“Революцията в съзнанието е най-важната и истинска революция, предхождаща всяка друга революция!”

Автор: Няма коментари Сподели:

Забележете, че (според С. Михайловски) простата промяна на системата също не е решение, т.к.:

“а) Преди да създадем сферата където еволюира човешкото същество, трябва да пресъздадем самото това същество, понеже това същество си устройва среда (система) по свой образ и подобие. И понеже ролите на това същество в една среда са равносилни на неговата духовна стойност.
б) Че демократизмът върви от демократизиране на нравите към демократизиране на законите, а не от демократизиране на законите към демократизиране на нравите, понеже превратите в начина на живеене са реални и смислени, само когато отразяват превратите в духослужението.
….
…., че политическата свобода е плод на етическата свобода. Че никаква политическа свобода, никакво народовластие не са възможни без освобождаване от гнета на пороците. Понеже най-жалък роб е онзи, който е заробен от своите хищни инстинкти.
….
…. Че подобна идея за свобода не влияе върху поведението на човека, понеже само онези идеи, които се превръщат от сухи абстрактни понятия в благородни страсти и мощни чувства тласкат човек към подвиг и действие.”

Пълния текст е във видеото. За тези свои размисли Стоян Михайловски заслужава да бъде увековечен вовеки като един най-блестящ мислител и гений. С няколко изречения Михайловски обяснява провала на всяка една система или революция, която не е взела в предвид тези истини, които могат да се обобщят с едно изречение – “Революцията в съзнанието е най-важната и истинска революция, предхождаща всяка друга революция!”
                                                                                                     

Stoyan Yordanov

Стоян Николов Михайловски (1856 – 1927) е потомък на стар възрожденски род, от коляното на Иларион Макариополски.Завършва е право във Франция и след Освобождението започва работа като адвокат и съдия. Няколко пъти е избиран за народен представител (1886-1887, 1894-1896, 1903-1908). Заради статията “Потайностите на българския дворец” (в. “Ден”, 1904), насочена срещу княз Фердинанд I, е осъден условно.Емблематично за художественото дело на Михайловски е произведението “Книга за българския народ”. Автор е на множество сатирични творби, разкази, стихотворения, включително и на химна “Върви, народе, възродени…”

Източник: http://www.slovo.bg/showwork.php3?AuI…

Предишна статия

РЕФОРМАТОРСКИЯТ БЛОК ОБЪРКА СМЕТКИТЕ НА ПАРТИИТЕ

Следваща статия

КАЗВАМ МУ ДА ЗАКРИВА ДЪРЖАВАТА, НЕ МЕ СЛУША! Баце, чуй ме!

Други интересни