Енергийното ни бъдеще до 2050 г.: Поскъпване на тока два пъти, нова АЕЦ няма да е ефективна

Автор: Няма коментари Сподели:

На кръгла маса днес Центърът за изследване на демокрацията, Регионалния център за изследване на енергийни политики, Будапеща, Техническия университет във Виена, белградския Координационен център за електричество и консултантската компания OG Research, представиха Регионална пътна карта за развитието на електроенергетиката в Югоизточна Европа.

Пътната карта предвижда почти пълна декарбонизация на производството на електроенергия до 2050 г. на базата на сценарии, развити с инструменти за моделиране, одобрени от Европейската комисия.

Основните изводи са няколко. На базата на данни и методи за моделиране, използвани от Европейската комисия, могат да бъдат откроени три сценария за декарбонизацията на българската електроенергетика до 2050 г.

Те са примерна рамка за вземане на стратегически решения в областта на енергетиката. Резултатите демонстрират нуждата от активна политика по редица чувствителни, енергийни проблеми, често свързани с влиянието на дълбоко вкоренени лобистки интереси.

Най-евтиният начин да се декарбонизира българският електроенергиен сектор е да се заменят въглищните електроцентрали с ВЕИ мощности.Към 2050 г., електроенергийният микс на страната ще включва 53-54 % ВЕИ производство и в трите разгледани сценарии.

Увеличаващите се цени на въглеродните емисии, въглищатаи природния газ ще доведе, при сценария „Декарбонизация”, до увеличение на цените на едро на електроенергията в България от средно 34 евро/ МВтч през 2016 г. до над 74 евро/МВтч през 2050 г.

При очакваните средни цени на електроенергията през 2050 г., нова ядрена мощност няма да бъде финансово устойчива,тъй като единичнатацена на електроенергията, която би позволила проекта „Белене” да покрива разходите си, е поне 80 евро/МВтч.

Поради бързо покачващите се цени на въглеродните емисии, въглищните и лигнитните мощности ще

бъдат изведени от пазара до 2050 г. при всички сценарии. При най-благоприятния сценарий – „Декарбонизация”, нужните инвестиции във ВЕИ през следващите три десетилетия ще бъдат около 16,5 млрд. евро, но от тях само около 4 млрд. ще бъдат необходимите държавни разходи.

При всички сценарии, разходът на домакинствата за електроенергия, като дял от доходите им, ще се удвои средно до около 8,5 % през 2050 г.

Природният газ играе преходна роля на заместване на въглищата като гориво при всички сценарии. Това налага ускоряването на усилията на правителството за пълна либерализация на пазара на природен газ и осъществяването на проектите за диверсификация на доставки.

https://frognews.bg/novini/energiinoto-badeshte-2050-godina-poskapvane-toka-dva-pati-nova-aets-niama-efektivna.html

Предишна статия

Ето част от корупционните скандали на ГЕРБ през годините

Следваща статия

САШО ДИКОВ НАГРАЖДАВА С 5 000 ЛВ. „КОПИ-ПЕЙСТ“ РЕПОРТЕР НА BTV

Други интересни