РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВАЛЯ АХЧИЕВА: КОЙ СКРИ ВЪЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ И СРЕЩУ КОЛКО ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИ

Автор: Няма коментари Сподели:

Тодор Тодоров е кандидат-докторант в Лесо-техническия университет. Темата на докторантурата му е за вълка в България. Тодор е и член на Сдружението на ловци и риболовци „ Лебед” в Бургас. Това е едно от най-старите и най-големите сдружения в България, което стопанисва природен парк „Странджа” и Атанасовското езеро. И членовете на сдружението са участвали в обществените обсъждания на плановете за управление на тези резервати от Натура 2000.

Вълкът броди в Странджа планина.

Според науката, за да бъде устойчив в България този вид, вълците трябва да наброяват у нас около 1200.
А сега, според ловците в Бургаския край, вълците са много повече – около 2000. И имат своите доказателства за това. През сезон 2018-2019-та, само на територията на сдружението до момента са отстреляни 5 вълка. Последните два са от района на село Крушевец, само на 30 км от Бургас.

Това е най-трудният отстрел. Ловът на вълк. И за да има такъв редовен отстрел, следователно има много вълци в България.
Затова Тодор недоумява, как е възможно в Доклада, изработен по един европейски проект от Консорциум „ЕНВИМОН” и изпратен вече в ЕК в Брюксел, от Изпълнителната агенция „Околна среда” и МОСВ, да се твърди, че вълкът в България щял да изчезне през следващите години!

Тодор Тодоров, кандидат-докторант и член на Сдружение „ Лебед“ в Бургас:

Да, събирам генетичен материал от всеки един вълк. В момента са 174 броя, за 8 години, което е още едно доказателство, че в Странджа има силно присъствие на вълка. Ако сравня това, бих излязъл с твърдения, че популацията в Странджа-Сакарския масив е най-силната, ако не, то една от най-силните в цяла Европа. Говорим за главната миграция между Европа и Азия.

Ако тук дойде един учен, който също изследва вълците и Ви каже, че след 12 години вълците застрашително ще намалеят в Странджа, какво ще му отговорите?

Бих казал, че това нещо е абсурдно! И мога да вляза в спор с аргументи веднага и няма как да приема такова твърдение, че вълкът ще изчезне.

Изключително скандален е този доклад, изпратен от България в Брюксел, на 30-ти август, т.г.
Това е доклад за състоянието на видовете и природните местообитания, защитени от Натура 2000.Всяка държава-членка на ЕС е длъжна, на всеки 6 години да докладва, какво е състоянието. И тази 2019-та е 6-тата година за периода 2013-та-2018-та.

Изпълнителната агенция „Околна среда” провежда търг през миналата година и обществената поръчка е спечелена от Консорциум „Енвимон”, в който партньори са 5 фирми. И се сключва договор на 14.12.2018-та година, на стойност над 9 милиона лева.

В европейската директива за местообитанията е указано, че всяка държава трябва да прави мониторинг и данните от него да се използват, за да се определи състоянието на видовете. И данните се докладват пред ЕК. А за тази цел се отпускат европейски пари на България – над 18 милиона лева, като с тези пари, Изпълнителната агенция „Околна среда”, трябва да организира мониторинг.
Но, Агенцията явно се е забавила с обществените поръчки и те стартират доста късно. Затова договорът с Консорциум „Енвимон” е подписан едва в края на миналата година.

И в този Доклад са посочени данните от предното докладване пред ЕК, през 2013-та.

Пълен абсурд са оценките в този доклад!

Защото в него пише, че например, червенокоремните жаби „бумка” и вълка, днес са толкова, колкото са били и през 2013-та година, но за бъдеща перспектива пише, че щели били…да изчезнат в България! Без да се обосноват научно и с факти такива плашещи прогнози!

Само за този доклад сега ще бъдат платени над 6 милиона лева.

Невен Каравасилев, председател на Сдружението на ловци и риболовци „Лебед”-Бургас:

„ Вълкът ще се увеличава и ще го има.

Тази година, 2019-та, някой търсил ли Ви е да броите вълци, мечки, риби, жаби?

Не.

Костенурки?

Не само, че не ни е търсил, но даже не ни е попитал, колко вълци има отстреляни в сдружението за тази година, за миналата година, за по-миналата…

Ако някой прави такива прогнози, трябва да ви пита, нали?

Ако някой прави такива прогнози, би следвало да пита всички сдружения, където има отстрел на вълк.

В София да са ви канили на обществено обсъждане?

Не.

За сръбски учени да сте чували?

За първи път.

От Агенцията „Околна среда“ да са ви търсили за това?

Не.

Знаете ли, че е изпратен доклад в Европейската комисия с тези поразяващи факти и прогнози за България?

От Вас разбирам.“

                                                                      Цялото разследване може да гледате тук!:

                                                                                                           https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=t21ewzu6ROU

Предишна статия

Валя Ахчиева – журналистка с отлична репутация!

Следваща статия

Сам Кейси был на редкость нравственно чистым человеком…

Други интересни