СЪДЯТ ОБЩИНАТА ЗА КОНКУРСА ЗА ПЛАЖА

Автор: Няма коментари Сподели:

    На 21 март 2017 година Общинският съвет взема решение да се проведе публично оповестен конкурс за градския минерален плаж като се даде за 10 години под наем. Този имот е 6003 кв.м. – съблекалня, едноетажна полу-масивна сграда 31 кв.м, лекарски кабинет, стая за спасители и охрана, два плажа – евин и адамов, масивна едноетажна сграда 594 кв. м., споретн комплекс, открит басейн 10 на 25 м., детски бесейн и тоалетна. Имотът е частна общинска собственост.

    Кметът издава заповед и назначава комисия с председател Тони Илиева – заместник- кмет на община Хисаря, Диляна Антонова,  инж. Димитрия Кьорлинска, Цветана Матева и младши експерт юристконсулт.

    На 26 май 2017 година са подадени шест оферти в различни часове на деня: в 11.45, в 11.50, в 14.32, в 15.47, в 16.12 часа. Кандидатите трябва да предложат наемна цена, идейна концепция и визия за обекта, размер на инвестициите, създаване на целогодишни работни места.  На 30 май 2017 година е проведен конкурсът.

     Назначената от кмета комисия представя протокол за раглеждане и класиране на офертите. Кметът издава заповед на 5 юни 2017 година като обябява класираните и им съобщават решението. Първата фирма печели конкурса с 85 точки, втората е с 69.51 точки. Недоволна от класирането, една фирма подава жалба в Административен съд в Пловдив. Жалбоподателят е Спортен комплекс Пловдив ВСИ ЕООД, ответникът е кмета на община  Хисаря. Решението излиза на 18 май 2018 година и е депозирано в община Хисаря  на 10 юли 2018 година. Съдът отменя заповедта на кмета. Тогава инж. Дойкова издава нова заповед, с която нарежда на комисията да започе работа и да изпълни указанията на съда. Започва ново оценяване и класиране на участниците, подали оферти за участие в публично оповестения конкурс. В законния срок от 14 дни постъпват две жалби и са образувани две дела в Административен съд – Пловдив. Едното е № 2863 от 2018 година, а другото – № 2829 от 2018 година. Второто е прекратено, по първото няма решение.

     В информацията, предложена от кмета за разглеждане на сесията няма част от данните, написани по- горе. Не се посочват членовете на комисията, не се посочва кои са кандидатите, кой кога е подал документи, защо е имало допълнително изслушване на единия от кандидатите… Няма и подробности защо се е стигнало до съд.  Може би инж. Дойкова ще даде обяснения в залата, или просто ще каже, че има дело и то ще реши проблема. Но нека не забравяме, че от  години  загубите от неработещия плаж са за общината.

                                                             ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

За месец „големите“ медии у нас скриха или манипулираха едни от най-важните новини

Следваща статия

ГЕРБ Е ИЗОСТАВИЛА ЛИДЕРА СИ И ВЯРВА САМО В ЛАПАЧКАТА…

Други интересни