ПРОФ. ПЕТЪР ПЕТРОВ СИ ОТИВА, ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПРОТЕСТИРА

Автор: Няма коментари Сподели:

    Управителят на Общинския медицински център проф. Петър Петров е подал заявление на 2 март 2020 година, с което иска да освободи поста си във връзка с възникнали трудово- правни отношения, които не му позволяват да продължи да изпълнява задълженията си като управител. Той обещава да остане акушер- гинеколог в центъра. 

В същия ден Нели Симеонова – магистър по икономика и магистър по здравен мениджмънт подава заявление да заеме временно поста управител на Медицински център в Хисаря. Дали това ще стане, ще решат съветниците на извънредната сесия, която председателят- инж. Найден Павлов свиква на11 март 2020 година от 18 часа.

    Два общински съвети – по сигурност и за намаляване на риска от бедствия ще има  в общината и на двата кметът- инж. Пенка Ганева предлага за член Найден Павлов. Според закона тези съвети се оглавяват от кмета, а съветниците решават кой общински съветник да бъде член.

    Получени са два протеста от Окръжна прокуратура – Пловдив. Единият е от 31 декември 2019 година и се отнася за Наредбата за местни данъци и такси. Протестът е за „Цени на други услуги”, раздел трети, т. 4.  Текстът противоречи на чл. 20  и чл. 35,ал. 3 от Закона за достъп до обществена информация. 

Другият протест, според докладната, е от предходните мандати и се отнася за Наредбата за местни данъци и такси. Изменения ще има в данък върху недвижимите имоти, патентния данък, туристическия данък, данък върху таксиметровия превоз.  Какви са измененията ще разберете, ако отидете на сесията.

    Съветниците ще приемат три годишна бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходи за местни дейности.

    Местната инициативна група иска кметът да подпише Запис на заповед без протест и без разноски в полза на фонд „Земеделие” за 123 234, 47 лв.

   Заседанието на съветниците е в залата на общинската администрация на 11 март от 18 часа.

                                                        ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

Asim Gashi & Flora Gashi – Kenge te Shpirtit

Следваща статия

Belle, (Garou, Daniel, Patric)

Други интересни