ЕЛАТЕ В ГЕРБ-ОБЩИНА-ВАРНА! ПЕТ ГОДИНИ ЧАКАМ ЗА ПУП ПРИ ИНАЧЕ ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК! ЗА ЕДНИ МОЖЕ, ЗА ДРУГИ – НЕ!

Автор: Няма коментари Сподели:

На 14 май 2018 година Андрияс Енгибаров Енгибаров отправя поредното си искане до ГЕРБ кмета на Община – Варна Иван Портних.

Андрияс Енгибаров Енгибаров е собственик на имот в гр. Варна, к.к. „Златни пясъци“ с идентификатор 10135.513.203. Имотът му е с изрядни документи, като по отношение на имота му е допуснато изработване на ПУП-ПРЗ, проектът на който е обявен по реда на чл.128 ал.3 от ЗУТ, съгласно протокол №28/25-26 юни 2013 година на ЕСУТ.

С протокол №46 от 26-27 ноември 2013 година на ЕСУТ т.1 допуснатото изменение е прието за съответстващо на действащата нормативна уредба и е взето решение проектът да се внесе в Общински съвет на основание чл.129 ал.1 от ЗУТ.

По същия член 129 от ЗУТ именно по доклад на кмета на Община – Варна подробния устройствен план се одобрява с решение на Общински съвет – Варна, като СРОКЪТ ПРЕДВИДЕН В РАЗПОРЕДБАТА Е ЕДНОМЕСЕЧЕН след приемането на проекта от експертен съвет.

ПЕТ ГОДИНИ!!! Андрияс Енгибаров Енгибаров провежда непрекъснати и безкрайни разговори със заместници на кмета и настоява Община – Варна да изпълни задължението си вменено в чл.129 от ЗУТ.

ПЕТ ГОДИНИ!!! обаче кметът на Община – Варна така и НЕ ВНАСЯ в Общинския съвет за разглеждане одобрения проект за ПУП-ПРЗ за притежавания от него недвижим имот.

През всичките тези ПЕТ ГОДИНИ!!! Андрияс Енгибаров Енгибаров иначе получава устни отговори, че нямало проблем, че ПУП-а щял да бъде внесен и така … докато му се завие свят от общинарски обещания.

През това време претърпява купища материални и морални щети, заради имота си.

Последно получава устно обяснение откъм ГЕРБ кмета на Община – Варна, че няма да му разрешат ПУП чрез Общински съвет, защото, видите ли, това нямало да стане, докато не построят нова пречиствателна станция на Златни пясъци…

В същото време, същата тая ГЕРБ – Община – Варна позволява да бъде срутен хотел „Астория“ и на негово място да бъде построен нов хотел с двойно повече места, без изобщо да се е е загрижила за проблема с изграждане на нова пречиствателна станция.

За едни може, за други – не!

И в задачката на КОНПИ и прокуратурата /ако изобщо ги има по отношение на Варна!/ се пита – кинти ли искат ГЕРБ-Община – Варна или са михлюзи, че ПЕТ ГОДИНИ!!! не правят това, което са длъжни да направят по закон, по отношение на имота на Андрияс Енгибаров Енгибаров.

Чрез кмета на Община – Варна Андрияс Енгибаров Енгибаров е подал вече жалба и до Административен съд – Варна – да постановят решение, с което да задължат Община – Варна да извърши онова, което трябваше да направи по закон още преди ПЕТ ГОДИНИ!!!

Иванчева ли? Елате в ГЕРБ – Община – Варна и ако остане някой неарестуван за корупция, пратете го при нас – ще черпим.

                                                         Afera.bg                         http://afera.bg

Предишна статия

Писна ни от корупция!

Следваща статия

BitFlip – Реальность или иллюзия? Русская рулетка!

Други интересни