ТРИ ДНИ ДНИ ПРЕДИ ДИМИТРОВДЕН СЪВЕТНИЦИТЕ СЕ СЪБИРАТ

Автор: Няма коментари Сподели:

 Подробните устройствени планове станаха основна част в дневния ред на сесиите на Общинския съвет. И на 23 октомври 2018 година, когато в 13 часа ще започне заседанието им, пак ще се занимават с това. Кметът на общината – инж. Пенка Дойкова е внесла няколко докладни по заявления на граждани и фирми. Те са: промяна на предназначението на Подробен устройствен план на Недялко Неделчев за пътна връзка, заявление от „РЕИЖ” ООД за Подробен устройствен план и пътна връзка, още едно от фирма „БЕРЖЕ ТРАКИЯ” ООД за ПУП за трасе за уличен водопровод за обекти – дестилерия за етерично- маслени култури и имот за изграждане на предприятие за преработка на шипки в местността „Кошовица” в Старосел. Същата фирма иска разрешение за изработване на Подробен устройствен план в същите обекти.                

  Председателката на постоянната комисия по култура, образование, вероизповедание, спорт, здравеопазване, младежка и социална дейност – Мария Мустакова внася докладна за еднократно стимулиране на деца и младежи с минимална работна заплата. Предложението е за Диана Петрова от читалище „Искра” 1938 за Детски танцов състав и на четиринадесет деца – певци и певици. Питаме се г-жа Мустакова как не е пропуснала Диана Петрова от Миромир, а е пропуснала за стимулиране Иван Димов, който е музикален педагог и работи без пари двадесет години с тези деца,които са предложени за стимулиране. И не само с тях. Неговите възпитаници прославят града по фестивали в страната и в Европа. 

 Съветниците ще актуализират годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост, защото има интерес за закупуване на имот в Беловица от 750 кв. м. с паянтова стопанска постройка с площ 36 кв. м. Кметът предлага актуализация и в Красново на 800 км. м. имо т- частна общинска собственост, за който има кандидати да го купят. Те са Румен Илиев Костов и Илияна Атанасова Костова. 

 Ще определят начална тръжна цена за имот в Старо Железаре в местността „Влачището” от 10. 899 кв.м. площ за 9 155 лв.

 В дневния ред има докладна за помещенията в четиринадесетте читалища на общината, които са дадени под наем От нея става ясно, че има подписани договори и само един лекарски кабинет в Черничево, който е в читалището, не се използва. 

 Секретарят на общината – Петко Петров внася докладна за административното обслужване в общината. Трябва да имаш много познания в областта на компютърната технология, за да ти стане ясно какви софтуери се използват в общината. 

 Две актуализации иска кметът – на бюджет 2018 и актуализирано разпределение на промените по бюджет на община Хисаря и второстепенните разпоредители. 

 Два отчета показват изпълнението на капиталовите разходи и как кметът няма нито лев командировки от първи юли до края на септември. 

 Как общината се готви за зимата – това е важен въпрос за разглеждане от съветниците. Според докладната има оперативен план. Пътищата в Хисаря,Михилци – Хисаря- Калояново, Момина баня, Веригово, Миромир ще се чистят от „Чистота, озеленяване, строителство и ремонт. Има два снегорина – „Болгар” и „Шкода” и пясъкоразпръсквачка „ ГАЗ 53”. Снега от тротоарите ще се чисти с „Хуксварна”. Приготвени са 100 тона пясък и 35 тона луга.

 Сесията на общинските съветници е във вторник – 23 октомври от 13 часа и залата на общинската администрация е отворена за граждани. 

                                                          ИРИНА КИРИЛОВА                     ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

АННА ЗАРКОВА ПРЕДСТАВЯ КНИГАТА СИ „БЪЛГАРСКАТА МАФИЯ, КАКТО Я ВИДЯХ“…

Следваща статия

Pando (tree)

Други интересни