Румен Гълъбинов: У нас – все повече корупция и по-малко инвестиции

Автор: Няма коментари Сподели:

Не искам в България да останем с този модел на икономиката. Икономиката на България е силно капиталозависима от еврофондове и държавни поръчки. Това коментира във Фейсбук икономистът Румен Гълъбинов. Заглавието е на редакцията.

Българската икономика малко се капитализира от преки инвестиции.

Като цяло в икономиката ни няма достатъчно инвестиции, а само с еврофондове няма как да се развива.

Почти не се създава нов капитал от външни компании, а основно се влага в дългови инструменти – кредити и гаранции.

Повечето от чуждите инвестиции в България са банкови, фирмени и междуфирмени заеми.

Данните за инвестициите в дялов капитал показват, че дългосрочните интереси към България от страна на чуждестранния бизнес продължават да намаляват.

Разчита се повече на вече съществуващи компании, които евентуално се разширяват, така че нови чуждестранни инвеститори в България почти няма.

Преките чужди инвестиции в България са 905 млн. евро за 2017г., а са били над 9 млрд. евро за 2007г.

Нивата на преките чужди инвестиции за последните години се колебаят около 2-3% от БВП, което е значително по-ниско от периода до 2008 г., когато достигнаха близо 30%.

Все още са малко инвеститорите с дългосрочни планове за инвестиции в България, такива, които планират периодът на инвестицията да е минимум 10 години и имат намерение за трайна и повече заетост.

Българската икономика продължава да има нужда от чужд капитал и без такъв не може да постигне висок и устойчив икономически растеж за дълъг период от време.

Размерът и потокът на привлечените чужди инвестиции са в силна връзка с БВП на човек от населението.

А колкото повече една държава привлича чужди инвестиции, толкова повече нейната икономика просперира и доходите се увеличават.

Ето защо България продължава да остава последна по заплащане в ЕС за 2017 г.

България е страната-членка с най-ниския БВП на глава от населението, което е с 51 % под средното за ЕС.

Недостигът на преки инвестиции пречи на икономиката на България да се развива ускорено, а поради неблагоприятната демография и лошото образование, изпитваме и дефицит на кадри.

Задълбочава се проблема с малкото количество и ниското качество на работната ръка.

Наличието на достатъчна на брой работна ръка, както и качеството на тази работна ръка са едновременно фактор и следствие от привличането на чужди инвестиции.

А другият проблем е корупцията особено в обществените поръчки и разпределението на еврофондовете.

Повечето от инвеститорите изчезнаха заради корупцията.

Повече корупция – по-малко инвестиции.

По данни на Transparency International страната ни все още се оценява като най-корумпираната държава-членка на ЕС.

България има два пъти повече сива икономика, отколкото средното в ЕС.

Няма как, докато ни е двойно по-голям сивият сектор, докато имаме още много корупция, да се надяваме, че ще живеем по-добре.

С този модел на икономика, България ще си остане вечния догонващ, който все не успява да достигне средния стандарт на живот в ЕС.

Всеки от нас плаща цената за неправилния ни икономически модел.

https://frognews.bg/novini/rumen-galabinov-nas-vse-poveche-koruptsiia-malko-investitsii.html

Предишна статия

СКАНДАЛ! ВАС ОТСЕЧЕ: ВСИЧКИ ДОСЕГАШНИ ИЗРАВНИТЕЛНИ СМЕТКИ НА ТОПЛОФИКАЦИИТЕ СА БИЛИ ГРЕШНИ!

Следваща статия

16 април – Ден на конституцията и юриста…

Други интересни