ЩЕ ИМА НОВА СЕСИЯ

Автор: Няма коментари Сподели:

   Две точки ще бъдат разгледани на 25 септември 2018 година от 18 часа в залата на общинската администрация в Хисаря. С решение № 604 от 30 август 2018 година се прехвърлиха безвъзмездно  имоти – публична общинска собственост – язовири, водоеми, изкуствени водни площи, без язовирите „Дюлите”, язовир Момина баня, язовир Хисар-8 Миромир, язовир Хисар-6 Веригово, язовир „Кавака” – Паничери.

     Кметът на общината – инж. Пенка Дойкова връща на съветниците за ново обсъждане този въпрос. Тя предлага да отпадне изваждането на три язовира: Язовир „Хисар”-6 Веригово, язовир „Хисар” -8 Миромир и язовир Момина баня. Според нея миналато решение е нецелесъобразно и във връзка с това посочва техническите параметри и състоянието на посочените язовири.

    Другата точка е докладна за изпълнението на годишен план за позване на дървесина от горски територии, собственост на общината за сеч от лесофонд 2018 по реда и условията на чл. 5 от Наредба 8 от 5 август 2011 година за сеч в горите.

                                                                                                  Тракийски Cвят

Предишна статия

И ПАК ЗА МЯСТОТО ДО ДЕТСКА ГРАДИНА „ПИНОКИО”

Следваща статия

Да се обсъжда закон за медиите от Пеевски с пеевски заптиета е свинщина…

Други интересни