„Това е положението, уважаеми дами и господа, драги ми другарки и другари!“

Автор: Няма коментари Сподели:

На „Разпети петък“ разпнати сме ние, „вярващи“ и „невярващи“, „християни“!?…

От време на време чета, гледам и слушам изумителните коментари на всевъзможни интелектуални и политически „гурута“, било в България, в Европа, в САЩ или Русия?!…

Заедно с това чета, гледам и слушам загрижените коментари и анализи на интелектуални и политически лидери в Азия, имам предвид Китай, Индия, Япония, Южна Корея!…

Разбира се, че не пропускам Израел, юдаисткия свят, но заедно с това и ислямския свят, които преживяват сегашната ситуация по съвършено различен начин от нас, псевдо-християните!…

И оставам с убеждението си, че ние, псевдо-християните, било католически, протестантски или православни, след като сме възприели за единствено вярно идеологическото обяснение на света и човека, в чиято основа са финансовите и икономически отношения, няма как да претендираме за водеща цивилизационна роля в света! 

Тази роля впрочем отдавна е отнета, макар че този факт все още не се осъзнава от всички нас, псевдо-християните!…

Просто идеологическият западен свят – европейски, американски или руски, за българския да не говоря, привижда истината за човешкото съществуване, за всяка една общностна и индивидуална екзистенция във видимия емпиричен свят! 

За този начин на обяснение на действителността всичко друго е „ненаучно“, значи невъзможно – затова е и сегашната надежда, че науката ще измисли лекарство или ваксина слещу Ковид 19?!… 

За да се върнем всички ние, псевдо-християните, към измислената ни реалност?!…

За останалия наистина религиозен, а не псевдо-религиозен свят – конфуциански, будистки, дзен-будистки или юдаиски и ислямски светове, фундаменталното възприятие за света и човека се свежда до едновременността на емпирично видимия свят и на метафизично невидимия свят, а тази абсолютна съвместност предполага съвършено различни измерения на Човешкото, Божественото и Природното!… 

Колкото и „специалисти“ да извади западният нерелигиозен свят по Китай, Япония, Южна Корея и ислямския свят или юдаиския свят, те ще ги интерпретират идеологически, от западна гледна точка, поради което никога няма да стигнат до истината!…

В момента, макар това да звучи изумително, пиша параграфа за свободата и несвободата в ранните или „първобитни“ човешки общности от петата глава на новата си книга „Критическата психология на екзистециалните преживявания“ – след уводната и главите за смъртта, смисъла на живота и самоубийството… 

Все ми се струва, че „първобитните“ хора – в миналото и в сегашните „примитивни“ човешки общности, са наистина далеч по-свободни, отколкото всички ние, подвластните на идеологическите илюзии за свобода псевдо-християнски общества – католически, протестантски и православни!… 

Бивши, разбира се, защото за всички нас, псевдо-християните, религиозността отдавна се счита за форма на изостаналост, която няма нищо общо с новата религия – „науката“!…

Впрочем, сегашната ситуация на Ковид 19 доказа по категоричен начин всичко това, което споделих преди по-горе!…

Ако дори идеологически дефинираната ви свобода на придвижване е отнета, на какво може да разчитате, за да се чувствате свободни, след като във вашите възприятия съществува само емпиричния свят – метафизичният, за който смъртта е тотална очевидност, въобще не ви е познат!…

Накрая се питам, струва ли си въобще да обяснявам?!…

И поради това не се наемам да завърша с традиционното: 

„Това е положението, уважаеми дами и господа, драги ми другарки и другари!“…

Защото съм сигурен, че нито дамите и господата, нито другарките и другарите ще разберат за какво става дума!…

                 проф. Людмил Георгиев                         https://afera.bg/

Предишна статия

Мировая статистика случаев 18 Апреля 2020, 17:56:01

Следваща статия

Проф. Коста Костов! А „тримата глупаци, които станаха ортаци”? Това ли е промяната, която искахме?

Други интересни