НАД МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА Е НАДВИСНАЛ ТЪМЕН ОБЛАК…

Автор: Няма коментари Сподели:

Над  Министерството на енергетиката е надвиснал тъмен облак. А то, горкото, „с ръкав избрише си челото и дълго гледа към небето, а то сивее мъгловито”. По какъв прекрасен начин Яворов е изразил състоянието на безпомощност! Приблизително така изглежда сега състоянието на Министерството на енергетиката (МЕ) при решаване на тежките въпроси на топлофикациите. На всички е известно, че само Топлофикация-София ЕАД води годишно около 15000 съдебни дела срещу своите абонати. Колосален ропот и тропот се чува по адрес на душегубката, наречена „сградна инсталация”. Въпреки, че съдът, на първа инстанция, отмени формулата за изчисляване на енергията от сградната инсталация, МЕ обжалва. Формулата продължава да се радва на живот. Песента „Развод ми дай” се чува отвсякъде, но адвокатите по бракоразводни дела са безпомощни. След многото протести на гражданите, най-после Министерството плахо пристъпи към отстраняване на неточни, неверни, двусмислени и глупави текстове от Закона за енергетиката (ЗЕ) и Наредбата за топлоснабдяване (НТ). Думата „плахо” не бива да смущава никого, защото в работната група за промени в тези два нормативни документа, бяха допуснати само трима души от квотата на гражданите от общо 27. В заповедта на МЕ липсват лица с технически познания по топлотехника от страна на гражданите, въпреки изявеното от тях желание.

Независимо от всичко, работата на групата започна, но… много трудно. Предстои решаването на много трудни въпроси. Най-важният от тях е: Да има или да няма „дялово разпределение”? Това е дилемата.

Ако го има, ще трябва да се прилага стандарт БДС EN 834, който изисква енергията за отопление на имотите да се измерва с топломер, монтиран на изхода на подгревателя за отоплението в абонатната станция. В момента такива топломери почти никъде няма, защото в НТ е написано, че те трябва да са за сметка на абонатите. Стандартът, обаче, трябва да се изпълнява от институциите, а не от гражданите и поради тази причина те трябва да бъдат доставени и монтирани от топлофикациите за тяхна сметка. Стандартът предвижда цялата тази енергия да се разпределя с индивидуалните разпределители. Както се разбира, при такова разпределение енергията от сградната инсталация ще се включи в енергията за отопление на имотите. Но щранг-лирите остават. На тях не могат да се монтират разпределители. Енергията, отделена от тях, може да бъде отчетена, като им се придават дялови единици, както досега. Излиза, че ако нямаш радиатори, няма да плащаш за сградна инсталация, но тъй като имаш щранг-лири и за тях се начислява енергия, то ще плащаш за тях. Отново се стига до ситуацията, при която развод с Топлофикация е невъзможен.

          От друга страна, при дялово разпределение сметките на абоната се уреждат в края на отчетния период, при получаването на изравнителната сметка. Това означава, че предварително не може да се сключи договор, защото не се знае цената. Това е причината МЕ да стои твърдо на позицията да няма индивидуални договори. Вариантът за сключване на договор с етажната собственост също изглежда невъзможен по обясними причини. През последните две години няколко топлофикации, сред които в гр. Сливен, гр. Перник, гр. Бургас, преминаха на договори с абонатите при твърда, предварително известна цена за топла вода и отопление. От последния доклад на КЕВР за финансовите резултати на топлофикациите за 2017г. се вижда, че Топлофикация Сливен, която почти не прилага дяловото разпределение на топлинна енергия и има сключени индивидуални договори с клиентите си, има най-висока печалба от всички топлофикации, а Топлофикация-София е поредна година на загуба. В тези топлофикации броят на абонатите нараства и те са на печалба. В техните  договори няма разпределители и допълнителни топломери.

След това разяснение, нека да допуснем, че с новите промени в нормативните документи дяловото разпределение си остане като досега, но топлофикациите се задължат да закупят и монтират тези допълнителни топломери за измерване на енергията за отопление, защото това го изисква Негово Величество Стандартът. С това няма да престанат протестите, защото ще останат проблемите с щранг-лирите, проблемите, свързани с разпределянето на енергията за сградна инсталация – тя ще се разпределя според показанията на разпределителите и тези, които нямат разпределители, няма да плащат за нея. След година или две, когато тези топломери са закупени и монтирани и протестите не престават, много от топлофикациите може да решат да преминат на индивидуални договори на твърда договорена цена без използване на разпределители и допълнителни топломери. Тогава МЕ и участниците в сегашната работна група ще станат за смях. За какво ще се използват хилядите закупени и монтирани топломери? За нищо, освен да се демонтират и съхраняват. Ще се повтори в умален мащаб същата история като с атомните реактори за Белене.

Ръководителите на МЕ още не са разбрали, че за да се построи нов, здрав път е необходима здрава основа. Не може в тази основа да има клатушкащи се камъни. Дяловото разпределение е точно такъв огромен камък, който или трябва да бъде здраво забит в земята или да бъде изваден и захвърлен някъде на запад, откъдето е дошъл. С други думи, трябва да се вземе решение, което макар и да изглежда техническо, си е чисто политическо. За вземането на такива решения се изисква смелост и воля, но откъдето и да погледнеш личи, че у нашите политици такива качества липсват.

                                   Инж. Димитър Тодоров,                  http://afera.bg/

завършил Московски енергетически институт,факултет „Промишлена топлоенергетика”

Предишна статия

Армията се нуждае от превъоръжаване, а не от модернизация на безвъзвратно остарялото въоръжение

Следваща статия

НАЙ- ПОСЛЕ….

Други интересни