ОТВОРЕНО ПИСМО от подп. Николай Марков

Автор: Няма коментари Сподели:

ОТВОРЕНО ПИСМО    от подп. Николай Марков

Моля да бъда извинен от тези мои сънародници, в които е възникнало неразбиране на някои предприети от мен действия за защита на личната ми чест и достойнство, които бяха дълбоко накърнени от вероломни хора на публични длъжности. Този удар не беше само срещу мен, а срещу моето право и задължение на европейски гражданин да изразявам свободно мнението си, както и да изричам истината, такава, каквата я виждам със собствените си очи. Беше нанесен съкрушителен и безпардонен удар срещу цялото ми семейство, по всякакви начини и форми, чрез недопустима и позорна употреба на държавната власт и съд. Не това, обаче, е мотивацията ми да продължа докрай, какъвто и да е той!

Няма да влизам в полемика и да отговарям на традиционно заучени „предизвикателства“, през които отдавна съм преминал, подхвърлени към мен от държавни институции, специални служби и службогонци, както и на лицата, които ги представляват днес. Използването на тези овехтели похвати е дългогодишна практика на сенилни мозъци.

Намираме се в хватка на мафиотизирана държавна власт, пълна липса на реално европейско правосъдие и порочна система, изграждана няколко десетилетия от тоталитарен режим, която продължава и днес. Какво значение имат тук имената на псевдогенерали, псевдополитици, псевдодържавници и въобще псевдоличности? Те са слуги, подлоги и верни стражи не на закона, а лично на благодетелите си. Тези лица работят, за да обслужват тях, а не в името на държавни интереси и законови разпоредби. Това са обикновени блюдолизци, червеи, допълзели до топлите си места чрез употреба на най-ниските си инстинкти. Те не заслужават моите отговори и заради това, че нямат нито опита, нито знанията ми в посоката на претенциите, които твърдо заявявам и защитавам с всички тежки последствия. Разбирането ми за лично достойнство и морал е непреодолима преграда за провеждане на разумен разговор с компрометирали себе си личности, които имат лица единствено благодарение на срамното си раболепничане в задните стаи на властта. Никога няма да приема, че това са „лицата“ на моята България!

В заключение искам да заявя, че независимо от всичко, ще продължа да утвърждавам добрите обществени практики, защитени от европейското законодателство. Няма да има сделка или компромис с обществени, корупционни или други пороци. Войната ще се проведе докрай, открито и с всички средства на правовата държава. Всички останали вербални еквилибристики на лица свързани с държавната власт нямат значение, нито смисъл да бъдат обсъждани. Твърде много закъсняхме и прекалено дълго време беше изгубено в надприказване, безсмислени спорове и продуцирани дебати. Време е за истинска война, за отнемане на държавната власт от ръцете на престъпни личности. В тази война всеки трябва да направи собствен избор. Аз направих моя и мисля, че съм го доказал с поведението си в годините!

николай марков                                               Николай Марков         http://afera.bg

Предишна статия

Групировките в България…

Следваща статия

Бетина Жотева от СЕМ към журналист: „Ако си отворите устата още веднъж за мен, ще видиш какво става”

Други интересни