-тата. Въпреки, че ние сме имали договор, който той не ни предостави, в Закона за лечебните заведенеия чл.10 2 ал. 4 се казва, че ако сме работили, преди трансформацията на лечебното заведение, имаме право на това. Дори в чл. 5 пише, че ако има свободни места, могат да сключат договор и други, които не са работили в това здравно заведение. 

Отидохме при адвокат и той написа, че в 15 дневен срок трябва да сключим такъв договор, иначе ще отидем в Районния съд. Последваха втори, трети писма до управителя, писахме и до председателя на Общинския съвет, до кмета, отговор няма. Виждаме, че несправедливо загубихме делото, защото той като управител скри договорите, които трябваше да ни даде. Възникналите проблеми сме искали да се решат на местно ниво. Проведохме няколко срещи с него, готови бяхме на отстъпки, да намерим баланс, той да ни даде обяснения, да се аргументира…. той това не го прави. 

Обърнахме се към председателя на Общинския съвет. При първата ни среща той каза, че ние сме прави, но след 2-3 дни се завъртя на 180 градуса след среща с д-р Главчев и под давление на д-р Недевски се завъртя на обратната страна. Проведе се сесия на Общинския съвет и смятахме, че там ще ни подкрепят и ще се вземе правилното решение. И това не стана. След дълго настояване проведохме една среща с кмета на общината през февруари 2017 година. Тя пое ангажимент да направи комисия, да провери какви разходи има, но до днес комисия няма. 

Няколко запитвания направихме към д-р Главчев да ни представи какви са разходите за парно, ток, вода, кой наемател колко плаща, Медицинският център колко плаща… 

 След като нищо не стана, информирахме Областния управител и направихме запитване. Той отговори и в писмото има препоръка, ако има пропуски и финансови нарушения, цитирал беше членове от Закона за лечебните заведения, да го освободят предсрочно. Само че, това тихомълком мина, никъде не се показа, никъде не се афишира и не изпълниха разпорежданията на областния управител. 

 Медицинският център е конструиран по следния начин: на вратата пише работно време, пишеше по едно време, че в събота идват специалисти, но поликлиниката в събота никога не е отворена, ако някой от нас не е дошъл да си върши работа. Отправихме едно запитване до РЗИ дали отговаря на изискванията за Медицински център – да пише едно, а специалистите да идват един път седмично. Самият управител идва през ден, през два за по някой друг час и го няма през другото време. 

Направиха така, че РЗИ дойдоха да проверят нас. Направиха констативен протокол, че никой от нас няма никакви нарушения, всичко е изрядно. На запитването ни от РЗИ отговориха, че въпросът не е в тяхната компетенция и трябва да се обърнем към Районна здравна каса. Дойдоха от там, провериха ни, направиха констативен протокол, че няма никакви нарушения. 

Ние не сме пращали нищо в прокуратурата. Искаме да се изясни защо се събират 4 хил. лв. на месец през петте отоплителни месеца, или 20 хил. лв. за отопление за пет месеца, а в отчета на д-р Главчев пише: разходи за парно 6 279 за 2016 г, за 2015 г – 6836 лв. Минахме през всеки наемател и взехме документ за плащането на парното. Сумата като сложите чертата накрая е 4 хил лв, или пет месеца по 4 хил. лв. – 20 хил. лв. Питаме къде са останалите пари? 

 Другото, което ни направи впечатление, е за медицинска лаборатория – разходи. Попитах на сесията да не би Медицинският център да е клон на Българската академия на науките и тия пари да са отишли за това? Цифрите са написани от него, не от някой друг. В „приходи”няма нищо. Тази графа да си я попълни и тогава да дава отчет. 

Д-р Главчев има смелостта да ни нарече крадци на ток. Ние сме хора с морал и никога не бихме се унизили да правим това нещо. Неверни били данните на електромерите. По този повод имаше комисия от Енергото, които направиха констативен протокол и пише, че електромерите са нормални, работят нормално. Съгласно Закона за лечебните заведения медицинският управител се назначава след провеждането на конкурс на всеки три години. Когато го назначиха, кмет беше Гаръбски и от там нататък 17 години не е проведен конкурс. 

Зададохме писмено въпрос на председателя на Общинския съвет и отговорът беше, че е провеждан конкурс. Зададохме въпрос да посочат обявата, кандидатите, датата на провеждането. Трябваше за 17 години да са провели пет конкурса. 17 години той си царува. Направихме питане до Областна дирекция на полицията. На нашето питане директорът на Областна дирекция е преценил, че има нарушения и той се е разпоредил да започне разследване. 

