БОЕЦ внесе Жалба до Европейският съд в Страсбург по казуса „Пеевски-Карадайъ“! (part 2)

Автор: Няма коментари Сподели:

             Нещо повече, от отмяната на незаконосъобразните административни актове са заинтересовани не само засегнатите от тях жалбоподатели, но и държавата и обществото като цяло. Това произтича от същността на всяка правова държава, която трябва да спазва неотклонно такова поведение, за да продължава да бъде смятана за правова. Предметът на съдебната проверка следва да е максимално широк и съдът следва да обявява нищожността на акта, дори да липсва искане за това.

Касае се за категорично и недвусмислено пренебрегване на изборните правила, за незачитане на основните принципи на пряко избирателно право, за недопускане защита интересите пред съда на жалбоподателя – избирател в държава членка на ЕС, който има пряк и непосредствен интерес от кого ще бъде представляван пред органите на Съюза, в частност в ЕП.

ДОПУСТИМОСТ НА ЖАЛБАТА ПРЕД ЕСПЧ

Обжалвани бяха пред Върховния административен съд и трите решения на Централната избирателна комисия, като и по трите дела състави на ВАС счетоха, че жалбите са подадени от лица, които нямат правен интерес да жалят същите.

            Така срещу решение 451-ЕП/31.05.2019 на ЦИК бе депозирана касационна жалба срещу решение 451-ЕП/31.05.2019 на ЦИК, по която пред ВАС бе образувано адм.д. 6486/2019г. на ВАС. Жалбата бе оставена без разглеждане и делото прекратено с  определение 8409/05.09.2019 на тричленен състав. След обжалване, определението бе потвърдено с друго определение 9836/26.06.2019 по адм.д. 7158/2019 на ВАС – петчленен състав окончателно.

            Срещу решение 452-ЕП/31.05.2019 на ЦИК бе депозирана касационна жалба срещу решение 452-ЕП/31.05.2019 на ЦИК, по която пред ВАС бе образувано адм.д. 6487/2019г. на ВАС. Жалбата бе оставена без разглеждане и делото прекратено с  определение 8493/06.09.2019 на тричленен състав. След обжалване, определението бе потвърдено с друго определение 9305/18.06.2019 по адм.д. 7159/2019 на ВАС – петчленен състав – окончателно.

             Срещу решение 452-ЕП/31.05.2019 на ЦИК бе депозирана касационна жалба срещу решение 452-ЕП/31.05.2019 на ЦИК, по която пред ВАС бе образувано адм.д. 6554/2019г. на ВАС. Жалбата бе оставена без разглеждане и делото прекратено с  определение 8513/06.06.2019 по адм.д.6554/2019г. на ВАС – тричленен състав – окончателно.

               По този начин всички опити за достъп до правосъдие в страната бяха изчерпани, жалбите не бяха разгледани по същество, изчерпани бяха всички правни средства за защита на национално равнище и не са изминали повече от шест месеца от постановяване на съдебните актове.

            Моля, като се запознаете със случая, да се произнесете налице ли са твърдяните нарушения на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Поздравления и благодарност за боеца Камен Добрев – юрист, адвокат и член на БОЕЦ за работата по подготовката и внасянето на Жалбата до ЕСПЧ. Както и за всички бойци и наши съмишленици и съратници, с които заедно водим последователно и безкомпромисно битката срещу мафията превзела държавата ни! 

ПРОДЪЛЖАВАМЕ!

БОЕЦ обявихме национален протетс-блокада пред съдебните палати в столицата и страната за 12.09. с искания за оттегляне на кандидатурата на Гешев и незабавна оставка на мафиотското правителство на Борисов! За няколко дни почти 10 000 граждани са заявили интерес и участие. Очакваме ударите срещу нас да ескалират, очакваме дори арести, а дебелите са способни и на убийства, за да запазят престъпната си власт. не могат да ни спрат, истината и гражданската солидарност и непримиримост са най-силното ни оръжие!

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА

ПОДКРЕПЕТЕ БОЕЦ и битката срещу мафията и корупцията!

Битката срещу мафията трябва да се води на всички фронтове, да бъдат разобличавани и атакувани постоянно! Дела, акции, протести, сигнали, това е начина.

Искате да продължим битката срещу мафията? Искате да сте част от тази битка? Тогава подкрепете БОЕЦ, застанете до нас в акциите и протестите срещу управляващата ни мафията и дарете средства за справедливата ни кауза! Всяка помощ е ценна!

БОЕЦ финансираме цялата си дейност сами, а делата срещу криминализираните институции и мафията превзела държавата ни  тепърва започват. Поемаме рисковете, плащаме цената за действията си срещу корумпираните ни управници,борим се за свободата си, будим заспалите и събираме непримиримите. За нашите съмишленици и всеки, който е съпричастен с битките ни и би искал да ни подкрепи, публикуваме банковата сметка на Сдружението. Благодарим за подкрепата, това е обща битка на гражданите срещу мафията!

ГД „БОЕЦ”

ЕИК 176949776

Адрес: гр.Видин, к-с”Панония” бл.4, ап.157

Тел.0899-591399

e-mail:gdboec@abv.bg

www.boec-bg.com

банкова сметка:

IBAN:BG39STSA93000024804131

BIC:STSABGSF

Банка ДСК

#БОЕЦсрещуМАФИЯТА                          https://svobodnoslovo.eu

Предишна статия

Скъпи уплашени съотечественици!!!

Следваща статия

БОЕЦ внесе Жалба до Европейският съд в Страсбург по казуса „Пеевски-Карадайъ“!

Други интересни