СКАНДАЛ! ВАС ОТСЕЧЕ: ВСИЧКИ ДОСЕГАШНИ ИЗРАВНИТЕЛНИ СМЕТКИ НА ТОПЛОФИКАЦИИТЕ СА БИЛИ ГРЕШНИ!

Автор: Няма коментари Сподели:

Уважаема госпожо Томова,

Тези дни се случи нещо изключително важно, но нито една медия не съобщи за него. Имайки предвид, че вече сте публикували на вашия сайт няколко мои статии и взаимно си имаме пълно доверие, реших да Ви запозная с това събитие и да Ви помоля да дадете гласност.

Това важно събитие е, че на 16.04.2018 г. ВАС публикува свое решение № 4777/2018 г.по гр. дело  № 1372/2016 г.за отмяна на формулата от Методиката към Наредба 16-334 за топлоснабдяването, чрез която се изчислява количеството топлинна енергия, излъчена от сградната инсталация в многофамилна сграда. Самото решение може да видите на сайта на ВАС:

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/cd99d98709390d2dc225826e0025af9b?OpenDocument

В Решението по това дело съдът отменя тази формула, с което фактически се показва, че всички досегашни изравнителни сметки на фирмите за дялово разпределение и на топлофикациите са били грешни. По този въпрос Вие сте публикували моя статия, която ще видите в приложения файл.

Ето публикуваната статия в АФЕРА: 

ИЗРАВНИТЕЛНИТЕ СМЕТКИ НА „ТОПЛОФИКАЦИЯ“ – ГРЕШНИ!

 НЕОБЯСНИМО Е КАК ПЕЧЕЛИ СЪДЕБНИ ДЕЛА!

От нея се вижда, че гражданите и съответните институции са били информирани много отдавна, но едва сега се намериха истински съдии, които да решат въпроса, за което цялата  група граждани,  активно участващи в борбата за прилагане на Закона в областта на енергетиката, им благодари от сърце.

Молбата ми е да публикувате обръщението на нашата група към медиите, написано в приложен файл, с което ще още веднъж ще покажете Вашата съпричастност и свободно изразяване на мнение и позиция.

                                                    С уважение: Димитър Тодоров

Уважаеми дами и господа,

Днес, 16.04.2018 г . беше публикувано решение 4777/2018 г. на трето отделение на Върховен Административен Съд  (ВАС) по гр.дело 1372/2016 г. Предметът на делото е отмяна на формулата от Методиката към Наредба 16-334 за топлоснабдяването, чрез която се изчислява количеството топлинна енергия, излъчена от сградната инсталация в многофамилна сграда. Мотивите – чрез формулата се изчислява произволно количество топлинна енергия, докато Законът за енергетиката, Законът за енергийната ефективност и Директива 2012/27/ЕС за енергийната ефективност изискват на клиентите да се фактурират действителни количества енергия. Последното открито съдебно заседание по делото се проведе на 11 декември 2017 г.

Над десетилетие сме свидетели на огромен брой унизителни съдийски решения по граждански дела на топлофикациите срещу граждани на Европейския съюз. Стотици хиляди са например решенията в полза на „Топлофикация София” ЕАД, присъдени от облечени в съдийски тоги лица. Какъв ли морал трябва да притежава един съдия, който да уважи претенции на ищец без нито едно годно доказателство, без договорни взаимоотношения, с недоказани количество и качество на доставената в абонатните станции на сградите топлинна енергия. Като капак топлофикациите не могат дадат ясен отговор и гражданският съд от своя страна не се интересува кой е правният субект, купуващ топлинната енергия в абонатната станция.

И ето че се намериха достойни съдии, които да постановят решение действително „В ИМЕТО НА НАРОДА”, отменяйки абсурдната формула за сградната инсталация. Представяме си на какъв натиск са били подложени от една малобройна организирана група, облагодетелстваща се финансово от беззаконието при централното топлоснабдяване. Естествено за сметка на  студуващи през зимните месеци и парично изнемогващи наши съграждани, в голямото си мнозинство пенсионери.

Във връзка с горното искаме чрез медиите да изкажем искрени благодарности на трето отделение на ВАС и по-специално на върховните съдии ИСКРА АЛЕСАНДРОВА – председател и членове : АЛБЕНА РАДОСЛАВОВА и РУМЯНА ЛИЛОВА за тяхното Решение, очаквано с надежда по цялата страна от над 2 милиона рекетирани от топлофикациите български граждани.

 Изказваме нашите благодарности и на всички медии, които дълги години ни подкрепяха в борбата за справедливост.

В случай че Министерството на енергетиката прояви разум и морал и не обжалва Решението на ВАС, публично декларираме отказ от присъдените ни 830.00 лева разноски по делото, в тежест на Министерството.

От група граждани,  активно участващи в борбата за прилагане на Закона в областта на енергетиката.

За контакти и повече информация:

адв. Данчо Стоянов 0888 979051,

Стоян Грозданов 0888 308297,

Георги Найденов, експерт по комуникации и обмен на информация  0885 605806

                                                                       http://afera.bg

Предишна статия

ЦАЦА, ТЕ СА СЪБРАНИ НА ЕДНО МЯСТО, В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ И СА СТРОГО ОХРАНЯВАНИ ОТ НСО… ЕЙ ЗАТОВА ДЪРЖАВИЦАТА НИ ЗАГИВА!

Следваща статия

Румен Гълъбинов: У нас – все повече корупция и по-малко инвестиции

Други интересни