НОВА СЕСИЯ

Автор: Няма коментари Сподели:

       На 18 февруари 2020 г. от 13 часа в залата на общинската администрация ще се проведе заседание на Общинския съвет. На него ще се приеме новият правилник за организацията и дейността на Общинския съвет  и ще се реши да се купят 22 таблета за мобилен достъп до интернет.  

Предвидена е актуализация на общинската собственост, нова структура на предприятието” Чистота, озеленяване, ремонт и строителство”  и ще се актуализира инвестиционната програма.

    Кметът ще поиска от съветниците да открият  нова детска гради в Красново за 15 деца от Красново, Беловица, Кръстевич. През 2019 година в Красново са се родили  пет деца, а в Кръстевич и в Беловица по две.

    На заседанието ще се разгледа предложението община Хисаря да кандидатства по оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” с проект за 600 хил. евро като безвъзмездната финансова помощ достига до 100%.

    По инвестиционната програма е предвидено рехабилитация и реконструкция на пътя Хисаря – Миромир с тротоари и подземна тръбна мрежа за широколентов интернет, пътя Хисаря – Дуванлий – Черничево и Паничери – Старосел – Тракийски култов храм. Има сключен договор за финансиране с ДДС – 7004553,86 лв.

    От представената докладна на съветниците става ясно, че през 2019 година е събран 191,795 лв. туристически данък.Очакваните приходи за тази година са 250 хил. лв. Предоставена им е таблица за всеки лев за какво ще бъде изхарчен.

    Ще има открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната и общинска транспортна схема. Предлага се конкурсът да започне по- рано, тъй като на 26 май изтича сключеният договор с „Хебрус – бус „ АД.

    Кметът предлага да се отнеме разрешението за минерална вода от извор Красново № 37  на „ПРО” ЕАД – Баня.

    Ще бъдат разгледани и исканията на Дафинка Асенова за комплексен проект за инвестиционна инициатива за улична канализация в Археологическия резерват. Минчо Ковачев иска разрешение за изработване на проект за ПУП за безвредно производство – цех за сладкарски изделия и жилищно строителство в Мътеница.

    Във връзка с приетия бюджет на общината има предложение за  заплатите на кмета на общината и на кметовете  по села. 

На инж. Ганева заплатата ще  е 2 138 лв., на Веска Пашкулова – кмет на Паничери и на Цвятко Истилянов – кмет на Красново – 1090 лв., на кмета на Старо Железаре –  Илия Тонов – 1065лв. и на кмета на Старосел – Матея Гудев – 1103 лв.

   Има и още докладни, но можете да чуете всичко като влезете в залата на общинската администрация.

                                                                        Тракийски Cвят

Предишна статия

Кудрин прокомментировал фильм Дудя…

Следваща статия

Димитър Луджев: Премиерът и главният прокурор заблуждават хората…

Други интересни