КМЕТЪТ ПРЕДЛАГА НА СЪВЕТНИЦИТЕ ДА УВЕЛИЧАТ ДАНЪЦИТЕ

Автор: Няма коментари Сподели:

     Наредбата за размера на местните данъци на територията на община Хисаря е приета с решение  № 573 на 20 януари 2011 година. Тя е изменена и допълнена с още седем решения на Общинския съвет като се започне от 13 декември 2011 и се стигне по последното, взето  на 29 януари 2019 година.

   Според  инж. Пенка Ганева е необходим ръст на приходите и затова трябва изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община Хисаря. То обхваща нормите, регламентиращи определянето на размера на:

1. Данък върху недвижимите имоти.

Предложението е ставката от 0.6 % да стане 1 % и за селата от 1 % на 1.4 %. Така финансовият резултат ще бъде 112 хил. лв.

2. Данък при придобиване на имущество при дарение и възмезден начин.

Тук от 2 на сто предложението е да стане на 2.4 % и очакваният финансов резултат е  112 хил. лв.

3. Туристически данък.

От началото на година до 30 октомври в общината приходите от него са 154 ,583 лв. Разходите са за паркове и озеленяване, поддръжка на инфраструктурата, издръжка на Туристическия информационен център, указателни табели, издръжка на Дом на традициите в Старо Железаре, поддръжка на водопийните павилиони, за Евро – фолк „Жива вода”, за „ 15 лалета”, за празника на Хисаря, за „Хайдут Генчо”, за „Виа Траяна”, за изработка на рекламни материали. Затова кметът предлага:

 категория „една звезда” да плащат  0.60 лв.,

 категория „две звезди” – 0.70 лв.,

категория „три звезди” – 0.80 лв.

Приходите ще бъдат повече  с 61,500 лв. Според Закона за местните данъци и такси туристическият данък може да бъде до 3 лв.

     Г-жа Ганева изтъква правното основание и причините за увеличаването на такса – смет. Дейността е свързана с осигуряване на съдове за събиране на отпадъците, събиране, включително разделно, проучване, проектиране, поддържане, експлоатация, мориторинг на депата, рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци, почистване на улични платна, площади, алеи, паркове. Разходите за всичко това са отразени в 12 пера. Преходният остатък от 2018 година и събраните до 31 октомври пари са 839, 343 лв. Разплатените разходи са 835 262 лв. Предложението за увеличаване на таса – смет е:

Такса на тон битови отпадъци от 57 лв. става  95 лв.

Депониране на депо Карлово тази година е 17.90 лв., през 2020 година ще е 21.90 лв.

Сепариране и предварително третиране на отпадъци на депо Карлово от 16.90 за тази година, през 2020 ще е 20.90 лв. Затова Ганева предлага:

 В Хисаря  таксата – смет да е 2.31 промила,

в Михилци – 7.93 промила,

в Черничево – 7.93 промила,

в Старо Железаре – 9.12  промила,

в Красново – 11.60  промила

Тя се аргументира с единадесет разходи по тази част.

                               УТОЧНЕНИЕ:

Статията е написана по документите, поместени в сайта на общината, които трудно ще намерите, защото са поставени не там, където очаквате. 

15 ноември 2019 година пише на тях и са за обсъждане от населението до 15 декември 2019 година. 

„Тракийски свят” ви дава възможност за това.

 Напомням също, че когато инж. Ганева си отиде от властта след мандат 2011 – 2015 година,  инж. Пенка Дойкова наследи задължения по кредити 4, 718, 761 ,78 лв.

                                                                                  Тракийски Свят

Предишна статия

Патрулки на КАТ за 4 800 000 лева с ДДС(15 коли)

Следваща статия

… територията днес…

Други интересни