НЕДОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ ПРЕДНАМЕРЕНОСТ?

Автор: Няма коментари Сподели:

На извънредната сесия на Общинския съвет бившият председател на Общинския съвет – Гатьо Султанов задава въпрос на кмета на общината – инж. Пенка Дойкова: Наясно ли са в общинската администрация, че кметът на Красново – Цвятко Истилянов е маркирал дървета от държавния фонд? 

Дойкова потвърждава това, а инж. Вълко Макавеев предлага кметът сам да даде обяснения. Г-н Истилянов определя действията си като недоразумение.Това е причината да потърся отговор на зададения от Султанов въпрос и ето какво каза пред мен кметът на Красново:

 Той е загрижен, че цялото село се отопля с дърва с изключение на двама души. Отваря картата и открива, че имот № 188031 в местността „Цумпалово селище” и имот № 197030 в местността „Дончови круши” са отразени като мери и пасища. Там пише още : вид собственост – община Хисаря, категория пета, собственик – кметство Красново. Тогава издава разрешително на социално слаби хора от селото, за да преживеят зимата, както се изрази той. 

Маркирани са 30 / тридесет / дървета, но секачите отрязали 60 / шестдесет/. В този момент ги засичат със специализираната техника за проследяване от Държавно горско стопанство – Хисар, конфискуват дървата и правят констативен протокол, че се добива дървесина от държавния фонд. Става въпрос за 55 / петдесет и пет/ кубика дърва, които са задържани в складовете на Държавно горско стопанство – Хисар. 

 За да получа още информация, разговарях с директора на Държавно горско стопанство- Хисар – инж. Добрин Иванов. Той потвърди, че г-н Истилянов е издал разрешително за отрязване на дърветата, но няма право на това, тъй като може да се разпорежда само с дърва от общинските гори. 

Служителите на Държавно горско стопанство – Хисар са засекли нарушителите с GPS, направили са констативен протокол и са предали случая в Районно управление на МВР – Хисаря. Полицията работи активно по този случай – потвърди началникът на РУП на МВР – Камен Радев. 

                                                                                     ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

Догановият етнически модел е тумор за България, време е за скалпела…

Следваща статия

Почему умные люди избегают лишнего общения?

Други интересни