НОВА БИО ЕНЕРДЖИ ПАК СЕ ИЗМЪКНА

Автор: Няма коментари Сподели:

На 8 януари 2018 година на основание на Закона за управление на отпадъците, директорът на Районна инспекция по опазване на околната среда и водите в Пловдив издава  наказателно  постановление със санкция 5 хиляди лева на НОВА БИО ЕНЕРДЖИ с управител Б. Ц. Г.

Районен съд – Пловдив със свое решение от 21 март 2018 година потвърждава наказателното постановление. Но НОВА БИО ЕНЕРДЖИ оспорва тази санкция в Административен съд – Пловдив. РИОСВ не са сагласни с жалбата на фирмата, считат я за неоснователна и за законосъобразна. В делото участва и прокурор от Окръжна прокуратура, който дава заключение, че съдебното решение е правилно и трябва да остане в сила.

    Всъщност за какво става дума ? Районна инспекция по опазване на околната среда и водите извършва проверка на 10 октомври 2017 година на обект в село Черничево, община Хисаря, където има четири обори, всеки с по  750 кв. м. и административна сграда. Трите обори се срутили поради тежки зимни метеорологични условия. Констатирали, че има неопасни строителни отпадъци – бетон, тухли, изолационна вата, желязобетон и смесени строителни отпадъци. Още на 23 август 2017 година е направен констативен акт до 7 септември, а по- късно срокът е удължен до 7 октомври отпадъците да бъдат почистени. При проверката се оказва, че предписанието не е изпълнено.

    Съдът установява, че отпадъците трябва да бъдат предадени на фирми, притежаващи мощности и разрешителни документи. Жената, съставила акта, потвърждава, че е имало сключени договори за извозване на неопасни строителни отпадъци още през юни 2017 година. И тук започват тълкуванията на съда, които дори според юристите на РИОСВ са противоречиви. Ето един цитат от решението на Административния съд: „Възможността за даването на задължителните предписания не води до автоматично задължение за тяхното изпълнение в дадения срок” . „Обстоятелството, че е дадено от  оправомощено от директора на РИОСВ Пловдив длъжностно лице задължително предписание, не може да повлече респективна отговорност.”

    В края на краищата председателят на съдийския състав Владимир Вълчев и членовете Дафина Матеева и Велизар Русинов на основание чл. 221, ал. 2 от АПК отменят решение № 513  от 21 март 2018 година на Районен съд – Пловдив.

Административният съд – Пловдив отменя наказателно постановление № 1 от 8 януари 2018 година на директора на РИОСВ за санкция  от 5 хил. лв. на НОВА БИО ЕНЕРДЖИ с управител Б.Ц.Г. за административно нарушение на чл. 156, ал.1, вр. чл. 113, ал.3 от Закона за управление на отпадъците. Решението не подлежи на обжалване.

     Заключение:

Може ли някой да осъди председателя на ГЕРБ в община Хисаря,  макар и нещата в Черничево да са видни с просто око?

                                                               Тракийски Cвят

Предишна статия

Докато на една софра седят министър-председатели, министри на финансите, кольовълкановци, домусчиеви и т. н. не ни чака нищо добро.

Следваща статия

Едва ли Борисов и министрите му са декларирали всички имоти и пари?!

Други интересни