Тракийската писменост е най-старата в света, келтите и галите са тракийски племена

Автор: Няма коментари Сподели:

Траките, чиито наследници сме ние, българите, са имали писменост, която е съществувала хилядолетия преди шумерската и е в основата на ползваните от тях пиктограми. 

Тази теория подкрепи с проучвания и факти академик Цветан Гайдарски по време на конференция на тема “Древната писменост по нашите земи, декодирана по Метода Гайд”. 

На форума по случай 24 май Институтът по трансцендентна наука, отдел “Тракология”, излезе с нови открития относно древната тракийска писменост по нашите земи. По време на конференцията бе представена и новата книга на акад. 

Цветан Гайдарски от поредицата “Тракийското Писмо Декодирано”. БАН получи дарение от 200 000 лв. за изследване на траките Българската академия на науките (БАН) получи 200 000 лв. дарение за проекта „Траките – генезис и развитие на етноса, култур… 

Пред врачани Гайдарски защити и тезата, че келтите и галите са тракийски племена, както и че ползваните от друидите писмени знаци са тракийски. Той представи нови стъпки за разчитането на тракийското писмо. Според него идеограмите на траките са най-старата в света протописменост. 


“Египетската цивилизация е привнесена от една много по-древна цивилизация по нашите земи. Това не трябва да ни учудва, защото в свещените текстове, включително на Старозаветната Библия, става ясно, че първата от реките на рая е Дунав”, заяви Гайдарски. 

“Траките са имали свое писмо и то предхожда с 2000 години египетското. Възприетото в Шумер по-късно писмо е по-различно от тракийското с това, че е с по-красива калиграфия”, допълни той. Академикът застъпи тезата, че писмените знаци на друидите всъщност са тракийска писменост. В собствения произход на ирландците те говорят, че идват от тук, категоричен бе той. 

Според Гайдарски галите и келтите са тракийски племена. Той се позова и на древния галски фолклор, чиито най-стари сказания, особено на ирландските гали, сочат, че тяхната народност води началото си от времето, когато Ирландия била завладяна от един велик божествен народ, дошъл от югоизточните части на Европа, където реката Дунав се вливала в Понта (Черно море) и населявали цялата земя чак до “гръцките” острови. 

Гайдарски бе категоричен, че редица факти от българската история са изопачени. Припомни за древна тракийска хроника, в която се говори са “богарския” език като език, на който говори сам Бог. 

Заяви, че древните елини се настаняват на земите на траките, а генни изследвания доказват, че българите сме наследници на траките, тъй като 60% от българския геном е тракийски. 

                                                                      Редактор: ДЕСИСЛАВА ЛЮБОМИРОВА

Прочети още :https://www.actualno.com/society/trakijskata-pismenost-e-naj-starata-v-sveta-keltite-i-galite-sa-trakijski-plemena-news_613886.html?fbclid=IwAR1D38IpfL_bu1oRMmfLjTs3Ed8p-k40bLWNdj3CCNDuLvxqOveOSjw4-xA

                                                                        © Actualno.com

Предишна статия

В продължение на 30 години никой не понесе отговорност за грешки и престъпления…

Следваща статия

България е страната на тъмните мистерии…

Други интересни