НОВИНИ ОТ СЕСИЯТА

Автор: Няма коментари Сподели:

     Председателят на Общинския съвет – Ива Вълчева  предложи на съветниците на заседанието на 22 януари 2019 година да се отмени решение № 690, върнато от Областната управа, и на основание чл. 21, ал.1, т.7 на Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 8, ал. 6 от Закона за местни данъци и такси да се приеме нова точка 2.” Юридическите и физически лица и еднолични търговци, осъществяващи стопанска дейност в не жилищни имоти – предприятия с разкрити работни места в експлоатация след 1.01.2013 година, които са извън Хисаря, заплащат такса битови отпадъци в размер на една пета от определената за съответното населено място.”

     Когато с тази точка от дневния ред започна сесията на Общинския съвет, всички знаеха, че върнатото от юристите на Областната управа решение ще се гласува отново. Пет съветници бяха против предложението на Вълчева. Това бяха инж. Вълко Макавеев, Митко Нейчев, Гатьо Султанов, д-р Недевски, инж. Ненко Костов. Не гласува инж. Атанас Куковски, тъй като решението се отнася за неговата фирма. Да се приеме предложението гласуваха инж. Пенка Ганева, инж. Бойко Гавраилов, Васил Пендев, д-р Александров, Стоян Нейчев, Борис Витев, Мария Мустакова, Ива Вълчева, инж. Пенка Рахова, Пенчо Шапков, инж. Георги Пирянков. Решението отново отива в Областата управа, ще видим развитието на нещата по- нататък.

     Росица Стефанова беше в залата, взе думата и упрекна съветниците за това, което правят с тази прословита една пета от данъчната оценка за такса смет. Тя внесе в Общинския съвет подписка от петдесет човека с критичен текст за действията на общинските съветници от мнозинството ГЕРБ – БСП – СДС.

     Общината няма бюджет за 2019 година. Той не беше приет от съветниците. Рамката на проекта за бюджет за 2019 година е 10 мил. 185 хил.739 лв. Държавна отговорност – 5 мил. 901 хил. 108 лв., общинска отговорност 3 мил. 739 хил. 602 лв., дофинансиране на държавните дейности с местни приходи – 545 029 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи е 370 100 и трансфери за местни дейности –  761 800лв.

 Очаква се бюджетът да бъде приет на следващата сесия. Дали пак няма да е извънредна?

    Инж.  Дойкова осведоми съветниците какво е направено за три години от мандатната и програма. Тя е заварила общината с 4 мил.718 хил. 918 лв. кредити и неразплатени средства от непризнати разходи, финансови корекции и собствено участие по изпълнени проекти за около 620 000 лв., както и неразплатени текущи разходи за около 200 хил. лв. Тъй като общината е нямала пари, в 2016 година е изтеглен кредит от 604 843 лв., за да се изплати поетото задължение по изпълнените проекти. Така задълженията на общината, които наследява сегашният кмет, стават 4 мил.718 хил. 761 лв. Това са кредити, които се обслужват от общинските приходи. Общината е платила през 2016 година 904 511 лв за обслужването на седем кредита. През 2017 година са разплатени 769 147 лв. и до ноември 2018 – 661 258 лв. Тук бихме задали въпрос :  Как да работи инж. Дойкова с повече от четири милиона кредити, останали от миналото управление? Да строи ли, да оправя пътища и улици ли, за култура ли да дава, за социална дейност ли, за спорт ли и т. н. ?

   За изпълнението на мандатната и програма ще ви осведомим отделно.

    

                                ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

Пеевски ще бъде арестуван…

Следваща статия

Свирепата цензура гази и мачка наред!

Други интересни