ЗАЩО БЕШЕ СВАЛЕН ГАТЬО СУЛТАНОВ?

Автор: Няма коментари Сподели:

Когато трябва да свалиш някой от власт, трябва да имаш знания и умения в политическия живот и да го направиш интелигентно и елегантно, така че сваленият да не бъде унижен, да бъде пощадено достойнството му и честта му. Но за да направиш това, трябва да имаш богата култура и душевност, която не се измерва с броя на развятите червени знамена, а с ценностна система, която се  гради през целия живот и насажда качества, които те отличават от другите.

   Да погледнем кои поискаха свалянето на Султанов!  Три жени и един мъж – Мария Мустакова, Ива Вълчева, Пенка Рахова, Пенчо Шапков. Нито един от тях не е юрист, което пък означава, че не всяка формулировка в искането им е  написана ясно и точно. Като поогледаме семействата на четиримата, виждаме, че в едното има юрист. Тя би могла да им помогне да не използат изрази, допустими за събрание на БСП, но не и за отворен форум, каквито са сесиите на Общинския съвет.

„ Гатьо Султанов през последната година системно нарушава Правилника за организацията  и дейността на Общинския съвет – Хисаря, неговите комисии и взаимодействието  му с общинската администрация като превишава дадените от закона и правилника компетенции” – пишат четиримата.

Давал материалите в последния момент.  Материалите се дават от общинската администрация. Тя ги бави, бави ги  и председателят. Не включвал в дневния ред на следващата сесия питания, на които кметът на общината не е отговорил. Демонстрирал недопустимо поведение като коментирал изказванията на съветниците. Ами другаря Гиньо Ганев като председател на Народното събрание какво правеше? Цяла книга издаде с негови  цветисти отговори и коментари.

Не свиквал председателите на постоянните комисии за консултации по дневния ред.  Султанов не осигурявал на общинските съветници достъп до протокола от заседанията на Общинския съвет и взетите в него решения.  Нали  като избрани от народа  имате достъп до всякава информация, уважаеми съветници? Не се изготвял анализ на неприетите решения и не се осъществявал контрол върху кмета на общината – пишат още четиримата от БСП.  Не председателят на Общинския съвет, а самият Общински съвет упражнява този контрол. Пита се има ли 17 съветници?  Всеки  ли може да предлага в дневния ред да влезе даден въпрос. 

                 Е, тогава?

    Не стига , че написали мотивите, ами предварително написали решението на съветниците, написали и предложение  инж. Пирянков да ръководи това заседание, написали и комисия по избор на нов председател: инж. Макавеев и двамата доктори – Александров и Недевски  и  оставили празно едно редче с точки, точки, за да пишат  името   на новия председател. И така всички да останат с убеждение, че не са се срещали със съветниците от  ГЕРБ и Коалиция за Хисар никога, по никакъв повод, нито  през деня, нито  през нощта, за да умуват с кого да заменят Султанов. Та затова инж. Макавеев  определи поведението им като на пленум на БСП и всичко предложено като опит за гавра.

    А сега да погледнем как се е защитил Гатьо Султанов!

Според него в последната година и половина материалите за сесията се раздават  седем дни преди заседанието.

 Ако кметът не отговори на отправеното му питане, то автоматично се включва в дневния ред на следващото заседание.

Не е съгласен, че поведението му е недопустимо, защото няма нито един протокол, в който да е отразено  подобно нещо.

Защо не се свиквали председателите на постоянните комисии? Председателят може да ги свиква, но тази възможност според Султанов не е задължителна и належаща. Правени са такива заседания за концесията, за Медицинския център, за детската градина в Старо Железаре и др.

Отчети за работата на Общинския съвет са давани през декември 2015, юни 2016, декември 2017 и юни 2018 г.и никой от съветниците не е реагирал за нещо нередно в тези отчети.

За твърдението на съветниците  от БСП, че не се използвала възможността за сближаване на позициите по важни и сложни въпроси, Султанов посочва, че няма нито едно постъпило устно или писмено  искане за промяна на протокола.

А ето и точният отговор за това, че имало върнати решения от Областната управа: От 542 решения има върнати 17.  

”Всички дела са образувани поради нарушения в наредби, приети в предишни мандати. Има текущи проверки от  Върховна административна прокуратура, които продължават да установяват нарушения на наредби в цялата страна. По делата, особено новите, са подготвени докладни за изменение на незаконните наредби, още преди делото да е влязло в същинска съдебна фаза. Защо не се коментира невърнатото решение от Областна администрация и заведеното и загубено дело в Административния съд за опрощаването на задълженията на един ваш другар? Там кой ще поеме отговорността и по какъв начин?” – пита Гатьо Султанов.

    Разбрахте мотивите на БСП за свалянето на председателя на Общинския съвет в Хисаря. Разбрахте и как се защитава Гатьо Султанов. Само не разбрахме с този жест на БСП кой ще спечели повече точки.  Партията БСП, или сваленият председател?

    Някой съветници казват, че това е грешка на Българската социалистическа партия  в община Хисаря, допусната в неподходящо време. Други казват, че новият председател ще ги отсрами за тази грешка. Къде  е истината? Ще я разбират тези, които разбират от политика, които могат да правят политически анализи, които наистина  усещат кой дърпа конците и накъде  вървят куклите. 

Едно не бива да пропускаме – прегръдката носи успокоение и дава чувство за сигурност. Дава ли  подобни изживявания прегръдката между  БСП, ГЕРБ и СДС, които свалиха Гатьо Султанов, и за кого от трите партии? Защото не е достатъчно да постигнеш успех, другите трябва да се провалят.

И още нещо! Атанас Буров, завършил право и икономика в Сорбоната – Париж, който е идвал с дъщеря си на почивка във вилата на генерал Тодор Марков в Хисаря,  има една мисъл:

 „ Недейте чака хората да станат светци. Хората не стават из един път светци, но премахнете изкушенията, на които са подложени.”

 А знае се от римски времена, че най- голямото изкушение е властта.

                                                                            Ирина Кирилова

                                                                                    ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

Тонове череши отиват за ракия

Следваща статия

Искате да се сдобието с енергия от Космоса?

Други интересни