Нито един колега от нас не е подавал сигнал до прокуратурата. Д-р Иванов и д-р Дончева подадоха сигнал в прокуратурата, за да си търсят тия договори, заради които ние загубихме делата. Имаме уведомителни писма от управителя, с които той се обръща и пише, че с техните фирми имат сключен договор и те го търсят, за да го даде. Всички бяхме извикани в следствието, бяхме разпитани и на нито един от нас не е зададен въпрос за договорите. 

 Общинският съвет не иска да вземе конкретно решение. Ние питаме като данъкоплатци какви пари може да харчи общината, за да плаща на адвокати, които има към Общинския съвет и на последната извънредна сесия да докарат точно определен адвокат, който по неофиална информация, е бил, когато се е предлагало сградата на поликлиниката да бъде дадена на някой си. 

Адвокат Попов отговаряше на всички конкретни въпроси уклончиво. И точно в деня, когато общината води дело против Общинския съвет, да се направи сесия. Ние бяхме представили на всички на сесията становището на нашия адвокат и не ни позволиха да го прочетем, съветниците го имали разпечатано. В докладната на управителя пише, че основната дейност на Медицинския център била отдаването на помещения под наем. 

Тогава да пише на табелата Рентиерски център. Ако ще се събират пари, нека да ги събира някой и тия пари да влизат в общинската хазна, за да може една дупка да запушат, един гладен човек да нахранят, нещо общината да направи. Защото когато попитахме за 17 години какви пари са внесени в общината, отговориха ни, че е все на загуба. И ние си мислим, че на д-р Главчев му се подарява една общинска собственост, от която той да акумулира заплата за себе си и за още двама души, и когато не може да събере от дадената безвъзмездно общинска собственост, почва да тормози колегите. 

 Всичките неща, които се извършват срещу нас, се извършват, за да ни принудят да освободим помещенията и тая сграда някой си я харесал, та да може безпрепятствено да си я купи. А населението на Хисаря – кучета го яли. 

Важно е също така първичната медицинска помощ. Ние искаме да си гледаме работата без пробеми. Понеже това не се случва, предприемаме стачни действия. Ще уведомим писмено председателя на Общинския съвет, кмета, Лекарския съюз, РЗИ, Здравна каса. 

С това искаме да покажем на населението, че е въпрос на време да се глътне нещо, с което ще бъдат ощетени те. Опитват се да ни изведат от тези кабинети и начините са следните: качване на наемите, свободни наеми, до момента, в който ние сами ще бъдем принудени да кажем: е, до тука. Това ще освободи от ангажимент хора, които имат интерес да продадат тази сграда, и ще могат да го направят. Но ако има все още нещо хубаво в Хисаря, това е, че тези кабинети могат да стоят в тази сграда.”

След като изслушах групата лекари, обърнах се към д-р Славчо Иванов и му зададох два въпроса.

-Защо като отговаряте на всички условия и имате специалност „Здравен мениджмънт”, не се кандидатирате за управител на Медицинския център?

-Вярно е, че имам „Здравен мениджмънт”, вярно е, че имам и други специалности, ама аз съм човекът, който може да реши кога, къде, как да работи. Аз смятам, че с това, което мога, съм по- полезен на хората да бъда общо-практикуващ лекар. Имал съм много предложения, но не искам да бъда администратор. Не бягам от отговорност. Ще звучи нескромно, но ако аз бях управител на този Медицински център, много неща нямаше да се случат. Нямаше да допусна това, което се случва с колегите – да се чувстваме омерзени, обидени. 30 години работя този занаят и не съм влизал нито в полиция, нито в следствие, сега на тия години да ходя нагоре – надолу, това е нещо отвратително.

-Вярно ли е, че годишният ви доход е десетки хиляди левове?

-Ще отговоря така: При стартиране на реформата имаше разкрити 5 600 джипи – практики. До момента са прекратили дейността си над 1 600 практики. В последните десет години има единици млади лекари, които са пожелали да работят тази работа. Ако нашите приходи бяха по 100 хил., по 50 хил., по 200 хил., значи тия млади хора не могат да мислят правилно, защото би трябвало да има потоци от желаещи да дойдат на нашето място.

ОЧАКВАЙТЕ ! – позицията на управителя на Медицинския център – Хисаря 

                                                                                                                 ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

БОЙКО БОРИСОВ ПРИ ТЕРЕЗА МЕЙ КАТО БАЙ ГАНЬО У ИРЕЧЕКА

Следваща статия

И ако този фактически резултат се възприема като “стабилност и сигурност”…

Други интересни