ПЕНКА ГАНЕВА ЗА МИГ

Автор: Няма коментари Сподели:

     Потърсих инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря, след като тя беше на общото събрание на Местната инициативна група. Според нея името и се използва като буфер и председателят на УС – Мария Мустакова и изпълнителният директор – Лазар Лазаров  се оправдават, че са я информирали за случващото се в МИГ. Тя смята, че съдът няма да регистрира протокола от събранието, защото по този начин не се провежда събрание, не се прави така дневен ред. Пртоколите на УС не са подписвани и това тревожи инж. Ганева. Мария Мустакова и оспорва, че в устава пишело, че се прилагат подписите от присъствения лист. Затова е направено предложение от Стоян Чолаков за поправка в устава, за да станат легитимни проколите от заседанията.

  • Аз станах и казах пред всички на общото събрание, че МИГ не работи както трябва. Да ми се сърди, който иска. За мен МИГ вече е приключил. Опитвали са се да покажат, че работят, но има един проект, който е докаран докрай. Има нещо, което не ми се казва изцяло.  За кога да подавам проекти? Ако обяват ново извънредно положение, ние пак няма да отваряме мерки. Да си я карат, както си знаят. Аз предполагам, че те ще докарат нещата до там, че да им дойде проверка и ще разберем какво точно се случва. Не вярвам нито на единия, нито на другия. Три пъти искат оставката на Лазаров, а той казва пред мен, че не му дават да работи. Ами какво тогава търси там?  Предложих Управителният съвет да освободи всички, които е назначил. В техните правомощия е да го направят. Те решиха, че Лазаров е незаменим и няма да го уволнят. Общинският съвет нямало да махне Мария Мустакова, така ми казаха вече, защото тя била работила толкова време, за да се направи МИГ. Те двамата брашно не могат да мелят и как ще работи този МИГ? Тайни кореспонденции и единият и другият имат, но забравят, че хората в министерството си говорят и какво мислят  за нас? Смеят ни се – каза пред мен Пенка Ганева.

Стоян Чолаков – член на УС е внесъл докладна в Общинския съвет, в която иска оставката на председателя на УС – Мария Мустакова. Според кмета тя ще влезе в дневния ред, но  съветниците ще поскат ли нов УС? И като прочетат устава хората, които трябва регистрират проведеното общо събрание , а после прочетат и протокола, няма ли да открият несъответствието? Според кмета Мустакова не може да води общо събрание и не може сама да си направи дневния ред. Това трябва стори УС, тогава да обяви събранието. Затова според Ганева не може да се взема решение върху нещо, което не е обявено.

  •  Как така ще има приемане на нови членове в точка разни? И приели някой току-що за член на общо събрание, как изведнъж го предлагат за член на УС? – пита кметът.

Пенка Ганева няма обяснение защо Лазаров и Мустакова не могат да работят заедно. Какво се е случило между тях, знаят само те двамата. Ако има нарушения, трябва да провери някой, който работи в системата и знае какво се прави – смята кметът.

  • Аз нямам много наблюдения върху работата на МИГ. Ако те не бяха тръгнали да ми трупат върху главата кой спъва работата, сигурно аз също нямаше да съм на ясно. Примерно аз съм внесла проект за ремонт на църквата в Паничери една година преди изборите и до момента никакъв резултат няма. Всеки от тях си защитава собствената позиция. Затова предложих, без да търсим кой е крив, кой е прав, да се рестартира МИГ и всичко да започне отначало. Ако ме бяха послушали, щяхме да изберем нов УС и ако смятат, че Лазаров е незаменим, щяха да го назначат отново. За мен МИГ не работи и няма да проработи, защото нямат административен опит. А който не знае, пита.

  •                        ТРАКИЙСКИ СВЯТ                                                                    ИРИНА КИРИЛОВА

Предишна статия

Въобразявате си, че никой не може насила да ви ваксинира срещу коронавирус?

Следваща статия

БЕЗПЛАТНА КНИГА ЗА МАНАСТИРА „СВ. АТАНАСИЙ ВЕЛИКИ“ КРАЙ С. ЗЛАТНА ЛИВАДА, ИЗДАДЕНА С ПОМОЩТА НА ДАРИТЕЛИ

Други интересни