СТАРОЖЕЛЕЗАРСКАТА КООПЕРАЦИЯ ИЗГУБИ ДЕЛОТО СРЕЩУ КУКОВСКИ

Автор: Няма коментари Сподели:

    През май тази годинта в Районен съд – Пловдив бе разгледана исковата молба на кооперация „Прогрес” – Старо Железаре, община Хисаря, която има претенцията да е собственик на стопанския двор в селото и на сградите в него. Съдът  отмени на основание на чл. 537, ал. 2 от ГПК нотариалния акт, вписан в Службата по вписвания в Пловдив в частта, с която кооперация „Агрокомерс 98” е призната за собственик  на масивна стопанска сграда – хамбар с площ 541 кв.м. и навес с дървени подпори 793 кв.м., построени в стопанския двор на Старо Железаре от 6 220 кв.м. Осъди „Агрокомерс 98” да заплати на кооперация „Прогрес” 819,84 лв. съдебно- деловодни  разноски.

„Агрокомерс 98” с председател – инж. Атанас Куковски оспорва решението в Окръжен съд – Пловдив.

    Съдийският състав в Окъжния съд – Пловдив с председател Анна  Иванова и членове Радослав Радев  и Иван Анастасов  обяви решението на Районния съд като незаконосъобразно и неправилно и отхвърли предявения иск за стопанския двор и сградите в него на земеделска кооперация „Прогрес”, представлявана от председателя Никола Пирянков. Съдът осъди кооперация „Прогрес” да плати 1 245 лв. съдебни разноски на „Агрокомерс 98”.

    Адвокатът на старожелезарската кооперация ще обжалва решението на Пловдивския окръжен съд във Върховния касационен съд – София.

                                                                       ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

Георги Георгиев: А що не дойдете с влака до Видин, г-жо омбудсман? …

Следваща статия

Време е боклука да бъде изхвърлен…

Други интересни