ОБЩИНА ПРОТИВ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Автор: Няма коментари Сподели:

Делото е образувано по повод оспорването на кмета на община Хисаря – инж. Пенка Дойкова, която оспорва на основание чл. 45, ал. 8 от Закона за местното самоуправление и местната власт решение № 375 на Общинския съвет от 5 септември 2017 г. 

 Делото беше разгледано от второ отделение, 12 състав на Административен съд – Пловдив. Оспорваното дело е депозирано в седем дневен срок на 18 октомври 2017 година. 

Кметът на общината, като орган на изпълнителната власт на общината е орган, който не може да има личен, пряк и правен интерес от оспорване, защото няма субективни права и законови интереси – установи съдът. 

 На 5 септември 2017 година Общинският съвет взе оспорваното решение за опростяване на такса битови отпадъци на фирмата на дъщерята на г-н Кощелаков. Дойкова внесе докладна за разсрочване на дълговете. 

Има заявление от 31 август 2017 година, с което едноличният собственик на фирмата иска споразумение с кмета за „преоформяне на такса смет.” Към заявлението е приложена справка за неплатени задължения на фирмата за недвижими имущества и ТБО – 2014 – 2017 година с общ размер 75, 142, 36 лв.

 Кметът връща решението, Общинският съвет не разглежда отново въпроса. Съдът прецени, че Общинският съвет е взел решение в нарушение на нормативно установената компетентност. Законодателят не е определил критерии, при които Общинският съвет може да освободи лицето, което дължи ТБО. ТБО са публични държавни вземания. 

Компетентен да опрощава дъпржавни вземания е само Президентът, като опрощаването винаги е индивидуално, а не по категории лица – смята съдът и намира, че има особено съществени пороци на решението на Общинския съвет. 

                                           Затова СЪДЪТ РЕШИ: 

ОБЯБЯВА ЗА НИЩОЖНО РЕШЕНИЕ № 375, прието на заседанието на Общинския съвет на 5 септември 2017 г, с което окончателно се опрощават задължиенията на Н.Ф.ЕООД , като същото се изчисли на база една пета от отчетната стойност, ведно със законовата лихва. 

 Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок.

                                                                               ТРАКИЙСКИ СВЯТ

Предишна статия

ЛЮБОВНИКЪТ, ПО-РАЗЛИЧНО ЗА СТЕФАН…

Следваща статия

Границите на ЕС да се пазят, както навремето тези между Западен и Източен Берлин

Други интересни