ОБЩИНА ХИСАРЯ НЯМА ПРИЕТ БЮДЖЕТ

Автор: Няма коментари Сподели:

    Областният управител на област Пловдив е изпратил писмо  на 21 февруари 2018 година до председателя на Общинския съвет – Гатьо Султанов и копие до кмета на общината – инж. Пенка Дойкова, в което констатира незаконосъобразност при приемането на бюджета на община Хисаря. Той оспорва решение № 454 от 6 февруари 2018 година, взето с протокол № 53. Намерено е противоречеие с материално- правните разпоредби, разписани в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Общинският съвет е трябвало да приеме бюджета с десет гласа, а не с девет, както е отразено в протокола. Законът иска повече от половината от общия брой съветници да са гласували за бюджета. Поради нечетния брой съветници в Общинския съвет – Хисаря, областният управител е изпратил указателно писмо още на 10 октомври 2017 година, на което е отговорено от общината на следващия ден.

    На сесията на 6 февруари за приемането на бюджета гласуваха инж. Вълко Макавеев, инж. Георги Пирянков, инж. Ненко Костов, Митко Нейчев, инж. Атанас Куковски, Борис Витев, Гатьо Султанов, д-р Недевски, Васил Пендев. Против приемането гласуваха инж. Бойко Гавраилов, инж. Пенка Ганева, д-р Александър Александров, Стоян Найденов, инж. Пенка Рахова, Ива Вълчева, Мария Мустакова, Пенчо Шапков.

    Областният управител дава 14 дневен срок решението да бъде отменено  и да се вземе правилно решение. Инж. Дойкова – кмет на община Хисаря е написала докладна до председателя на Общинския съвет да насрочи заседание, за да бъде разгледано отново решението за бюджета. Председателят на Общинския съвет – Гатьо Султанов свиква съветниците на заседание на 6 март 2018 година от 18 часа.

                                                                                       Тракийски Cвят

Предишна статия

…ЧЕЗ ВНАСЯ В КЕВР ИСКАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА ЦЕНИТЕ НА ТОКА ОТ 1 ЮЛИ 2018!

Следваща статия

Октай пред Фрог: Доган може да отреже главата на Пеевски заради сделката с ЧЕЗ

Други интересни