Късният дъжд е излят в България!

Автор: Няма коментари Сподели:

„В последния духовен период на изпълнение Спасителния план Всемогъщият Бог ще посети Своя народ чрез Слово Светлина – покана за вярно служение – КЪСНИЯ ДЪЖД и ще навлезе в изпълнение Словото в Откровение 18-та глава, 4-ти стих. Тогава будните от семето на жената като останали ще се събудят (Откр.12:17) и с готовност ще се отзоват на зова на Божия глас (Откр.18:4). Това е тоз остатък – останалите от семето на жената, който ще воюва със Сатана. Но макар и поименно призовани, те ще бъдат реално проверени за вярност на Бога и за устояване във време на изпитни. И тази проверка ще се проведе чрез Тръбния Глас! 

Ето защо благоволи да изяви чрез последните Роси на КЪСНИЯ ДЪЖД, що ръми на Земя, да изяви на Своя народ, независимо от кой да е род, племе на Земя, последната Светлина на всеки християнин, що трябва да държи в последните дни. Всяко Божие чадо трябва да знае Неговата воля.

Четиридесетдневният дъжд на потопа сочи на времето на изпълнение на язвите над целокупността земна в осъждение. А това е времето, през което са отворени хлебите небесни – небесните врата за изливане на благодатното оросение небесно одъждение над Земя като КЪСЕН ДЪЖД! Това е един велик момент на озарение в Съд и Правда. Но не е още краят на земния живот. Дялото се решава още горе в небе и се излива решението на Съда велик като късно одъждение, Късна Роса.

Над съсъдите на почит то е освежение за благословение, а над непокорните е за осъждение като язва потопна, явена чрез решение на могъщия Съд велик чрез Гласа в стражево изпълнение. Тъй дялото на Съда е върховна фаза на развитие на Спасителния план и сред него, чрез него се изричат присъдите над целокупността земна. Наистина това не означава, че в момента на решенията в скончанието на Съда ще умре плътта, което очакваше и Ева след думите на Твореца, но животът приключва за Небето, подобно на потопните води под Ноевите макетни съдби. Защото великият Божи Съд е произнесъл присъдата над целокупността земна и пред Небето тя е отхвърлена, или умряла е неговата съдба чрез присъдата съдебна над един цял паднал в грях земен свят. Минало е благодатното време на целокупност земна, когато се е носела Ноевата проповед над Земя. Съдбите земни са изречени, решени, запечатани чрез един велик Съд Божий в правда.

Тъй както Всемогъщата Троица се явява в Троен Лик сред Земята, така Нейната воля се изпълнява според развоя на Спасителния план в съответната ера в живoта на човека, по образ и подобие в Две ерни времена. Но в Скончание Бог чрез Третия Свой Лик – Дух Святи се скрива в ”Царството Божие” сред неръкотворната скиния – човек. И според изявлението на Троицата Свята в Троен Лик- Бог Отец, Син и Дух Святи се откриват в Две ерни времена на Сянка и Същина и Трето – духовно изпълнение на служение пред Всемогъщия Престол, или Спасителния план се разгръща в осъществяване волята Божия в три фази на развитие:

1) Първа фаза на скинично служение – церемониално служение и неговото реално приложение.

2) Втора фаза на служение с духовна основа с Платформена вест – причастие, за да има дял човекът с Христа.

З) И трета фаза на изпълнение на Съда велик според Откровението в реална Същина на служение на Дух Святи пред Съда велик – Гласа, въвеждащ в служба на употребление неръкотворната скиния на служение човека – коронната победа на възцаряване Святия Божи Дух в скинията неръкотворна. По подобие на Сянката явява се Славата Божия или платформеното духовно служение, по подобие на основата апостолска (Ранния Дъжд) сред строежа, а в Скончание се излива КЪСНИЯТ ДЪЖД на приключване земните съдби чрез Съд в употребление на почетните блюда пред Върховния Съд велик чрез сила Божия в победа на Святия Божи Дух.

                                                                https://komentator.bg/kasniyat-dazhd-izlyat-v-balgariya/

Предишна статия

Превърнаха часовниковата кула на Добрич в символ на безвремието

Следваща статия

О Г Н Е Н А П Е С Е Н

Други интересни