ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ИЗБИРАТЕЛИТЕ от Социалистическа партия „Български път” !

Автор: Няма коментари Сподели:

     Общинските съветници от Социалистическа партия „Български път” – Гатьо Султанов, д-р Стефан Недевски и инж. Ненко Костов

Благодарим на всички жители на общината, които са гласували за нас, и за останалите от листата, които не успяха да съберат  достатъчно гласове, затова, че предпочетоха  да имат честни, доблестни и интелигентни съветници. В нашите бюлетини имаше малко грешки, което показва, че за нас са гласували интелигентни хора, които бяха точно ориентирани, че искат за кмет Гатьо Султанов и за съветници хората от същата листа. Но 801 гласа се оказаха недостатъчни за втори тур. Вие, които сте гласували с номер 25 и с преференции, сте разбрали, че ние няма да ви предадем. Ще работим така, че ще мислим за вашите интереси, ще ги защитаваме и ще отстояваме истината да достига до вас.

Ние няма да свеждаме глави в Общинския съвет, макар че сме малко. 

Кой ще оспорва, ако мнозинството взема грешни решения? Ние. 

Кой ще ви осведомява, ако вършат нарушения? Ние. 

Кой има право да изисква информация от администрацията? Ние.

Благодарим ви, хора, че стотици от вас показаха с гласуването си, че искат за кмет и съветници честни хора! Ще се стегнем и ще бъдем най – сериозните съветници.

Радваме се, че Общинският  съвет е толкова разнороден. Ние ще сме тези, които ще се постараят да изпълнят поетите ангажименти, но и с присъствието си ще търсим отговорност и на нашите колеги и ще ги питаме на всяка сесия кога те ще изпълнят своите. Ние ще ви покажем кой е бил искрен пред вас и кой е поемал неизпълними предизборни обещания!

    Още веднъж ви благодарим от сърце, пожелаваме ви здраве, дълъг живот и успех! На добър час към честни избори!

       ГАТЬО СУЛТАНОВ, Д-Р СТЕФАН НЕДЕВСКИ, ИНЖ. НЕНКО КОСТОВ

                                             Тракийски Cвят

Предишна статия

Румен Манов – “Приказка за България”…

Следваща статия

СХЕМИ, КОМБИНАЦИИ, ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ…

Други интересни