СТАРОСЕЛЦИ ГНЕВНИ НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА НАПОЯВАНЕ ”СТАРОСЕЛ”

Автор: Няма коментари Сподели:

СТАРОСЕЛЦИ ГНЕВНИ НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА НАПОЯВАНЕ ”СТАРОСЕЛ” 

 В редакцията пристгина сигнал от село Старосел, че хората се бунтуват, тъй като нямат вода, за да полеят розовите си насаждения. 

Това са стопани, които се трудят от тъмно до тъмно и са членове на Сдружението за напояване”Старосел”. 

Припомняме, че това сдружение беше създадено, за да се осигури вода от язовирите за поливането на селскостопанските култури в района. Хората повярваха, защото негов председател стана селскостопанският предприемач Атанас Куковски – лидер на СДС и общински съветник. Тогава сдружението беше създадено с пълномощни, заверени от бившия кмет на Старосел. 

Но сега, когато водата трябва да бъде използвана по предназначение, я няма и хората се питат защо това се случа точно в най – подходящия за поливане сезон. 

 Наши наблюдатели проследиха пътя на водата и ето какво се оказа. 

Знае се, че най – големият язовир в общината е „Раховица”над село Старосел. От него водата отива в язовир „Алмалъка” в село Мътеница. От този язовир трябва да тръгне по тръбите, но тръбата е умишлено запушена и водата прелива в реката. 

От реката тече в един от язовирите, стопанисвани от Геро… Същият стопанисва и язовир „Бански дол”. В стопанисвания от Геро язовир кранът е оставен отворен, за да може водата да се прехвърли в язовир „Кавака”. „Кавака” е стопанисван от човек, извесетн като Коко арменица. Язовир „Кавака” няма нищо общо със сдружението за напояване”Старосел”. 

Тогава възниква въпросът: защо се пълни точно този язовир? На кого е нужен, до какво е разположен и кой се възползва от водата му, вместо от „Алмалъка” водата да полива розите на хората? 

 Има два начина това да се установи. Единият е председателят на сдружението – Атанас Куковски да отговори на кого е нужна водата в „Кавака”, а другият начин е да се оправят всички грешки по пътя на водата и тя да се даде на хората, които са членове на Сдружението за напояване ”Старосел”, за да могат да си полеят розите. И не само тях. Иначе работата върви към гражданско неподчинение. 

                                                                       ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Село Старосел се намира в централната част на община Хисар, под южните склонове на Същинска Средна гора. Средната надморска височина на района е 300 м н.м.р. Релефът на района е формиран от меките склонове на Средна гора, който на юг постепенно преминава в Горнотракийската низина. Най-високите върхове на планината около Старосел са Алексица (1530 м) и Фенера (1450 м).

Най-съществена особеност на климата е преходният му характер, като в някои години превес има субтропичното влияние на Средиземноморието, а в други – средноевропейският континентален климат. Зимата там е топла и мека поради влиянието на топлите въздушни маси, които нахлуват от юг и се задържат от старопланинския масив и ридовете на Средна гора. Снежната покривка се задържа средно 27 дни в годината и е със средна дебелина 5 см. Пролетта е ранна и сравнително топла. Лятото се характеризира с високи температури през месеците юли и август, ниска влажност и слаби ветрове. Есента е слънчева, топла. Средната годишна температура на въздуха е 11,5 0С.

През село Старосел минава река Пясъчник, която се влива в едноименния язовир, най-големият в района.

                                                                                https://bg.wikipedia.org/wiki/

Предишна статия

“Как любить женщину”

Следваща статия

България е представена като колония в новите учебници по литература

Други интересни