Секретаря казва не може, наш читател казва – може! Кой ще ми каже? Явно може!

Автор: Няма коментари Сподели:

Коментар към статията:

                 МАЛКО ХОРА ПРОЯВИХА ИНТЕРЕС КЪМ БЮДЖЕТА

***Как да има повече хора, като все още никой не е свикнал, че оттук нататък ще има прозрачност в управлението. 

Кой твърди, че частни паркинги не може да има? 

Ето ви извадка от една общинска наредба за организация и контрол на паркирането в една община в Пловдивска област. 

Чл.8.(1) Паркингите на територията на град …………. са обществени и частни. 

(2) Паркингите могат да бъдат постоянни (с отреждане по действащия подробен устройствен план) и временни (до реализиране на предвижданията по подробния устройствен план), закрити и открити, надземни и подземни. 

(3) Паркингите се изграждат в съответствие с реда и условията, предвидени в Закона за устройство на територията и Наредба № 8 от 14.05.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. 

(4) В незастроени поземлени имоти, до реализирането на подробния устройствен план могат да се изграждат временни открити паркинги, въз основа на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията и съгласуване с Община ………………………. 

(5) За частните постоянни и временни паркинги, от собственика или ползвателя се изработва проект за организацията и безопасност на движението във връзка с паркинга. 

(6) Рамките и подходите към паркингите се разполагат в регулационните граници на поземления имот. 

Просто някои администрации работят, а други имитират дейност. 

Чудно защо ако общината е монтирала камерите и ги е платила, информацията отива в Пловдив. Нещо сигурно договора куца. 

И още нещо. Доктор Мутовски, който явно ще бъде будната обществена съвест през този мандат се сети за подпорната стена в циганския квартал на Веригово, едва след като си построи къщата за гости там. 

Досега явно този проблем не е съществувал, поне за него.***

Това е коментар от наш читател, но при разглеждането на бюджета за 2016 година, секретаря на общината отговори, че по закон(според неговите думи), не може да бъдат реализирани частни паркинги в Хисаря!

Втори коментар и въпрос към гоподин Жутев: 

                                                     МОЖЕ ИЛИ НЕ МОЖЕ?

Т.нар. секретар Жутев отдавна трябваше да е изчезнал от администрацията. Ако той е казал горното е просто неграмотен. 

Огромен процент от паркингите в страната са частни, т.е. на юридически лица, рег. по Търговския закон.

Как така в страната може, а в Хисаря не! Свещенна простота или простотия. 

За сведение призовавам посещаващите Пловдив да събират касови бележки от частни паркинги и да ги подаряват на кмета и Н. Жутев. 

Ей така, за спомен от цивилизацията.”

                                                                                    ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

Здравейте, Хора!

Следваща статия

Молба до Златната рибка – коментар!

Други интересни