В ДЕНЯ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО – СЕСИЯ

Автор: Няма коментари Сподели:

     Безспорно, от тринадесетте точки в дневния ред за сесията на 21 ноември 2017 година очаквам дискусии  по  първа точка от дневния ред. Тя е за отмяна на решение № 375 от 5 септември 2017 година. А това  решение предизвика много мнения , много коментари, много анализи и накара хората да се замислят какво правят общинските съветници, правилни решения ли вземат. Защото става дума за опрощаване на дълговете на  г-жа Кощелакова за такси към общината. Не беше разгледано отново това решение и на 12 октомври, когато не се състоя извънредната сесия. Затова кметът на общината – инж. Пенка Дойкова подаде искова молба против Общинския съвет в Административен съд –  Пловдив.

     Не пиша, без да се консултирам със специалисти. И този път се оказа, че адвокатът има  какво да ми разкаже. Същият случай за опрощаване на дългове на фирма за такса битови отпадъци има в община Перущица. Областният управител е върнал решението  като се е обосновал, че не е законосъобразно и че Общинският съвет изобщо няма подобно право – да опрощава дългове на частни фирми. И тук веднага възниква въпросът: Как така на една община се връща решението, а на Общинския съвет в Хисаря решението се одобрява от юристите на Областната управа? Някой повлия ли? Някой ги притисна ли? Как така се случи? Адвокатът ми обясни още, че ако съветниците на 21 ноември си отменят решението, дело на 5 декември няма да има. Оставям нещата в бъдеще време, а който е грешил, който не е послушал юриста на Общинския съвет, да си носи греха.

     Не по- малко интересна  е докладната на д-р Иван Главчев – управител на Медицински център – 1 Хисар, който обяснява как лични лекари и стоматолози- еднолични търговци, заемащи кабинети в Медицинския център, отказват да сключат договори за  наем.  Те бяха осъдени, че не са плащали няколко години, но като контра заведоха дело против управителя за безстопанственост. Д-р Главчев напомня в тази докладна, че началникът на Районното управление на МВР – Хисаря  Камен Радев е бил на заседанието на съветниците. Ето още какво пише в докладната му: „На редовна сесия на Общинския съвет бях публично наклеветен, че съм съден за безстопанственост, което не отговаря на истината”.

    Съветниците ще приемат Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и имуществото на територията на община Хисаря, с която ще бъде отменена Наредба № 1 , приета от Общинския съвет на 29 ноември 2011 година, изменена и допълнена на 19 юли 2016 г.

    За административното обслужване в общината ще докладва секретарят Петко Петров.

    Ще има отново актуализация на годишната програма на общината за управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 година.

    Ще се приеме и утвръди начална тръжна цена за продажба  на имоти частна общинска собственост в град Хисаря. Това са бившият железарски магазин и имота срещу него.

    Има заявления за изработване на Подробни устройствени планове в местността „Баненска кория – 02” в землището на Хисаря за жилищно застрояване, за определяне на санитарно- охранителна зона на сондаж № 1 и  каптирани естествени извори „Топлите извори” от находище на минерална вода „Красново”, за пешеходна пътека в Михилци, заявление от Николай Мустаков – управител на „Солар Нет Систем” ЕООД за нов електрически кабел, нов водопровод и пътна връзка в местносттта „Бялата глина” – Старо Железаре.

    Накрая ще бъде решено на кои социално слаби граждани  ще се дадат еднократни помощи.

    Заседанието на съветниците е на 21 ноември 2017 година  от 13 часа  в залата на общинската администрация в Хисаря.

                                                                                Тракийски Cвят

Предишна статия

ТАКА НЯМА ДА СТАНЕ!

Следваща статия

Десет години българите сезираме Брюксел със стотици сигнали…

Други интересни